Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.10.2019, 11:48

Kārtējā preses konference Daugavpils Domē 26. martā

Preses konferencē piedalījās Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs, Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājs Valērijs Kononovs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 445
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 28.martā plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 504
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Izbraukums uz Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centru 2019.gada 22.martā, plkst.13.45 Abavas iela 1, Daugavpils, LV-5417

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 321
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 21.martā, plkst.16.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 290
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 21.martā, plkst.15.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 171
Mājokļu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas sēde 2019.gada 21.martā  plkst. 13.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 183
Vasaras nometņu ceļazīmju maksa

Jau 6.aprīlī plkst. 10.00  sāksies elektroniskā reģistrācija uz bērnu un jauniešu vasaras nometnēm Jaunatnes nodaļas mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv sadaļā „Nometnes”.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 369
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2019.gada 21.martā  plkst.14.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 199
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 212
Izsludināts konkurss spēlfilmas izveidei un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

Izsludināts projektu konkurss spēlfilmas izveidei. Projektu iesniegšanas termiņš 2019. gada 18. aprīlis. Galvenais nosacījums- filmas darbībai galvenokārt jānorit Daugavpilī, jāpopularizē Daugavpils vārds un jāveicina pilsētas atpazīstamība.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 324
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 21.martā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 152
Andrejs Elksniņš sasauca ārkārtas sēdi par siltumenerģijas tarifa samazināšanu

18. martā plkst. 19.00 Daugavpils Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauca ārkārtas Domes sēdi ar piedāvājumu izskatīt jautājumu par siltumenerģijas tarifa samazinājumu un par jauno tarifu iedzīvotājiem no 2019. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. aprīlim.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 495
18. martā notiks Domes ārkārtas slēgta sēde

Sakarā ar ierobežotas pieejamības informāciju Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš 2019.gada 18.martā sasauc domes ārkārtas slēgtu sēdi plkst. 19.00.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 306
Dokumentu iesniegšana uz jauniešu vasaras nodarbinātības programmu (13-14 gadi)

Lai jaunieši noslēgtu darba līgumu, atgādinām, ka, dokumenti ir jāiesniedz savā skolā sociālajam pedagogam no 18. marta līdz 17. aprīlim (ieskaitot).

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 184
Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas (13-14 gadi) rezultāti!

8.martā noslēdzās reģistrācija uz jauniešu vasaras nodarbinātības programmu 13-14 gadi, kura norisinājās Jaunatnes nodaļas mājaslapā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 318
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2019.gada 20.martā plkst.14.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sēžu zālē Raiņa ielā 28, notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde. Darba kārtībā tiks izskatīti fizisko un juridisko personu iesniegumi.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 174
Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš aicina Daugavpilī izveidot Latvijas televīzijas studiju

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš parakstīja vēstuli Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei un VSIA “Latvijas televīzija” ar aicinājumu izskatīt iespēju Daugavpilī izveidot valsts SIA “Latvijas televīzija” studiju Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 436
Noteikumi par atrakciju novietošanas kārtību Pilsētas svētku laikā

7.-9. jūnijā norisināsies Daugavpils pilsētas svētki. A. Pumpura skvērā tiks rīkots atrakciju parks. Pieteikumus atrakciju novietošanai Daugavpils Domē pieņems no 3. aprīļa līdz 18. maijam.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 391
Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora amatu

Izpilddirektora pamatpienākumi

Izpilddirektora amata pienākumi tiek noteikti likuma “Par pašvaldībām” 69.pantā un Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikuma 18.punktā un proti:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 2836
Kārtējā preses konference Daugavpils Domē 12. martā

Preses konferencē piedalījās Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs, priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis, Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājs Valērijs Kononovs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 416