Šobrīd Daugavpilī

Tuvākie notikumi

TELPU FUTBOLS | Daugavpils atklātais čempionāts telpu futbolā/7.kārta
04 Feb 14:00
Volejbols | SUFA klubs/DU PRET Jonavos ,,Aušrinė''
04 Feb 18:00
Izrāde „Metāllūžņi”
04 Feb 18:00
TELPU FUTBOLS | Daugavpils atklātais čempionāts telpu futbolā/8.kārta
05 Feb 11:00
Mistiska drāma “Latviešu šausmu stāsti”
05 Feb 15:00
VOLEJBOLS |  SUFA/DU PRET Kaunas-VDU
05 Feb 18:00
Kabarē uzvedums “Cabaret Dinabourg”
10 Feb 20:00
LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRA IZRĀDE bērniem “Krokodils Gena un Pekausis”
11 Feb 12:00

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Cik bieži Jūs izmantojat iespēju griezties iestādēs, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus (e-pieraksts, e-adrese, Latvija.lv?