Šobrīd Daugavpilī

Investoriem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.07.2023, 12:26

PREZENTĀCIJA PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTU DAUGAVPILĪ

Informācija par Daugavpils lidostu un viedo tehnoloģiju un zinātnes klasteri

Nodokļu atvieglojumi un pašvaldības līdzfinansējums

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMIEM, T.SK. IZSOLES

 

Piedāvājums IT kompānijām / Offer for IT companies

Telpu mērķis / Purpose of premises

Īpašnieks / Owner 

Platība (m2) / Total area (m2)

Cena / Price

√ 18.Novembra iela 18a / 18.Novembra str. 18a 

Google map

Valērijs Kepents 1460,6 m2 1.stāvs (170 m2 – 1200 eur mēnesī) 4.stāvs (75 m2 – 350 eur mēnesī) / 1st floor (170 m2 - 1200 eur per month) 4th floor (75 m2 - 350 eur per month)

√ Muitas iela 3e / Muitas str. 3e 

Google map

SIA “Siltumsistēma” 400 m2 3.50 eur/m2 + PVN (VAT)

√ Valkas iela 2 / Valkas str. 2

Google map

SIA “Dauer Holding” 260 m2 3.00 eur/m2 + PVN (VAT)

√Rīgas iela 70 / Rigas str. 70

Google map

 

Fiziskā persona
560 m2 1000 eur/mēnesī / 1000 eur/monthly

√ Vienības iela 18 / Vienibas str. 18

Google map

SIA “Vienības 18” 8 telpas / 8 rooms 5 eur/m2 + komunālie maksājumi / 5 eur/m2 + utility costs

√ Gimnāzijas iela 19 /Gimnāzijas str. 19

Google map

SIA 4 Īpašumi 138,6 m2 550 eur + PVN (VAT)

√ Kopmītnes / Hostels

Google map

DU DMK (medicīnas koledža dienesta viesnīca) 11 (1-istabu VIP numuri (1-2 vietējie) / 1-bed VIP rooms (1-2 people) 20.00 eur/24h + PVN (VAT) (par numuru/ per room)

√ Municipāli dzīvokļi Gaismas iela 7/ Municipal flats,  Gaismas str. 7

Google map

Daugavpils dome/Daugavpils City Council 6899,8 m2 uz izsoles pamata/on the base of auction

√ Kopmītnes Sporta iela 8 un 6 / Hostels, Sporta str. 8 and 6

Google map

Daugavpils universitāte/Daugavpils University 12m2; 19m2  20 eur/24h

 

√ Smilšu iela 90 / Smilsu str. 90 

Google map

Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils  studiju un zinātnes centrs / Daugavpils Study and Science Center of Riga Technical University 14 m2- 168 m2

3.stāvs / 3th floor:

2.69 eur/m2 + PVN + komunālie pakalpojumi / 2.69 eur/m2 + VAT + utility cost

 

Zemes gabali / Plots of land

Teritorijas apzīmējums / DEVELOPMENT AREA

Zemes īpašnieks / Owner

Apbūves veids / Type of construction

Kopējā platība (ha) / Total area (ha)

Funkcijas / FUNCTION

 Daugavas ielas rajonā / DAUGAVAS STR. AREA

 Zemes gabals starp Daugavas un Vaļņu ielām, 05000362401

Google map

Pašvaldība / Municipality Jauktās apbūves teritorija (rūpn.+publ.) / Mixed building area (indust+public) 9,02 ha  1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings 

Zemes gabals Lidotāju ielā 10, 05000360106

Google map

Pašvaldība / Municipality Jauktās apbūves teritorija (rūpn.+publ.) / Mixed building area (indust+public) 34,74 ha  2. Noliktavas / Warehouses

√ Zemes gabals Daugavas ielā 40, 05000362305

Google map

Pašvaldība / Municipality Jauktās apbūves teritorija (rūpn.+publ.) / Mixed building area (indust+public) 21,83 ha 3. Ofisa ēkas / Office space

Pilsētas centrs / city centre

Zemes gabals Stacijas ielā 133,  05000100317

Google map

Pašvaldība / Municipality Publiskā apbūve / Public building area 2,22 ha

1.Ofisa ēkas / Office park construction 

2. IT parks / IT park construction      

3. Tirdzniecības parks / Construction of a trade park

Ziemeļu rūpnieciskā zona / Northern Industrial area

Spaļu ielas rajons, 05000071802 

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 12,12 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings       

2. Noliktavas / Warehouses

Spaļu ielas rajons, 05000070507 

Google map

 Valsts / State property  Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area  2,8 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings     

2. Noliktavas / Warehouses

Spaļu ielas rajons, 05000070118 

Google map

 Pašvaldība / Municipality  Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area  1,88 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings

2. Noliktavas / Warehouses

Loģistikas iela 2, 05000330007

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 11,48 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings     

