Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Ar Ministru kabineta lēmumu tiek pārtraukts visu Daugavpils kultūras iestāžu darbs

Ar Ministru kabineta lēmumu tiek pārtraukts visu Daugavpils kultūras iestāžu darbs

Lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās riskus, Ministru kabinets nolēma ieviest stingrākus epidemioloģiskās drošības pasākumus Daugavpilī un vairākās citās pašvaldībās. Tāpēc no 27. novembra līdz 6. decembrim tiek slēgti muzeji un citas kultūras iestādes. Bibliotēkas joprojām izsniedz grāmatas līdzņemšanai uz mājām.

Lasīt vairāk
Kultūras ziņas 5
Izstādes atklāšana Šmakovkas muzejā

Izstādes atklāšana Šmakovkas muzejā

Kultūras ziņas 11
Daugavpils poļi atzīmēja Polijas un Latvijas Neatkarības svētkus

Daugavpils poļi atzīmēja Polijas un Latvijas Neatkarības svētkus

Pilsētas ziņas 37
Noslēdzies Reģionālais JA TITAN čempionāts Daugavpilī

Noslēdzies Reģionālais JA TITAN čempionāts Daugavpilī

Izglītības ziņas 45
No 27. novembra Rotko centrs apmeklētājiem slēgts

No 27. novembra Rotko centrs apmeklētājiem slēgts

Kultūras ziņas 41
Paplašināti drošības pasākumi Covid-19 izplatības mazināšanai

Paplašināti drošības pasākumi Covid-19 izplatības mazināšanai

Pilsētas ziņas 162

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kā Tu pavadi savu brīvo laiku?