Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Daugavpils ir gatava jaunajai apkures sezonai

Daugavpils ir gatava jaunajai apkures sezonai

Rudenim atnākot gaisa temperatūra turpina samazināties, un tas nozīmē, ka tuvākajā laikā Daugavpilī var uzsākties pieslēgšana centralizētai apkures sistēmai. 17. septembrī Daugavpils domes preses konferencē tika sniegts ziņojums par AS «Daugavpils Siltumtīkli» gatavību jaunajai apkures sezonai. Uzņēmuma valdes locekle Oļesja Duškeviča pastāstīja par pabeigtiem un tiekošajiem remontiem, hidrauliskajām pārbaudēm un apkures tarifu jaunajā sezonā.

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 15
Daugavpilī ir lieli plāni atpūtas zonu tālākai attīstībai

Daugavpilī ir lieli plāni atpūtas zonu tālākai attīstībai

Pilsētas ziņas 129
Daugavpils Universitātē norisināsies Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi

Daugavpils Universitātē norisināsies Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi

Izglītības ziņas 60
Baltu vienības dienas pasākums Vienības namā

Baltu vienības dienas pasākums Vienības namā

Kultūras ziņas 72
Eiropas Mobilitātes nedēļa 2019 Daugavpilī

Eiropas Mobilitātes nedēļa 2019 Daugavpilī

Pilsētas ziņas 230
Notika Reģionālās slimnīcas personāla apmācības

Notika Reģionālās slimnīcas personāla apmācības

Pilsētas ziņas 93

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kā Jūs vērtējat šīs vasaras ziedu rotu pilsētā?