Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

8.maijā godināja Otrā pasaules kara upuru piemiņu

8.maijā godināja Otrā pasaules kara upuru piemiņu

8.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Tieši šajā dienā tālajā 1945.gadā nacistiskā Vācija parakstīja aktu par kapitulāciju, kā rezultātā Eiropā beidzās Otrais pasaules karš. Arī Daugavpils vēsturē ilgie kara gadi ierakstīti asiņainiem burtiem, tāpēc, pieminot  visus to baiso notikumu upurus, viņu atdusas un piemiņas vietās tika nolikti ziedi. Piemiņas brīžos piedalījās Daugavpils pilsētas domes vadība un deputāti, Krievijas un Baltkrievijas ģenerālkonsulātu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 62
9. maijā vairākos ielu krustojumos būs uzstādītas ceļazīmes “Iebraukt aizliegts”

9. maijā vairākos ielu krustojumos būs uzstādītas ceļazīmes “Iebraukt aizliegts”

Pilsētas ziņas 64
MUZEJA PAGALMS ATVĒRTS MĀTES DIENAI UN MĀKSLAS DIENĀM

MUZEJA PAGALMS ATVĒRTS MĀTES DIENAI UN MĀKSLAS DIENĀM

Kultūras ziņas 88
Projekta “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” tikšanās tiešsaistē

Projekta “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” tikšanās tiešsaistē

Izglītības ziņas 36
Eiropas diena Latgales Centrālajā bibliotēkā

Eiropas diena Latgales Centrālajā bibliotēkā

Kultūras ziņas 52
Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļa pieņemta ekspluatācijā pēc vērienīga remonta

Daugavpils Dzimtsarakstu nodaļa pieņemta ekspluatācijā pēc vērienīga remonta

Pilsētas ziņas 126

Tuvākie notikumi

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Vai Jūs atbalstāt Daugavpils universitātes skvēra pārdēvēšanu par: