Šobrīd Daugavpilī

Investoriem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.02.2021, 19:52

 

Prezentācija par Daugavpils domes darbu uzņēmējvides uzlabošanai

Informācija par Daugavpils lidostu un viedo tehnoloģiju un zinātnes klasteri

Nodokļu atvieglojumi un pašvaldības līdzfinansējums

 

Piedāvājums IT kompānijām

Telpu mērķis/Purpose of premises

Īpašnieks/Owner 

Platība m2/ Useful area m2

Cena/Price

√ 18 Novembra str. 18a 

Google map

Valērijs Kepents 1460,6 m2 1.stāvs (170 m2 – 1200 euro mēnesī) 4.stāvs (75 m2 – 350 euro mēnesī) / 1st floor (170 m2 - 1200 euros per month) 4th floor (75 m2 - 350 euros per month)

√ Muitas str. 3e 

Google map

SIA “Siltumsistēma” 400 m2 3.50 Eur/m2 + PVN (VAT)

√ Valkas str. 2

Google map

SIA “Dauer Holding” 260 m2 3.00 Eur/m2 + PVN (VAT)

√Rīgas iela 70

Google map

 

Fiziskā persona
560 m2 1000 Eur / mēnesī

√ Vienības str. 18

Google map

SIA “Vienības 18” 8 telpas / 8 rooms 5 eur/m2 + komunālie maksājumi/utility costs

√ Gimnāzijas str. 19

Google map

SIA 4 Īpašumi 138,6 m2 550 EUR+ PVN (VAT)

√ Kopmītnes / Hostels

Google map

DU DMK (medicīnas koledža dienesta viesnīca) 11 (1-istabu VIP numuri (1-2 vietējie) / 1-bed VIP rooms (1-2 people) 20.00 Eur/24h + PVN (VAT) (par numuru/ per room)

√ Municipāli dzīvokļi/ Municipal flats,  Gaismas str. 7

Google map

Daugavpils dome/Daugavpils City Council 6899,8 m2 uz izsoles pamata/on the base of auction

√ Kopmītnes / Hostels, Sporta str. 8 and 6

Google map

Daugavpils universitāte/Daugavpils University 12m2; 19m2  20 €/24h

 

Zemes gabali 

Teritorijas apzīmējums

Zemes īpašnieks

Apbūves veids

Kopējā platība (ha)

Funkcijas

 Daugavas ielas rajonā, 65,59 ha

 Zemes gabals starp Daugavas un Vaļņu ielām, 05000362401

Google map

Pašvaldība Jauktās apbūves teritorija (rūpn.+publ.) 9,02ha  1. Rūpnieciskās ēkas 

Zemes gabals Lidotāju ielā 10. 005000360106

Google map

Pašvaldība Jauktās apbūves teritorija (rūpn.+publ.) 34,74 ha  2. Noliktavas

√ Zemes gabals Daugavas ielā 40. 05000362305

Google map

Pašvaldība Jauktās apbūves teritorija (rūpn.+publ.) 21,83 ha 3. Ofisa ēkas

Pilsētas centrs, 1,33 ha

Zemes gabals 133 Stacijas ielā 133.  05000100317

Google map

  Public building area 1,33 ha

1.Ofisa ēkas   

2. IT parks       

3. Tirdzniecības parks

Ziemeļu rūpnieciskā zona, 38 ha

 Spaļu ielas 10 rajons 05000071802

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 12,12 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

Spaļu ielas 10 rajons 05000070507

Google map

Valsts Rūpnieciskā apbūve 2,8 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

Spaļu ielas 10 rajons 05000070118

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 1,88 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

Loģistikas iela 10.   05000330007

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 11,48 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

Spaļu iela 1. 05000071902

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 2 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

ČEREPOVA-RUGEĻI rajons, 8,3 ha

Dunduru iiela 19. 05000201215

Google map

Privātīpašums Rūpnieciskā apbūve 2 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

Dunduru iela 19a, 05000201220

Google map

Privātīpašums Rūpnieciskā apbūve 0.60 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

Dunduru ielas rajons. 05000230002 

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 3,8 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

Dunduru ielas rajons 05000231203 

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 0,24 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

Dunduru ielas rajons 05000211402

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 1,68 ha 

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

KRIŽU rajons, 7,37 ha

Viršu iela 60, 05000310200

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 3.83 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

