Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Pašvaldība turpina cīņu ar stihiskajām izgāztuvēm pilsētas teritorijā

Pašvaldība turpina cīņu ar stihiskajām izgāztuvēm pilsētas teritorijā

Pašvaldības policija un Valsts vides dienests (VVD) regulāri apseko pilsētas teritorijas, lai atklātu stihiskas izgāztuves vai vietas, kur nelegāli izgāzti sadzīves un celtniecības atkritumi. Nesen pašvaldība saņēma no šīm iestādēm paziņojumu par liela mēroga sadzīves un celtniecības nereģenerēto atkritumu, tādu kā betons, flīzes, ķieģeļi un azbesta materiāli, izgāztuves atklāšanu. Izvērtējot situāciju, pilsētas dome nosūtīja iesniegumu krimināllietu ierosināšanai par vides piesārņošanu.

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 37
VSAA 500 eiro atbalstu par bērnu  izmaksās marta beigās

VSAA 500 eiro atbalstu par bērnu izmaksās marta beigās

Pilsētas ziņas 59
Daugavpils iedzīvotāji rada aizraujošas idejas Daugavpils centra un cietokšņa radošo kvartālu attīstībai

Daugavpils iedzīvotāji rada aizraujošas idejas Daugavpils centra un cietokšņa radošo kvartālu attīstībai

Kultūras ziņas 83
SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA NEVEIDOT RINDAS UN IESNIEGT DOKUMENTUS ATTĀLINĀTI

SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA NEVEIDOT RINDAS UN IESNIEGT DOKUMENTUS ATTĀLINĀTI

Pilsētas ziņas 47
PAŠVALDĪBA APSVER SANATORIJAS “MEŽCIEMS” IEGĀDI

PAŠVALDĪBA APSVER SANATORIJAS “MEŽCIEMS” IEGĀDI

Pilsētas ziņas 73
Izdots Lidijas Vasaraudzes literāro darbu krājums “ZOO”

Izdots Lidijas Vasaraudzes literāro darbu krājums “ZOO”

Kultūras ziņas 29

Tuvākie notikumi

Sieviešu dienas treniņu cikls. Soļošana, nūjošana
02 Mar 00:00
Leonīda Dobičina romāna “Enpils” («Город Эн») kolektīvā lasīšana
03 Mar 00:00
Sieviešu dienas treniņu cikls. Spēka treniņš
03 Mar 00:00
Sieviešu dienas treniņu cikls. Joga
04 Mar 00:00
Īpašuma komitejas sēde
04 Mar 10:00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
04 Mar 11:00
Pilsētas saimniecības komitejas sēde
04 Mar 13:00
Finanšu komitejas sēde
04 Mar 15:00

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kāda ir Tava Jaunā gada apņemšanās?