Šobrīd Daugavpilī

Izglītības ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.10.2018, 16:20

Daugavpilī viesosies Latvijas Lielo pilsētu izglītības pārvalžu vadītāji

Šī gada 09.-10.jūnijā Daugavpilī notiks  Latvijas Lielo pilsētu izglītības pārvalžu vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs „Daugavpils pilsētas izglītības stratēģija”. Tajā piedalīsies pārstāvji no 8 pašvaldībām: Rīgas, Valmieras, Jelgavas, Ventspils, Jēkabpils, Rēzeknes, Liepājas, Jūrmalas. Šajā mācību gadā līdzīgi

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 65
Veiksmīgi noslēdzies „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” pirmais mācību gads

Savu pirmo mācību gadu veiksmīgi ir noslēgusi Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes (HF) jauniešu interešu izglītības skola „Humanitārā akadēmija jauniešiem”.

 

 „Humanitārā akadēmija jauniešiem savu darbību uzsāka 2011. gada

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 55
Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātei 40!

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 63
ES finansēta projekta ietvaros pētīs nozīmīgas Latvijas dabas vērtības

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts uzsācis jauna Eiropas Savienības LIFE+ programmas finansēta projekta īstenošanu. Projekta ietvaros četru gadu laikā paredzēti dažādi pasākumi parkveida pļavu un retu vaboļu sugu aizsardzībai Latvijā. Papildus projekta īstenotāji vēlas skaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi ir saglabāt Latvijas

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 50
Sumināja labākos Daugavpils skolēnus

18.maijā Latviešu kultūras centra koncertzālē notika pasākums ,kurā tika apbalvoti pilsētas skolu skolēni par panākumiem starptautiskajās ,valsts un novada olimpiādēs ,valsts un novada konkursos , novada un nacionālo debašu turnīros ,ārpusklases  un sporta pasākumos. Pasākumā tiks apbalvots 231 skolēns no dažādām pilsētas skolām.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 61
Suminās sekmīgākos Daugavpils skolēnus

2011.gada 18.maijā Latviešu kultūras centra koncertzālē plkst. 15.00 notiks pasākums ,kurā tiks apbalvoti pilsētas skolu skolēni par panākumiem starptautiskajās ,valsts un novada olimpiādēs ,valsts un novada konkursos , novada un nacionālo debašu turnīros ,ārpusklases  un sporta pasākumos. Pasākumā tiks apbalvots 231 skolēns no dažādām

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 62
Daugavpils Universitātē ''16. slāvu lasījumi''

Krievu kultūras dienu ietvaros šī gada 18.-20. maijā Daugavpils Universitātē notiks starptautiskā zinātniskā konference "16. slāvu lasījumi", ko organizē Daugavpils Universitātes Rusistikas un slāvistikas katedra un Krievu valodas un kultūras centrs. Konferences nosaukums Krievu valoda, literatūra un kultūra: pagātne, tagadne,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 60
Rīgas skolu direktori iepazinās ar Daugavpili

13. maijā Daugavpili apmeklēja Rīgas skolu direktoru delegācija. Vizītes mērķis- pieredzes apmaiņa. Notika tiekšanās arī Daugavpils Domē ar Domes priekšsēdētājas 1. vietnieku Vitāliju Azareviču un Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci Ināru Sprindžuku.

Rīgas skolu direktori apmeklēja Krievu vidusskolu- liceju, kur guva ļoti labus iespaidus, par

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 56
Daugavpilī startējis projekts “Domā citādāk! Eksaktāk!”

12.-13. maijā Daugavpilī darbosies skolēni no visas Latvijas, kuriem interesē un padodas eksaktās zinātnes. Skolēni strādās uz Daugavpils Universitātes bāzes. Jaunos zinību smēlējus un skolotājus Daugavpilī sveica Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs.

