Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Daugavpils un Harbinas vadība tiešsaistē apsprieda sadarbības paplašināšanas iespējas

Daugavpils un Harbinas vadība tiešsaistē apsprieda sadarbības paplašināšanas iespējas

12. augustā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs un priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska tiešsaistē tikās ar Harbinas (Ķīna) mēru Sun Zhe, Valdības štāba priekšnieku Fang Zhenghui, Ārlietu biroja ģenerāldirektoru Cao Ru,  Tirdzniecības biroja ģenerāldirektoru Sun Yongbin, Lauksaimniecības biroja ģenerāldirektoru Ren Yanhui un 1.Harbinas slimnīcas vadītāju Li Hong. Virtuālās vizītes gaitā tika apspriestas sadarbības paplašināšanas iespējas vairākās nozarēs.

Lasīt vairāk
Domes ziņas 39
Saules skolai tiek modernizēts aprīkojums un mēbeles

Saules skolai tiek modernizēts aprīkojums un mēbeles

Pilsētas ziņas 28
Daugavpils pilsētas ikgadējā pedagogu Augusta konference notiks tiešsaistes režīmā

Daugavpils pilsētas ikgadējā pedagogu Augusta konference notiks tiešsaistes režīmā

Izglītības ziņas 19
MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2020. VISS PAR MĪLESTĪBU…

MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2020. VISS PAR MĪLESTĪBU…

Kultūras ziņas 82
Zinību dienu šogad svinēsim Dubrovina parkā

Zinību dienu šogad svinēsim Dubrovina parkā

Izglītības ziņas 80
Daugavpils tūrisma piedāvājumu popularizēs Latgales dienās Rīgā

Daugavpils tūrisma piedāvājumu popularizēs Latgales dienās Rīgā

Pilsētas ziņas 133

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kā Jūs plānojat pavadīt šo vasaru?