Šobrīd Daugavpilī

Izglītības ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.10.2018, 16:20

„Zinātniskie lasījumi” jau 21. reizi

Šī gada 27. - 28. janvārī Daugavpils Universitātē (DU) jau 21. reizi notiks par tradīciju un neatņemamu DU Humanitārās fakultātes (HF) sastāvdaļu kļuvusī starptautiskā zinātniskā konference „Zinātniskie lasījumi".

 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Zinātniskie lasījumi" idejas iedibinātājs 1991. gadā bija

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 59
Daugavpils cer saņemt finansējumu bērnudārzu siltināšanas projektu turpināšanai

Šodien, 18. janvārī Ministru kabinets pieņēma lēmumu veikt grozījumus MK noteikumos "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa " Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums". Finansējums tiek palielināts no 8 521 500 latiem līdz 16 108 843 latiem.

Kā paskaidroja

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 45
X Starptautiskie Humānās pedagoģijas lasījumi Maskavā

13.janvārī Daugavpils pilsētas skolu 23 pedagogi atgriezās no X Starptautiskajiem Humānās pedagoģijas lasījumiem „Kā mīlēt bērnu?"  Lasījumi notika trīs dienas. Pirmajā dienā - 9.janvārī - notika  svinīga lasījumu atklāšana. Pedagogiem bija iespēja piedalīties septiņās darba  laboratorijās, kurās tika risinātas dažādas problēmas,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 46
Par 3. vsk. direktori iecelta Alla Grjaznova

13. janvārī Daugavpils Domes deputāti iecēla 3. vidusskolas direktores amatā Allu Grjaznovu.

Līdz šim viņa pildīja 3. vidusskolas direktora vietnieces mācību darbā pienākumus.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 46
Daugavpils mērs apsekoja vairākas izglītības iestādes

12. janvārī Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs, Izglītības pārvaldes vadītāja Olga Dukšinska apmeklēja visus siltinātos bērnudārzus, lai noskaidrotu, kāpēc dažos izremontētajos dārziņos tek jumti.

Mērs apmeklēja 18., 14., 9., 17., 24. bērnudārzus, kā arī 16. un 6. vsk., kur arī ir nopietnas

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 51
Informācija par brīvajām vietām bērnudārzos

Izglītības pārvalde informē, ka pirmsskolas izglītības iestādēs ir brīvas vietas (atbilstoši tabulai) un lūdz vecākus, kuru bērnu dzīves vieta ir deklarēta Daugavpils pilsētā, pieteikties uz nepieciešamo vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Pieteikties var Izglītības pārvaldē, Saules ielā 7, 3.kabinetā

Pirmdien:    13 - 18

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 53
Projekts „Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība”

No 2010.gada 5.septembra  Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē, Muzeja ielā 9, tika realizēts projekts „Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība" (Nr. 3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/004) par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Projekta gaitā veikti būvdarbi par 25 577 Ls.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 54
Barikāžu laiku pieminot

1991.gada 13.janvārī, atsaucoties uz notikumiem Viļņā, arī Rīgā sākās barikāžu organizēšana, lai sargātu stratēģiski svarīgus objektus.  No visas Latvijas cilvēki devās uz Rīgu, lai vienoti sargātu mūsu valsti un demokrātiju. Laikam ritot, šie notikumi pamazām kļūst par vēstures lappusi, kuru nedrīkst aizmirst.

Pieminot barikāžu

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 54
Skolēni aicina uz talku!

17. vidusskolas skolēnu parlaments un vecāko klašu audzēkņi nākuši klajā ar iniciatīvu palīdzēt iztīrīt sniegu savas skolas rajonā tiem iedzīvotājiem, kuriem nav spēka vai iespēju to izdarīt. Pieteikt talku var pa tālruni 27087136 Inesei Bogdanovai no plkst. 8.00 līdz 16.00.

17. vidusskolas audzēkņi aicina arī citu skolu skolēnus iesaistīties

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 50