“ Prieks redzēt mūsu pilsētā tik daudz jaunu, gudru un zinātkāru cilvēku. Jūs

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 57
Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde uzņem viesus

      Laikā no 26. līdz 30. aprīlim, Comenius projekta ietvaros, Daugavpilī viesojās ciemiņi no Turcijas un Ungārijas. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa starp triju valstu pirmsskolas skolotājiem. Latviju šajā projektā pārstāvēja Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” un Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 97
Divas izzināšanas dienas skolēniem un skolotājiem no visas Latvijas Daugavpilī 12. un 13. maijā

Šā gada 12. un 13. maijā skolēniem un skolotājiem Daugavpilī notiek vērienīgs pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kas paver jaunas izziņas iespējas dabaszinātnēs un matemātikā sadarbībā ar Daugavpils universitātes zinātniekiem un vietējiem uzņēmējiem. Pasākumā piedalās 96 vidusskolēni no 32 Latvijas skolām. 

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 56
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds ''Saule''

Daugavpils Universitātes jubilejas gada ietvaros šī gada maijā savu jubileju svin arī Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" – aprit 20 gadi, kopš Daugavpils Universitātē (DU) iznāk iespieddarbi ar "Saules" vārdu. Svinot savu jubileju, DU Akadēmiskais apgāds „Saule” aicina apmeklēt izstādi 20 „Saules” gadi,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 82
Daugavpilī viesojas topošie bērnudārzu pedagogi no Turcijas

Viesi no Turcijas ieradušies Leonardo da Vinci programmas ietvaros. Viesus uzņem Daugavpils Medicīnas koledža, kas aktīvi iesaistās šajā programmā. 3. maijā delegācija apmeklēja Daugavpils Domi, kur tikās ar Domes priekšsēdētāju Žannu Kulakovu un priekšsēdētājas vietnieci Līviju Jankovsku.

Žanna Kulakova pastāstīja par

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 58
Daugavpils Universitātē notiks konference par mūzikas zinātni

Šī gada 6. – 7. maijā Daugavpils Universitātē notiks 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais”, ko organizē Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmiju.

 

Konferences

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 52
Daugavpils pirmsskolas iestādes gaida mazuļus

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 58
Lielā Talka Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

30.aprīlī  no plkst. 9.00 visā Latvijā notika vides sakopšanas kustība  -  Lielā Talka. Šajā dienā Mežciema rajonā Daugavpils pilsētas Domes darbiniekiem pievienojās arī Izglītības pārvaldes pārstāvji kopā ar J.Raiņa  6.vidusskolas skolēnu parlamenta dalībniekiem un Centra ģimnāzijas

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 53
Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Tuvojas nobeigumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta „Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" realizācija.

Projekta īstenošana tika vērsta uz Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošanu izglītojamiem ar funkcionāliem

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 67
Turpinās Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” modernizācijas projekta realizācija

Kopš 2010.gada jūlija Daugavpils pilsētas dome īsteno ERAF līdzfinansēto projektuDaugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana"Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/ IPIA/VIAA/003.

Projekta mērķis ir modernizēt skolas mācību aprīkojumu un uzlabot Daugavpils mākslas vidusskolas

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 61
Daugavpilī viesojas pedagogi no Turcijas un Ungārijas

Šonedēļ Daugavpilī viesojas bērnudārzu pedagogi no Turcijas un Ungārijas. Tas ir pieredzes apmaiņas brauciens ES Comenius programmas ietvaros. Savu viesošanos pilsētā viņi sāka ar tikšanos Daugavpils Domē 26. aprīlī.

Viesus uzņēma Domes priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska. Viesiem bija sagatavota prezentācija par Daugavpili.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 89
ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu projekta „Young and old living together” dalībnieku vizīte Turcijā

27.04.2011- 02.05.2011
Noslēgumam tuvojas ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu projekts „Young and old living together", kurā iesaistījušās 4 skolas - no Vācijas, Latvijas, Polijas un Turcijas.

 

Projekta mērķis ir aktualizēt senioru (īpaši no veco ļaužu namiem)

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 59