Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī veidos vienotu brīvprātīgā darba tīklu Pašvaldības ziņas

575
Daugavpilī veidos vienotu brīvprātīgā darba tīklu

Lai efektīvāk organizētu brīvprātīgo darbu un veicinātu plašāku jauniešu iesaisti tajā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā izstrādāta un apstiprināta kārtība, pēc kuras vadoties Jaunatnes un lietu un sporta pārvalde turpmāk koordinēs brīvprātīgo darbu Daugavpilī.

Brīvprātīgais darbs ir aktivitāte, ko veic persona no savas brīvas gribas, izvēles un motivācijas, bez finansiālas ieinteresētības, organizētos apstākļos. Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījumu sabiedrības kopējā labumā. Vienlaicīgi arī pats brīvprātīgais gūst nozīmīgu labumu – pieredzi, zināšanas, praktiskās iemaņas. Brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja pilnveidot savas prasmes, nonākt sabiedriskās dzīves apritē, ietekmēt sociālos procesus, kā arī īstenot savas idejas.

Ceturtdien, 26. oktobrī, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja noteikumus “Kārtība, kādā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība organizē jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā”. Saskaņā ar šiem noteiktumiem turpmāk Jaunatnes lietu un sporta pārvalde koordinēs brīvprātīgo darbu un organizēs jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā pilsētas teritorijā reģistrētajās biedrībās, nodibinājumos, kā arī valsts un pašvaldības iestādēs.

Jaunatnes lietu un sporta pārvalde apkopos informāciju par brīvprātīgā darba iespējām pilsētā un personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, kā arī nodrošinās informācijas apmaiņu starp brīvprātīgā darba organizētājiem un brīvprātīgā darba veicējiem.

Attiecīgi, biedrības, nodibinājumi, valsts, pašvaldības un citas iestādes varēs iesniegt Jaunatnes lietu un sporta pārvaldei informāciju par brīvprātīgā darba iespējām, saņemtā informācija tiks publicēta pārvaldes tīmekļvietnē www.jaunatne.daugavpils.lv, savukārt personas, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu varēs pieteikties brīvprātīgā darba veikšanai. Tādā veidā pārvalde veidos vienotu reģistru, kas ļaus efektīvāk organizēt brīvprātīgo darbu Daugavpilī.

Veicinot jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, Jaunatnes lietu un sporta pārvalde uzturēs elektronisko brīvprātīgā darba reģistru, nodrošinās informācijas pieejamību par brīvprātīgā darba piedāvājumiem un aktualitātēm, sadarbībā ar brīvprātīgā darba organizētājiem un veicējiem apkopos informāciju par brīvprātīgā darba rezultātiem un pašvaldības jauniešu iesaisti, kā arī reizi gadā organizēs brīvprātīgā darba organizētāju un veicēju godināšanas pasākumu.

Jaunatnes lietu un sporta pārvalde brīvprātīgā darba organizatoriem un veicējiem sniegs nepieciešamās konsultācijas, organizēs līgumu slēgšanu, kā arī pēc brīvprātīgā darva veicēja pieprasījuma izsniegs apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu un tā ilgumu.

Rezultātā Daugavpilī tiks izveidots vienots brīvprātīgā darba tīkls, kas veicinās brīvprātīgā darba organizāciju pilsētā, ļaus brīvprātīgā darba organizētājiem un veicējiem ātrāk atrast vienam otru kā arī nodrošinās iespēju iesaistītajām pusēm saņemt aktuālo informāciju un konsultatīvo atbalstu.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!