Investoriem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.03.2024, 18:13

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļas.

Valsts kapitāla daļa nodota pārdošanai ar Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 „Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošā akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļa ir nodota pārdošanai ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.247 (protokols Nr.11; 1.§) “Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu akciju sabiedrībā “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”.

vairāk informācijas

 

PREZENTĀCIJA PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTU DAUGAVPILĪ

Nodokļu atvieglojumi un pašvaldības līdzfinansējums

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMIEM, T.SK. IZSOLES

MEŽCIEMS INVESTĪCIJU PIEDAVĀJUMS

Piedāvājums IT kompānijām / Offer for IT companies

Telpu mērķis / Purpose of premises

Īpašnieks / Owner 

Platība (m2) / Total area (m2)

Cena / Price

√ 18.Novembra iela 18a / 18.Novembra str. 18a 

Google map

Valērijs Kepents 1460,6 m2 1.stāvs (170 m2 – 1200 eur mēnesī) 4.stāvs (75 m2 – 350 eur mēnesī) / 1st floor (170 m2 - 1200 eur per month) 4th floor (75 m2 - 350 eur per month)

√ Muitas iela 3e / Muitas str. 3e 

Google map

SIA “Siltumsistēma” 400 m2 3.50 eur/m2 + PVN (VAT)

√ Valkas iela 2 / Valkas str. 2

Google map

SIA “Dauer Holding” 260 m2 3.00 eur/m2 + PVN (VAT)

√Rīgas iela 70 / Rigas str. 70

Google map

 

Fiziskā persona
560 m2 1000 eur/mēnesī / 1000 eur/monthly

√ Vienības iela 18 / Vienibas str. 18

Google map

SIA “Vienības 18” 8 telpas / 8 rooms 5 eur/m2 + komunālie maksājumi / 5 eur/m2 + utility costs

√ Gimnāzijas iela 19 /Gimnāzijas str. 19

Google map

SIA 4 Īpašumi 138,6 m2 550 eur + PVN (VAT)

√ Kopmītnes / Hostels

Google map

DU DMK (medicīnas koledža dienesta viesnīca) 11 (1-istabu VIP numuri (1-2 vietējie) / 1-bed VIP rooms (1-2 people) 20.00 eur/24h + PVN (VAT) (par numuru/ per room)

√ Municipāli dzīvokļi Gaismas iela 7/ Municipal flats,  Gaismas str. 7

Google map

Pašvaldība / Municipality 6899,8 m2 uz izsoles pamata/on the base of auction

√ Kopmītnes Sporta iela 8 un 6 / Hostels, Sporta str. 8 and 6

Google map

Daugavpils universitāte/Daugavpils University 12m2; 19m2  20 eur/24h

 

√ Smilšu iela 90 / Smilsu str. 90 

Google map

Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils  studiju un zinātnes centrs / Daugavpils Study and Science Center of Riga Technical University 14 m2- 168 m2

3.stāvs / 3th floor:

2.69 eur/m2 + PVN + komunālie pakalpojumi / 2.69 eur/m2 + VAT + utility cost

 

Zemes gabali / Plots of land

Teritorijas apzīmējums / DEVELOPMENT AREA

Zemes īpašnieks / Owner

Apbūves veids / Type of construction

Kopējā platība (ha) / Total area (ha)

Funkcijas / FUNCTION

 Daugavas ielas rajonā / DAUGAVAS STR. AREA

 Zemes gabals starp Daugavas un Vaļņu ielām, kad. Nr. 05000362401

Google map

Pašvaldība / Municipality Jauktās apbūves teritorija (rūpn.+publ.) / Mixed building area (indust+public)

9,02 ha

(iznomāts 2000 m2, 1173 m2)

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings 

Zemes gabals Lidotāju ielā 10, kad. Nr. 05000360106

Google map

Pašvaldība / Municipality Jauktās apbūves teritorija (rūpn.+publ.) / Mixed building area (indust+public)

34,74 ha

(iznomāts 5416 m2, 1995 m2, 6001 m2, 6500 m2) 

2. Noliktavas / Warehouses

√ Zemes gabals Daugavas ielā 40, kad. Nr. 05000362305

Google map

Pašvaldība / Municipality Jauktās apbūves teritorija (rūpn.+publ.) / Mixed building area (indust+public)