 Zemes gabals blakus Viršu ielai 60. 05000310310

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 0.4 ha

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

Viršu iela 58 05000310302

Google map

Pašvaldība Rūpnieciskā apbūve 3.14 ha  

1. Rūpnieciskās ēkas             

2. Noliktavas

KALKŪNU rajons (Blāzmas un Baznīcas ielu rajons), 7,37ha

√ Zemes gabals, kadastra nr. 5000172503

Google map

Municipality Industrial building area 1.33 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 5000170030

Google map

Municipality Industrial building area 1.86 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  5000173221

Google map

Municipality Industrial building area 1.21 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 5000173222

Google map

Municipality Industrial building area 0.77 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  5000173223

Google map

Municipality Industrial building area 0.93 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  5000173213

Google map

Municipality Industrial building area 0.25 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 5000173210

Google map

Municipality Industrial building area 4.47 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  5000173211

Google map

Municipality Industrial building area 5.2 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 5000173106

Google map

Municipality Industrial building area 3.3 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr. 5000173104

Google map

Municipality Industrial building area 1.7 ha 1. Industrial buildings

Zemes gabals, kadastra nr.  5000173209

Google map

Municipality Industrial building area 0.7 ha 1. Industrial buildings

 

Rūpnieciskās telpas

 

Adrese un kadastra numuri

Teritorijas veids (m2)

Kopējā platība (m2)

Funkcijas

Stacijas iela 63.

05 000 014 811 001

Google map

Publiskā apbūve 800 m2 1.Ofisu parki, ražošanas telpas

Stiklu iela 7p,  05000200312

Google map

Publiskā apbūve 300 m2 1. Ražošana, noliktavas

Fabrikas iela 16A,  5000020125

Google map

Publiskā apbūve 820 m2 1. Ražošana, noliktavas

Valkas iela 2, 05000060705

Google map

Publiskā apbūve 20000 m2 1. Ražošana, noliktavas

2.Preču iela 10,  05000091001

Google map

Publiskā apbūve 110 m2 1. Ražošana, noliktavas

Vaļņu iela 6, 05000091001

Google map

Publiskā apbūve 823 m2 1. Ražošana, noliktavas

Komerctelpas 

Adrese un kadastra numuri

Īpašnieks

Kopējā platība (m2)

Funkcijas

 Stacijas iela 45a, 139,48 m2

Stacijas iela 45a, 0500 001 6502, 0500 001 6502 001

Google map

Pašvaldība 139,48 m2 1. Ēdināšana

 45a Stacijas iela, 61,2 m2

Nikolaja iela 9, 00500 011 1724, 00500 011 1724 001

Google map

Pašvaldība 61,2 m2 1.Ofisi, SPA

 49 Lielā str. area, 316,7 m2

Lielā iela 49, 0500 015 0105

Google map

Pašvaldība 316,7 m2 1. Komercdarbībai

 Stacijas iela, 800 m2

Stacijas iela 63,

5 000 014 811 001

Google map

Pašvaldība 800 m2

1. Komercdarbība

2. Ražošana

 Turaidas iela 11- telpa 1745,3 m2, zeme-1,0366 ha

Turaidas iela 11, 00000174859

Google map

Pašvaldība Telpa -1745,3 m2, zeme-1,0366 ha

1. Ofisi

2.SPA

       

Ūdens iela 24, telpa -1736,0 m2, zeme -1,5400 ha

Ūdens iela 24, 05000154704001

Google map

Pašvaldība Telpa-1736,0 m2, zeme -1,5400 ha

1. Ofisi   

2. SPA

 Šūņu iela 1 -1178,2 m2, zeme- 4,8299 ha

Šūņu iela 1, 05000340901001

Google map

Pašvaldība Telpa-1178,2 m2, zeme - 4,8299 ha

1. Ofisi   

2. SPA

Hospitāļa iela 6, telpa-10925 m2, zeme 1,1 ha

Hospitāļa iela 6, 05000112006001

Google map

Pašvaldība

Room-10925 m2,

land- 1,1 ha

1. Ofisi   

2. SPA

 Mihaila iela 11, telpa -7835.5 m2

 Mihaila iela 11, 05000111717001

Google map

Municipality

Room-7835,5 m2,

 

1. Ofisi   

2. Komercdarbība

3. Dzīvokļi