Šobrīd Daugavpilī

Grantu programma “Impulss”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.06.2023, 16:17

2023.GADA GRANTU PROGRAMMAS KONKURSS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība jau vairākus gadus rīko Grantu programmas “Impulss” konkursu, kura mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot īstenot pilsētā interesantas biznesa idejas un radīt jaunas darba vietas.

Šajā gadā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izsludinātajā Grantu programmas “Impulss” konkursā tika iesniegtas 19 biznesa idejas. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja 17 pieteikumus un atbalstīja 7 biznesa idejas - 4 ražošanas un 3 pakalpojumu sniegšanas projekti.

Ražošanas jomā tika atbalstīti projekti, kas plāno uzņēmējdarbību veikt pārtikas, mēbeļu izgatavošanas un dizaina izšuvumu nozarēs. Savukārt pakalpojumu sfērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība izklaides, mājdzīvnieku labsajūtas uzlabošanas un radošās industrijas jomās.

KONKURSA UZVARĒTĀJI:

Projekta idejas pieteicējs Projekta nosaukums
Žanna Bosova „MARWELL Sweets”
SIA “Birma GROOM” Suņu un kaķu frizētava un SPA
SIA “Microplants” SIA Microplants (mikrozaļumu audzēšana)
Jevgeņija Jakimoviča Fizisko aktivitāšu un digitālo tehnoloģiju centrs visai ģimenei
Dmitrijs Bojenko Mēbeļu izgatavošana no masīvkoka
Martins Griškjans

“MG STICKERSHOP”- Dizaina uzlīmju izgatavošanas darbnīca un veikals

Romualds Petrovs Embrique Art - Custom Embroidery Clothing (Dizaina izšuvumi)

 

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS PAR GRANTU PROGRAMMU "IMPULSS"

Vēršam uzmanību jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, ka pieteikšanās Grantu programmas “Impulss” konkursam – 2023 jau ir sākusies. Grantu programma paredz pamatlīdzekļu un citu aktīvu iegādi biznesa idejas īstenošanai.

Aizpildītai pieteikuma anketai ir nepieciešams pievienot peļņas un zaudējumu aprēķina tabulu (pielikums Nr.3), projekta ieviešanas komandas dalībnieku CV. Pievienojiet arī citus dokumentus, ko Jūs uzskatāt par nepieciešamiem (foto, rasējumi utt.). Vēlams pievienot arī produkcijas paraugu fotogrāfijas. Konkursa pieteikumi iesniedzami personīgi Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 204.kabinetā līdz 2023.gada 8.maija plkst. 1500 vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi – attistiba@daugavpils.lv. Grantu programmas „Impulss” konkursa rezultātus ir plānots paziņot līdz š.g. 12.jūnijam.

2023.gada 5. aprīlī plkst.14:00 notiks informatīvais seminārs par Grantu programmu “Impulss”, kura laikā varēs uzdot interesējošos jautājumus. Seminārs notiks ZOOM tikšanās formātā. Aicinām visus interesentus līdz š.g. 4. aprīlim atsūtīt mums e-pasta adresi, uz kuru Jūs vēlaties saņemt semināra pieslēgšanās linku! Savus pieteikumus semināram lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: dina.kumaceva@daugavpils.lv

Ar informātīvā semināra prezentāciju varat iepazīties šeit: IMPULSS 2023 semināra prezentācija

 

2023.GADA GRANTU PROGRAMMA "IMPULSS"

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība jau gandrīz 10 gadus rīko Grantu programmas “Impulss” konkursu, kura mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot viņiem īstenot pilsētā interesantas biznesa idejas un radīt jaunas darba vietas. Iesniegt pieteikumu dalībai konkursā var Daugavpils komersanti (komercsabiedrības), kas līguma slēgšanas brīdī nav vecāki par 2 gadiem, kā arī fiziskas personas, kas deklarētas Daugavpilī ne mazāk kā vienu gadu un granta saņemšanas gadījumā apņemas dibināt komercsabiedrību vai reģistrēt individuālā komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai.