21,83 ha

(iznomāts 525 m2, 590 m2, 3000 m2)

3. Ofisa ēkas / Office space

Pilsētas centrs / city centre

Zemes gabals Stacijas ielā 133, kad. Nr. 05000100317

Google map

Pašvaldība / Municipality Publiskā apbūve / Public building area

2,22 ha

(iznomāts 2000 m2 līdz 2026.gadam)

1.Ofisa ēkas / Office park construction 

2. IT parks / IT park construction      

3. Tirdzniecības parks / Construction of a trade park

Ziemeļu rūpnieciskā zona / Northern Industrial area

Spaļu ielas rajons, kad. Nr. 05000071802 

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 12,12 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings       

2. Noliktavas / Warehouses

Spaļu ielas rajons, kad. Nr. 05000070507 

Google map

 Valsts / State property  Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area  2,8 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings     

2. Noliktavas / Warehouses

Spaļu ielas rajons, kad. Nr. 0500007005, z/v kad.apz. 05000070118 

Google map

 Pašvaldība / Municipality  Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area  1,88 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings

2. Noliktavas / Warehouses

Loģistikas iela 1, kad. Nr. 05000330015, z/v kad.apz. 05000330006

Google map

  Pašvaldība / Municipality  Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area  2.98 ha  

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings

2. Noliktavas / Warehouses

Loģistikas iela 2, kad. Nr. 05000330016, z/v kad. apz. 05000330007

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 11,48 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings     

2. Noliktavas / Warehouses

Spaļu ielas rajons

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 33,50 ha (4 zemes gabali / 4 plots of land)

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings     

2. Noliktavas / Warehouses

ČEREPOVA-RUGEĻI rajons / ČEREPOVA-RUGEĻI DISTRICTS

Dunduru iela 19, kad. Nr. 05000201215

Google map

Privātīpašums / Private property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.90 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

Dunduru iela 19a, kad. Nr. 05000201220

Google map

Privātīpašums / Private property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.60 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings             

2. Noliktavas / Warehouses

Dunduru ielas rajons, kad. Nr. 05000230002 

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 3,8 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings     

2. Noliktavas / Warehouses

Dunduru ielas rajons, kad. Nr. 05000231203 

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0,24 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

Dunduru ielas rajons, kad. Nr. 05000211402

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 1,68 ha 

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

KRIŽU rajons / KRIŽI DISTRICT

Viršu iela 60, kad. Nr. 05000310002, z/v kad.apz. 05000310200

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area

3.83 ha

(iznomāts 27257 m2 līdz 2052.gadam)

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

 Zemes gabals blakus Viršu ielai 60, kad. Nr. 05000310310, z/v kad.apz. 05000310310

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.4 ha

1. Rūpnieciskās ēkas/ Industrial buildings        

2. Noliktavas / Warehouses

Zemes gabals Viršu iela 58, kad. Nr. 05000310302, z/v kad. apz. 05000310206

Google map

Valsts / State property Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 3.14 ha  

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas / Warehouses

KALKŪNU rajons (Blāzmas un Baznīcas ielu rajons) / KALKŪNI DISTRICT (BLĀZMAS AND BAZNĪCAS STR.)

√ Zemes gabals, kad. Nr. 05000172503, z/v kad.apz. 05000170042

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area  1.23 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr. 05000170030, z/v kad.apz. 05000173215

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area

1.86 ha

(iznomāts 192 m2, 500 m2)

1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr.  05000173221

Google map

Pasvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 1.21 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr. 05000173222

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.77 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr.  05000173223

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.93 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr.  05000173213

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.25 ha

1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr. 05000173210

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area

4.47 ha

(iznomāts 364 m2)

1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr.  05000173211

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 5.2 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr. 05000173106

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 3.3 ha

1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr. 05000173104

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 1.6 ha 1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Zemes gabals, kad. Nr.  05000173209

Google map

Pašvaldība / Municipality Rūpnieciskā apbūve / Industrial building area 0.7 ha

1. Rūpnieciskās ēkas / Industrial buildings

Rūpnieciskās telpas / Industrial premises

 

Adrese un kadastra numuri / Adsress and registration number

Teritorijas veids / Type of territory

Kopējā platība (m2) / Total area (m2)

