Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

291
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2023.gada 9.novembrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

     1.Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
     2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumā Nr.167 "Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība””.
     3. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 0603, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
     4. Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.44 nodošanu atsavināšanai.
     5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 037 0076 (kad.Nr.0500 037 2209), Daugavpilī, sadali.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!