Šogad Grantu programmas “Impulss” atbalsta apmērs tiek palielināts un vienam granta saņēmējam noteiktais minimālais granta apmērs ir 5000 eiro un maksimāli pieļaujamais grants ir 15 000 eiro. Atbalsta intensitāte ir līdz 75% no atbalstāmajām izmaksām. Kopējais šim konkursam paredzētais granta finansējuma apjoms ir 60 000 eiro.

Nolikuma jaunajā redakcijā precizētas arī prasības attiecībā uz komercdarbības norisi projekta pēcieviešanas periodā:  granta saņēmējam būs pienākums divu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt projekta pieteikumā paredzētās darbības, mērķu un rezultātu, kā arī ieguldīto pamatlīdzekļu uzturēšanu, nepieļaujot dīkstāvi. Par to ik gadu būs jāsniedz atbilstoša atskaite pašvaldībai.

Grantu programmas “Impulss” pastāvēšanas laikā, kopš 2014. gada, no 251 iesniegtiem projektiem atbalstīti 85, kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis ap 450 tūkst. eiro.

Konkursa pieteikumi iesniedzami personīgi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Attīstības departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 204. kabinetā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 8. maija plkst. 1500 vai sūtot ar elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi – attistiba@daugavpils.lv. Rezultātus ir plānots paziņot līdz š.g. 12. jūnijam.

Informatīvais seminārs par Grantu programmu “Impulss” tiek plānots aprīļa sākumā. Lūdzam sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PEĻŅAS - ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

2022.GADA GRANTU PROGRAMMAS KONKURSS

Daugavpils pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus rīko Grantu programmas “Impulss” konkursu, kura mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot īstenot pilsētā interesantas biznesa idejas un radīt jaunas darba vietas.

Šajā gadā Daugavpils pilsētas pašvaldības izsludinātajā Grantu programmas “Impulss” konkursā tika iesniegtas 34 biznesa idejas. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja 25 pieteikumus un tika atbalstītas 7 biznesa idejas - 2 ražošanas un 5 pakalpojumu sniegšanas projekti.

Ražošanas jomā tika atbalstīti projekti, kas plāno uzņēmējdarbību veikt šūšanas un mēbeļu ražošanas nozarēs. Savukārt pakalpojumu sfērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība ēku energoefektivitātes monitoringa, veselības aizsardzības, kā arī ēdināšanas un tūrisma jomās. 

KONKURSA UZVARĒTĀJI:

Projekta idejas pieteicējs

Projekta nosaukums

Svetlana Gorkina

Mājas tekstils un apģērbs no videi draudzīgiem materiāliem

SIA “Black Stork Carpentry”

Ekskluzīvu masīvkoka mēbeļu ražošana

Aleksandrs Druzs

GRILL HOUSE

Artjoms Plečkens

Aero termogrāfijas siltuma zudumu monitoringa pakalpojumu attīstība

Jūlija Germanoviča

Pilates tehnoloģiju ieviešana medicīnas un sporta rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai Daugavpilī

Deniss Lazučonoks

Sabiedriskās ēdināšanas terases ierīkošana Centrālajā parkā

SIA “Energy4U”

Konditorejas un kafijas kiosku tīkla attīstība

SIA “PB serviss”

Pašapkalpošanās autoserviss (tai skaitā, riepu montāžas pakalpojumi un autoservisa pakalpojumi).

Informatīvais seminārs par grantu programmu "Impulss"

Vēršam uzmanību jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, ka pieteikšanās Grantu programmas “Impulss” konkursam – 2022 jau ir sākusies. Grantu programma paredz pamatlīdzekļu un citu aktīvu iegādi biznesa idejas īstenošanai.

Aizpildītai pieteikuma anketai ir nepieciešams pievienot peļņas un zaudējumu aprēķina tabulu (pielikums Nr.3), projekta ieviešanas komandas dalībnieku CV. Pievienojiet arī citus dokumentus, ko Jūs uzskatāt par nepieciešamiem (foto, rasējumi utt.). Vēlams pievienot arī produkcijas paraugu fotogrāfijas. Konkursa pieteikumi iesniedzami personīgi Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 206.  kabinetā līdz 2022.gada 2.maijam plkst. 1500 vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi – attistiba@daugavpils.lv. Grantu programmas „Impulss” konkursa rezultātus ir plānots paziņot līdz š.g. 6.jūnijam.