2. Noliktavas / Warehouses

Spaļu ielas rajons

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 30,50 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings     

2. Noliktavas / Warehouses

ČEREPOVA-RUGEĻI rajons / ČEREPOVA-RUGEĻI DISTRICTS

Dunduru iela 19, 05000201215

Google map

Privātīpašums / Private property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 2 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

Dunduru iela 19a, 05000201220

Google map

Privātīpašums / Private property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.60 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings             

2. Noliktavas / Warehouses

Dunduru ielas rajons. 05000230002 

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 3,8 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings     

2. Noliktavas / Warehouses

Dunduru ielas rajons 05000231203 

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0,24 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

Dunduru ielas rajons 05000211402

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 1,68 ha 

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

KRIŽU rajons / KRIŽI DISTRICT

Viršu iela 60, 05000310200

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 3.83 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

 Zemes gabals blakus Viršu ielai 60. 05000310310

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.4 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

Zemes gabals Viršu iela 58 05000310302

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 3.14 ha  

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas / Warehouses

KALKŪNU rajons (Blāzmas un Baznīcas ielu rajons) / KALKŪNI DISTRICT (BLĀZMAS AND BAZNĪCAS STR.)

√ Zemes gabals, kadastra nr. 05000172503

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area  2.22 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 05000170030

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 1.86 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  05000173221

Google map

Pasvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 1.21 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 05000173222

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.77 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  05000173223

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.93 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  05000173213

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.25 ha

1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 05000173210

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 4.47 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  05000173211

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 5.2 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 05000173106

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 3.3 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 05000173104

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 1.7 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  05000173209

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.7 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

 

 

Rūpnieciskās telpas / Industrial premises

 

Adrese un kadastra numuri / Adsress and registration number

Teritorijas veids / Type of territory

Kopējā platība (m2) / Total area (m2)

Funkcijas / FUNCTION

Stacijas iela 63.

05 000 014 811 001

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 800 m2 1.Ofisu parki, ražošanas telpas

Stiklu iela 7p,  05000200312

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 300 m2 1. Ražošana, noliktavas

Fabrikas iela 16A,  5000020125

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 820 m2 1. Ražošana, noliktavas

Valkas iela 2, 05000060705

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 20000 m2 1. Ražošana, noliktavas

2.Preču iela 10,  05000091001

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 110 m2 1. Ražošana, noliktavas

Vaļņu iela 6, 05000091001

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 823 m2 1. Ražošana, noliktavas

Komerctelpas / Commercial permises

Adrese un kadastra numuri

Īpašnieks

Kopējā platība (m2)

Funkcijas / Function

 Stacijas iela 45a, 139,48 m2

Stacijas iela 45a, 0500 001 6502, 0500 001 6502 001

Google map

Pašvaldība/ Municipality 139,48 m2 1. Ēdināšana

Nikolaja iela 9, 61,2 m2

Nikolaja iela 9, 00500 011 1724, 00500 011 1724 001

Google map

Pašvaldība / Municipality 61,2 m2 1.Ofisi

 Lielā iela 49, 316,7 m2

Lielā iela 49, 0500 015 0105

Google map

Pašvaldība / Municipality 316,7 m2 1. Komercdarbībai

 Stacijas iela 63, 800 m2

Stacijas iela 63,

5 000 014 811 001

Google map

Pašvaldība / Municipality 800 m2

1. Komercdarbība

2. Ražošana

 Turaidas iela 11- telpa 1745,3 m2, zeme-1,0366 ha

Turaidas iela 11, 05000293201001

Google map

Pašvaldība/ Municipality Telpa / Space -1745,3 m2, zeme / land-1,0366 ha

1. Ofisi

2. SPA

       

Ūdens iela 24, telpa -1736,0 m2, zeme -1,5400 ha

Ūdens iela 24, 05000154704001

Google map

Pašvaldība / Municipality Telpa / Space - 1736,0 m2, zeme / land -1,5400 ha

1. Ofisi   

2. SPA

 Šūņu iela 1 - 2762,4 m2, zeme- 4,8299 ha

Šūņu iela 1, 05000340901001

Google map

Pašvaldība / Municipality Telpa / Space - 2762,4 m2, zeme / land - 4,8299 ha

1. Ofisi   

2. SPA

Hospitāļa iela 6, telpa-10925 m2, zeme 1,1 ha

Hospitāļa iela 6, 05000112006001

Google map

Pašvaldība / Municipality

Telpa / Space - 10925 m2,

zeme / land - 1,1 ha

1. Ofisi   

2. SPA

 Mihaila iela 11, telpa -7835.5 m2, zeme 1.0647 ha

 Mihaila iela 11, 05000111717001

Google map

Privātīpašums / Private property

Telpa / Space - 7835,5 m2,

zeme / land -1,0647 ha

1. Ofisi   

2. Komercdarbība

3. Dzīvokļi

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!