Šobrīd Daugavpilī

Grantu programma “Impulss”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.10.2020, 12:48

Jauniem uzņēmējiem tiek piedāvāta grantu programma “Impulss”  pamatlīdzekļu  un citu  aktīvu iegādei savas biznesa idejas  realizācijai.

Piedalīties varēja  Daugavpils komersanti (komercsabiedrības) , kas nav vecāki par 2 gadiem uz līguma slēgšanas momentu (tas uzņēmums ir dibināts ne agrāk par 2018.gada novembrī) , kā arī Daugavpilī deklarētas  fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā dibina komercsabiedrību vai reģistrē individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Granta apmērs līdz 7000 eiro. Atbalsta intensitāte līdz 75% no atbalstāmām izmaksām. Kopējā grantu summa 2020.gadā 60 000 eiro. Pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies 28. augustā, tajā piedalījās 37 pretendenti ar saviem projektiem.

Domes lēmums

NOLIKUMS

Peļņas zaudējumu aprēķins

Konsultācijas par programmu var saņemt  pa telefonu 65476801 vai 29721198  vai elektronisko pastu tatjana.morenko@daugavpils.lv, kā arī  Daugavpils pilsētas domes attīstības departamentā  Kr. Valdemāra ielā 13,  304 kabinetā  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 17:00 vai citās darba dienās (iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālruni  65476801).