Šobrīd Daugavpilī

Grantu programma “Impulss”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.01.2020, 17:17

Jauniem uzņēmējiem tiek piedāvāta grantu programma “Impulss”  pamatlīdzekļu  un citu  aktīvu iegādei savas biznesa idejas  realizācijai.

Piedalīties var  Daugavpils komersanti (komercsabiedrības) , kas nav vecāki par 2 gadiem uz līguma slēgšanas momentu, kā arī Daugavpilī deklarētas  fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā dibina komercsabiedrību vai reģistrē individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Granta apmērs līdz 7000 eiro. Atbalsta intensitāte līdz 75% no atbalstāmām izmaksām. Kopējā grantu summa gadā 60 000 eiro.

Konkurss parasti tiek izsludināts kārtējā gada aprīlī, tad nolikums  un pieteikuma anketa tiek publicēta Daugavpils pilsētas mājas lapā. Aizpildītai pieteikuma anketai klāt vajag pievienot peļņas un zaudējumu aprēķina tabulu (piel.3),projekta ieviešanas komandas dalībnieku CV. Pievienojiet arī  citus dokumentus, ko Jūs uzskatāt par nepieciešamiem (foto, rasējumi utt.). Vēlams pievienot arī produkcijas fiziskus paraugus. Konkursa  pieteikumi tiek  pieņemti līdz 30.augustam.

Konsultācijas par programmu var saņemt  pa telefonu 65476801 vai 29131876  vai elektronisko pastu vladimirs.nadezdins@daugavpils.lv, kā arī  Daugavpils pilsētas domes attīstības departamentā  Kr. Valdemāra ielā 13,  304 kabinetā. 

Pielikumā:

1.Domes apstiprināts konkursa nolikums  pdf formatā

2.Nolikuma teksts ar pieteikuma anketu word formātā

3.Peļņas un zaudējuma aprēķina anketa excel formātā

 

IMPULSS - 2018 

 

IMPULSS - 2017 

Realizētie projekti grantu programmas “Impulss - 2017” ietvaros

SIA “Arimaj”

SIA “Arimaj”

Atpūta uz ūdens.

SIA “Zebra print”

SIA “Zebra print”

Druka.

SIAS “Mila collection”

SIAS “Mila collection”

Šūšana.

SIA “Real Hostel”

SIA “Real Hostel”

Izmitināšānas pakalpojumi.

SIA “FDA Service”

SIA “FDA Service”

Fasāžu tīrīšanas pakalpojumi.