Šobrīd Daugavpilī

Izglītības ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.10.2018, 16:20

Valodu apguve un lietojums Latvijas izglītības sistēmā no bērnudārza līdz augstskolai

Nesen Daugavpils Universitātē notika LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājas, profesores, Dr. habil. philol., Inas Druvietes lekcija un diskusija ar Daugavpils pilsētas skolotājiem "Valodu apguve un lietojums Latvijas izglītības sistēmā – no bērnudārza līdz augstskolai". Lekciju organizēja Apvienotā pasaules latviešu

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 51
Daugavpils Universitāte pielāgo studiju programmas ārvalstu studentu vajadzībām

Viens no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā” (akronīms REGION INVEST) mērķiem Daugavpils Universitātē (DU), ir uzlabot akadēmiskā bakalaura studiju programmu Austrumeiropas kultūras un

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 44
Tuvāk kvantam, tuvāk teātrim

No 17. līdz 21.oktobrim Izglītības pārvaldē notika projekta „No kvanta līdz teātrim, no  teātra līdz kvantam” teatralizēto uzvedumu mēģinājumi. Pirmdien savu skatījumu uz matemātiku sniedza 3., 9. un  15. vidusskolas un Saskaņas pamatskolas skolēni. Bioloģijai veltītos priekšnesumus otrdien rādīja  J.Raiņa Daugavpils 6.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 43
„Labo darbu  nedēļā”

No 16. līdz 23. oktobrim Labdarības  organizācija  „Palīdzēsim.lv” un   biedrība  „Charity.lv”   aicināja Latvijas iedzīvotājus iesaistīties „Labo darbu  nedēļā”. 

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 34
Daba palīdz atklāt bērnu talantus

Pilsētas pirmsskolas vidē par labu tradīciju kļuvusi pieredzes apmaiņa dažādās darba jomās, kas saistītas ar bērnu attīstību un gatavošanos skolai.

20. oktobrī Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādē notika bērnu radošo spēju attīstībai veltīts seminārs, kurā piedalījās vairāk nekā 50 pilsētas pedagogi

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 36
Projekts  „No kvanta līdz teātrim, no teātra līdz kvantam”

4. un 9.novembrī  plkst.14.00 Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā tiks prezentēti projekta  „No kvanta līdz teātrim, no teātra līdz kvantam” uzvedumi

Šī gada 4. un 9. novembrī Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijā plkst. 14.00 notiks  Valsts Izglītības attīstības aģentūras

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 42
CEDEFOP studiju vizīte  “Izglītības kvalitātes veicināšana”

24.-28. oktobrī 8 Eiropas Savienības valstu izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, IP vadītāji, inspektori, izglītības politikas veidotāji uzturas Daugavpilī. 24. oktobrī viesus no Eiropas Savienības valstīm uzņēma Daugavpils Domē priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska.

Izglītības darbinieki vizītes laikā iepazīst Latvijas izglītības sistēmu,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 32
Konkurss  jauniešiem “Iesaisties”

Saskaņā ar 2009.gada 27.novembra Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir Eiropas Brīvprātīgā darba gads (EBDG 2011). Šī gada laikā Eiropas Savienības dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš aktīva pilsoniskuma veicināšanai, popularizē brīvprātīgā darba vērtības un nozīmi sabiedrībā. Daudzveidīgo aktivitāšu

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 32
Pirmsskolas vecuma bērniem – veselīgu uzturu

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 38
Comenius partnerības projekta „EURO NEWS” dalībnieku tikšanās Daugavpils Domē

Viena no projekta aktivitātēm ir skolotāju pieredzes apmaiņas braucieni uz partneru skolām. Ceturtā partneru tikšanās notiek no 18. līdz 21. oktobrim Daugavpilī 9. vsk. 20.oktobrī viesus Domē uzņēma priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska.

Viesiem tika sagatavota prezentācija “Daugavpils-iespēju pilsēta”. Pēc prezentācijas viesus ļoti

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 33
Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova rīkos regulāras tikšanās ar studentiem

18. oktobrī Daugavpils Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova bija uzaicināta uz tikšanos Transporta un sakaru institūtā. Viņai bija plānota saruna uz 40 minūtēm, kas izvērtās pusotras stundas garumā.