2022.gada 13. aprīlī plkst.14:00 notiks informatīvais seminārs par Grantu programmu “Impulss”, kura laikā varēs uzdot interesējošos jautājumus. Seminārs notiks ZOOM tikšanās formātā. Aicinām visus interesentus līdz š.g. 12. aprīlim atsūtīt mums e-pasta adresi, uz kuru Jūs vēlaties saņemt semināra pieslēgšanās linku! Savus pieteikumus semināram lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: dina.kumaceva@daugavpils.lv

IMPULSS 2022 semināra prezentācija

2022.gada Grantu programma "Impulss"

Daugavpils pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus rīko Grantu programmas “Impulss” konkursu, kura mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot viņiem īstenot pilsētā interesantas biznesa idejas un radīt jaunas darba vietas. Iesniegt pieteikumu dalībai konkursā var Daugavpils komersanti (komercsabiedrības), kas līguma slēgšanas brīdī nav vecāki par 2 gadiem, kā arī fiziskas personas, kas deklarētas Daugavpilī ne mazāk kā vienu gadu un granta saņemšanas gadījumā apņemas dibināt komercsabiedrību vai reģistrēt individuālā komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai.

Šogad Grantu programmas “Impulss” atbalsta apmērs tiek palielināts un vienam granta saņēmējam noteiktais minimālais granta apmērs ir 5000 eiro un maksimāli pieļaujamais grants ir 10 000 eiro. Atbalsta intensitāte ir līdz 75% no atbalstāmajām izmaksām. Kopējais šim konkursam paredzētais granta finansējuma apjoms ir 60 000 eiro.

Grantu programmas “Impulss” pastāvēšanas laikā, kopš 2014.gada, no 217 iesniegtiem projektiem atbalstīti 75, kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis ap 390 000 eiro.

Konkursa pieteikumi iesniedzami personīgi Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 206. kabinetā no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 2.maijam plkst. 1500 vai sūtot ar elektroniski drošu parakstu uz epasta adresi – attistiba@daugavpils.lv. Rezultātus ir plānots paziņot līdz š.g. 6.jūnijam.

Informatīvais seminārs par Grantu programmu “Impulss” tiek plānots š.g. aprīlī. Lūdzam sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PEĻŅAS - ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

2021.GADA GRANTU PROGRAMMAS KONKURSS

Daugavpils pilsētas pašvaldība, atbalstot jaunos uzņēmējus, jau vairākus gadus rīko grantu programmas “Impulss” konkursu. Tradicionāli  pieteikšanās konkursam tika organizēta gada otrajā pusē, taču šoreiz, ņemot vērā situāciju ar COVID-19, bija nolemts darīt to agrāk un projektu pieteikumus varēja iesniegt jau no 15.marta, lai jaunie uzņēmēji varētu ātrāk uzsākt savu projektu īstenošanu. .

Šajā gadā Daugavpils pilsētas domes izsludinātajā grantu programmas “Impulss” konkursā tika iesniegtas 26 biznesa idejas. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja 22 pieteikumus un tika atbalstītas 13 biznesa idejas - 5 ražošanas un 8 pakalpojumu sniegšanas projekti.

Lielākā daļa iesniegto projektu ir vērsta uz ražošanas, kā arī uz sadzīves un veselības veicināšanas pakalpojumu sfēras attīstību. Ražošanas jomā tiek piedāvāta kokapstrādes, papīra, ādas izstrādājumu ražošana un elektromobiļu uzlādes ierīces izgatavošana. Pakalpojumu sfērā tiek piedāvāti veselības un labsajūtas veicināšanas pakalpojumi, dārza uzkopšanas un utilizācijas pakalpojumi, veicot nozāģēto zaru, stumbru un celmu pārstrādi šķeldā.  Tāpat tiek piedāvāta arī profesionāla apavu tīrīšana, grafiti noņemšana no visu veidu virsmām, portretu darbnīcas un gleznu ierāmēšanas pakalpojumi, un izklaides pakalpojums - spoguļu labirints. Liels pieteikumu skaits bija saistīts ar fitnesu un skaistumkopšanu, kā arī ar ēdināšanu un saldumu ražošanu.

