Domes deputāti un struktūrvienību vadītāji apsprieda ar Križu iedzīvotājiem apkaimes attīstību Pašvaldības ziņas

1470

12. oktobrī Križos tika rīkota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas izbraukuma sēde, kuras gaitā apkaimes iedzīvotāji izstāstīja par svarīgākajām problēmām, kas būtu risināmas apkaimes attīstības kontekstā.
Izbraukuma sēdē, kurā piedalījās komitejas locekļi, kā arī Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta, Komunālās saimniecības pārvaldes, Pašvaldības policijas un Sociālā dienesta vadība, tika skatīti Križu apkaimes iniciatīvās grupas iesniegtie priekšlikumi. Svarīgākais no tiem ir doktorāta izveide šajā apkaimē. Pašvaldība, ieklausoties iedzīvotāju lūgumos, ir radusi risinājumu doktorāta izveidei, iekārtojot to pašvaldības dzīvoklī, taču tas jāpārbūvē, lai nodrošinātu vides pieejamību un telpas atbilstu arī citu normatīvo aktu prasībām. Augusta beigās veiksmīgi noslēdzies iepirkums būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem. Tuvāko nedēļu laikā domē skatīs jautājumu par aptuveni 78 000 euro piešķiršanu projekta īstenošanai.

Tika runāts arī par ceļu stāvokļa un satiksmes organizēšanas uzlabošanas iespējām, vidi degradējošo objektu turpmāko likteni, pašvaldības policijas darbu apkaimē, kā arī jaunu atpūtas vietu ierīkošanu jauniešiem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs, atskatoties uz aizvadīto izbraukuma sēdi, norāda: “Iedzīvotājiem tika detalizēti izstāstīts, kāda ir viņu minēto problēmu risināšanas gaita un iespējas, kādi ir pašvaldības darba plāni šajā un nākamajos budžeta gados, un kāda kopumā ir reālā situācija. Līdz ar to es noteikti pieturos pie viedokļa, ka uz šādiem ierosinājumiem jāreaģē un jāveido dialogs ar iedzīvotājiem, arī ārpus pašvaldības sēdēm. Tā ir lieliska iespēja deputātiem šeit, uz vietas, ieraudzīt reālo situāciju.”

Saruna ar Križu iedzīvotājiem izvērtās plaša un saturīga: tās gaitā papildus iesniegumā minētajām tēmām tika skarti arī daudzi citi jautājumi, kā, piemēram, ielu uzkopšana ziemas sezonā, videonovērošanas sistēmu uzstādīšana sabiedriskās kārtības uzturēšanai, “guļošo policistu” ierīkošana uz nedrošajiem ceļa posmiem u.c. Iedzīvotāji augstu novērtēja iespēju saņemt atbildes un situācijas skaidrojumus tieši no atbildīgo struktūrvienību vadītājiem. Savukārt pašvaldības pārstāvjiem tā bija lieliska iespēja klātienē labāk iepazīt apkaimes iedzīvotāju ikdienu un viņu rūpes.

Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!