Saruna bija par pilsētas aktualitātēm, par  veicamajiem darbiem un plānotajiem projektiem. Studentiem bija ļoti daudz jautājumu un arī ierosinājumu.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 40
Comenius partnerības projekta „EURO NEWS” dalībnieku tikšanās Daugavpils 9.vidusskolā

2010. gada 1. augustā startēja jaunais starptautiskais projekts „EURONEWS”, kurā piedalās Daugavpils 9.vidusskola. Tā ir ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Comenius aktivitāte „Skolu daudzpusējā partnerība”, kurā piedalās 8 skolas no 7 valstīm. Projekta koordinatore ir Spānija, dalībvalstis - Vācija, Itālija,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 33
6. vsk pedagoģe dosies uz Japānu aizgūt pieredzi un iepazīt valsti

J. Raiņa Daugavpils 6. vsk direktores vietniecei informātikas jautājumos Nataļjai Mikuļinai ir dota iespēja apmeklēt Japānu. Tas ir pateicoties skolas aktīvajai sadarbībai ar Japānu, skolas interesei par Japānas kultūru.

Tā ir starptautiska programma, kurā iesaistīti 60 izglītības darbinieki no 11 valstīm, no Latvijas arī dosies 5 pedagogi: J. Raiņa Daugavpils 6.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 38
Konkurss skolēniem “Augļi un ogas – visu dienu, katru dienu!”

Latvijas dārzi ir bagāti ar daudzveidīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām, taču to patēriņa līmenis ir visai zems. Lai jau no mazotnes veicinātu augļu un ogu izmantošanu ikdienā, Latvijas Augļkopju asociācija aicina 1. – 12.klašu skolēnus piedalīties konkursā „Augļi un ogas – visu dienu, katru dienu!”

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 33
15.oktobris – Starptautiskā Roku mazgāšanas diena

Apvienoto Nāciju Organizācija ir pasludinājusi 15. oktobri par Starptautisko Roku mazgāšanas dienu.  Šīs  iniciatīvas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību roku mazgāšanai, kas ir vienkāršs un efektīvs veids, kā izsargāties no nāvējošām slimībām, kuru izplatība ir nopietna problēma visā pasaulē.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 42
Starptautiskais seminārs Zarasos

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 33
12.vidusskolas sportisti – labākie stafetes skrējēji

6.oktobrī Rīgā notika Latvijas Republikas 65.skolēnu spartakiādes „Latvijas avīzes” rudens krosa stafetes 2011”. Daugavpili šajās sacensībās pārstāvēja 12.vidusskolas audzēkņi, kuri pilsētas skolu konkurencē ieguva 1.vietu, tādējādi izcīnot iespēju mēroties spēkiem ar visu republikas skolu labākajiem sportistiem. Mūsu komandu veidoja 47 skolēni

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 33
Ar fluorescentajām metodēm veic pētījumus biopolimēru ražošanai

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts (LUMBI) sadarbībā ar Daugavpils Universitāti (DU) zinātnieku grupa izstrādā mikroorganismu fizioloģijas izpētes metodes ar jaunu luminiscējošu (spīdošu) savienojumu palīdzību, informēja Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Starpdisciplināras

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 36
Pasniegta SEB un A. Kronvalda fonda Novadu stipendija Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājai Aļesjai Šapkovai

7. oktobrī Daugavpils Domē sveica Saskaņas skolas matemātikas skolotāju Alesju Šapkovu.  

Daugavpils Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova uzsvēra, ka patīkami sveikt tieši Daugavpils skolotāju. “Tā ir vēl viena iespēja pateikt paldies un sveikt skolotāju svētkos. Paldies par profesionalitāti un uzticību

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 42
„Saldais duelis”

Šī gada 11. oktobrī Daugavpils Universitātes Muzejs (Saules ielā 1/3, B-202) aicina interesentus uz kārtējās Daugavpils Universitātes darbinieku kolekcijas izstādes atklāšanu. Šoreiz tā ir porciju cukura kolekcija „Saldais duelis”.

 

Porciju

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 41