Konkursa uzvarētāji: 

Projekta idejas pieteicējs

Projekta nosaukums

SIA "Mister Ejs"

Koka magnētiskais konstruktors "Mister Ejs"

Ērika Teivāne

EDGARDEN add a value

SIA “OCULT”

OCULT - Modern and Functional Leather Goods

SIA "JonaM"

Spoguļu labirints

SIA "SPECMed"

Privātās neatliekamās medicīnas brigādes pakalpojumi

Anita Pabērza

Pārtikas papīra izstrādājumu ražošana

Lāsma Kursīte

BUNGEE FLY fitness

Pāvels Mirošņiks

Elektromobiļu uzlādes ierīces izgatavošana un programmatūras izstrāde

IK "Magic Steam"

Tīrīšanas studijas izveide

Aleksandrs Ževčuks

Nost ar grafiti - par sakoptu pilsētu

Arturs Burinskis

Tualetes papīra un papīra dvieļu ražošana

Eduards Timofejevs

Pirts un kubla montāžas un nomas pakalpojumu uzņēmums "Termostils"

Vladislavs Rodionovs

Portretu darbnīca un gleznu ierāmēšana

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa

Peļņas un zaudējumu aprēķina tabulas formulārs

 

2020. gada grantu projektu konkurss

Šajā gadā Daugavpils pilsētas domes izsludinātajā grantu programmas “Impulss” konkursā tika iesniegtas 37 biznesa idejas. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja 34 pieteikumus un tika atbalstītas 12 biznesa idejas -  6 ražošanas un 6 pakalpojumu sniegšanas projekti.

Lielākā daļa projektu ir vērsta uz ražošanas un tehnisko pakalpojumu sfēras attīstību. Tiek piedāvāta BIO-lavaša, adītu izstrādājumu, LED RGB lampu un viedā apgaismojuma, inovatīvo veselības diagnostikas aparātu, saliekamā izstāžu un tirdziņu aprīkojuma izgatavošana. Pakalpojumu sfērā tiek piedāvāti tūrisma, veselības, būvniecības, uzkopšanas un programmēšanas pakalpojumi. Liels pieteikumu skaits bija saistīts ar ēdināšanu un pārtikas ražošanu, kā arī iespēju pavadīt brīvo laiku un realizēt dažādus hobijus - izklaides inventāra noma, dažādu mācību studiju, un skolu atklāšana, fitnesa un rehabilitācijas nodarbību organizēšana.

Maksimālais granta apjoms vienam projektam ir 7000 eiro un kopējais piešķirto grantu apjoms - 59539 eiro.

2020. gada uzvarētāji:

Projekta idejas pieteicējs

Projekta nosaukums

SIA "NeiroTech"

“Bērnu mentālās veselības un smadzeņu darbības veicināšanas trenažieris – HEDDA”

Santa Buiko

“Personalizēts saliekamais tirdziņu un izstāžu aprīkojums un mēbeles, ražota izmantojot metāla caurules un saplāksni”

SIA "XL Food"

“Klasiskais lavašs”

Andrejs Litvinovičs

“Lāzertags”

Inga Zelča

“Mūsdienu apģērba ražošana noteiktam petērētāju segmantam KerryLat”

Dmitrijs Ņikitins

“Bērnu elektromobīļu un sporta aprīkojuma noma "Kids Drive"”

Juris Zaletilo

“Uzkopšanas pakalpojumu uzņēmuma attīstība Daugavpilī”

SIA "SWEECO"

“Virtuves studija "SWEECO SIA"”

SIA "EXOY"

“Gudra apgaismojuma ražošanas kompānijā Exoy”

SIA "Mobile Optic"

“Brilles, neizejot no mājām”

Oksana Aņisjko

“Podologa privātā prakse”

SIA "Art HUB"

“Tūristiskais automobīlis”

 

2019. GADĀ REALIZĒTO PROJEKTU VIDEOPREZENTĀCIJA:

 https://www.youtube.com/watch?v=nIJc5n9xBSA

 

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!