Funkcijas / FUNCTION

Stacijas iela 63, kad.Nr. 05000014811001

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 800 m2

1.Ofisu parki

2. Ražošanas telpas

Stiklu iela 7p, kad. Nr. 05000200312

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 300 m2

1. Ražošana

2. Noliktavas

Fabrikas iela 16A, kad. Nr. 05000020125

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 800 m2

1. Ražošana

2. Noliktavas

Valkas iela 2, kad. Nr. 05000060705

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 20000 m2

1. Ražošana

2. Noliktavas

2.Preču iela 10, kad. Nr. 05000091001

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 110 m2

1. Ražošana

2. Noliktavas

Vaļņu iela 6, kad. Nr. 05000091001

Google map

Publiskā apbūve / Public building area 823 m2

1. Ražošana

2. Noliktavas

Komerctelpas / Commercial permises

Adrese un kadastra numuri

Īpašnieks

Kopējā platība (m2)

Funkcijas / Function

 Stacijas iela 45a, 139,48 m2

Stacijas iela 45a, kad. Nr. 05000016502, 05000016502001

Google map

Pašvaldība/ Municipality 139,48 m2 1. Ēdināšana

Nikolaja iela 9, 61,2 m2

Nikolaja iela 9, kad. Nr. 05000111724, 05000111724001

Google map

Pašvaldība / Municipality

61,2 m2

(iznomāts 126,1 m2, 61,2 m2, 122,8 m2)

1.Ofisi

 Lielā iela 49, 316,7 m2

Lielā iela 49, kad. Nr. 05000150105

Google map

Pašvaldība / Municipality

316,7 m2

(iznomāts 316,7 m2)

1. Komercdarbībai

 Stacijas iela 63, 800 m2

Stacijas iela 63, kad. Nr. 05000014811001

Google map

Pašvaldība / Municipality 800 m2

1. Komercdarbība

2. Ražošana

 Turaidas iela 11, telpas - 1745,3 m2, zeme - 1,0366 ha

Turaidas iela 11, kad. Nr. 05000293201001

Google map

Pašvaldība/ Municipality

Telpa / Space -1745,3 m2, zeme / land-1,0366 ha

 

1. Ofisi

2. SPA

       

Ūdens iela 24, telpas -1736,0 m2, zeme - 1,5400 ha

Ūdens iela 24, kad. Nr. 05000154704001

Google map

Pašvaldība / Municipality

Telpas / Space - 1736,0 m2, zeme / land -1,5400 ha

(iznomāts 10 m2, 8 m2)

1. Ofisi   

2. SPA

 Šūņu iela 1, telpas - 2762,4 m2, zeme - 4,8299 ha

Šūņu iela 1, kad. Nr. 05000340901001

Google map

Pašvaldība / Municipality Telpas / Space - 2762,4 m2, zeme / land - 4,8299 ha

1. Ofisi   

2. SPA

Hospitāļa iela 6, telpas - 10925 m2, zeme - 1,1 ha

Hospitāļa iela 6, kad Nr. 05000112006001

Google map

Pašvaldība / Municipality

Telpas / Space - 10925 m2,

zeme / land - 1,1 ha

1. Ofisi   

2. SPA

 Mihaila iela 11, telpas - 7835.5 m2, zeme - 1.0647 ha

 Mihaila iela 11, kad. Nr. 05000111717001

Google map

Privātīpašums / Private property

Telpas / Space - 7835,5 m2,

zeme / land -1,0647 ha

1. Ofisi   

2. Komercdarbība

3. Dzīvokļi

Jelgavas iela 1T, telpas - 3500.0 m2, zeme - 0.5856 ha

  Jelgavas iela 1T

Google map

Privātīpašums / Private property

Telpas / Space - 3500,0 m2,

zeme / land - 0,5856 ha

 

1. Ražošana

2. Noliktavas

3. Ofisi 

Jauns projekts Nometņu ielā (Dzelzceļu iela 9A), telpas - 1968.0 m2 (452,2 m2, 454,3 m2, 525,8m2, 535,5m2)

 √ Nometņu iela (Dzelzceļu iela 9A)

Google map

Privātīpašums / Private property  

Telpas / Space - 1968.0 m2

(452,2m2, 454,3m2, 525,8m2, 535,5m2)

zeme / land - 0.8-1.0 ha

1. Tirdzniecības zāle

2. Noliktava

3. Ofiss 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!