Šobrīd Daugavpilī

Izglītības ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.10.2018, 16:20

Daugavpils Valsts ģimnāzijas 180 gadu jubilejas pasākumi

Gadu ritumā mainījušies skolas nosaukumi, bet skolas sūtība palikusi nemainīga. Par skolu runājot bieži saka-Gaismas pils, ar gaismu izprotot garīgumu, alkas pēc zināšanām un tieksmi pēc aizvien jaunām tālēm. Tūkstošiem audzēkņu 180 gadu garumā šo skolu saukuši par savu. Tūkstošiem likteņu un mūžu, kuros skolai bijusi sava

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 84
Informācijas diena Valsts ģimnāzijā

Informācijas dienā 28.04.2011 Daugavpils Valsts ģimnāzijā ir gaidīti Daugavpils pilsētas un novada skolu 9.klašu skolēni. Skolēni tiks iepazīstināti ar uzņemšanas noteikumiem ģimnāzijā, izglītības programmām, neformālās izglītības iespējām.

Skolēniem būs iespēja apskatīt

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 79
9. bērnudārza bērniem izrakstīja bezmaksas brilles

2011.gada 15. aprīlī Daugavpils pilsētas 9. speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē pēc iestādes administrācijas iniciatīvas un ar Daugavpils Izglītības pārvaldes atbalstu viesojās firmas „Bravo Optika" pārstāvji.

       Starptautiskā projekta ietvaros, marta beigās Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 75
Izstāde ''Ceļojums pa pasaules telpu''

Svinot Daugavpils Universitātes (DU) 90. jubilejas gadu, DU Muzejs turpina augstskolas darbinieku privāto kolekciju izstāžu ciklu. Šoreiz tā ir Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras vadītāja, docenta Dr.geol. Jura Soma  19. gs. beigu-20. gs. sākuma ģeogrāfijas mācību grāmatu kolekcijas izstāde "Ceļojums pa pasaules

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 87
Atvērto durvju diena Transporta un sakaru institūtā

Transporta un sakaru institūta (TSI) Latgales filiāle 16.aprīlī plkst. 12.00 ielūdz visus interesentus uz Atvērto durvju dienu!

Topošie loģistikas un transporta, inženierzinātņu, datorzinātņu, ekonomikas un vadībzinātņu speciālisti, Informācijas sistēmu vadības maģistranti - laipni gaidīti Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles telpās

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 69
IZSTĀDE ''IZGLITIBAS IESPĒJAS 2011''

2011.gada 15.-16.aprīlī
kinoteātra „RENESANSE" telpās
 (Vienības iela 30, Daugavpils)

 

Jau 12. reizi Daugavpilī notiks izstāde "Izglītības iespējas 2011". Katru gadu izstāde pulcē sevī lielu izglītības iestāžu un organizāciju skaitļi, kuri piedāvā visdažādāko veidu izglītību. Galvenais izstādes mērķis - dot iespēju

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 69
Jau 53. reizi notiks DU starptautiskā zinātniskā konference

Šī gada 13. - 15. aprīlī Daugavpils Universitātē (DU) jau 53. reizi pulcēsies zinātnieki un pētnieki no 12 valstīm un vadošajām Latvijas augstskolām un pētnieciskajiem centriem, lai piedalītos DU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas veltīta DU 90 gadu jubilejai.

Konferences ietvaros tiek organizēta 41 darba grupa eksakto, humanitāro,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 133
Valmieras pedagogu pieredzes apmaiņas vizīte

12.un 13.aprīlī Daugavpils pilsētā viesosies Valmieras Izglītības pārvaldes pārstāvju ,skolu direktoru un pirmsskolas izglītības vadītāju delegācija. Vizītes mērķis ir iepazīties ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ,vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu darbību ,kā arī apmeklēt pilsētas ievērojamākās vietas.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 62
Dažādu nozaru zinātnieki Daugavpils Universitātē strādā pie jaunu kompozītu materiālu iegūšanas

Daugavpils Universitātē (DU) fizikas, ķīmijas un bioloģijas zinātnieku grupa īsteno plašus pētījumus fluorescences jomā, radot jaunas zināšanas, ko nav iespējams iegūt vienas zinātnes nozares ietvaros. „Zinātnieku grupa strādā Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 87
Pārmaiņas Transporta un sakaru institūta Latgales filiālē

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 64
DU profesores Zaigas Ikeres grāmatas atvēršanas svētki

Šī gada 8. aprīlī plkst. 13:00 Daugavpils Universitātē (Vienības iela 13, 113.aud.) notiks Daugavpils Universitātes profesores Zaigas Ikeres grāmatas „Translating English Philosophical Terminology into Latvian: A Semantic Approach" atvēršanas svētki.

Profesores Zaigas Ikeres grāmatā „Translating English Philosophical

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 81
DU aicina uz Informācijas + Mākslas dienu Daugavpilī un Balvos

Šī gada 6. aprīlī Daugavpils Universitāte (DU) aicina visus interesentus uz DU INFORMĀCIJAS + MĀKSLAS DIENU Daugavpilī un Balvos (DU Balvu filiālē), kuras laikā varēs iepazīties ne tikai ar studiju un ārpusstudiju iespējām Daugavpils Universitātē, bet arī piedalīties dažādās ekskursijās, mākslas darbnīcās, konsultācijās u.c. aktivitātēs.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 78
DU TPK starptautiskā konference ''Jaunu produktu izstrāde uzņēmējdarbības un reģionālās attīstības kontekstā''

Daugavpils Universitāte (DU), Daugavpils, Vienības iela 13, 310.auditorija 2011. gada 14. aprīlī, plkst. 10.00

 

9:50 - 10.00

Reģistrācija

(Vienības iela 13, 310.auditorija)

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 93
Daugavpils Universitāte saņēmusi aprīkojumu Mūzikas un mākslu fakultātei un Anatomijas un fizioloģijas laboratorijai

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu "Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana", šī gada martā Daugavpils Universitātē (DU) notika pirmā apjomīgo aprīkojuma komplektu piegāde Mūzikas un mākslu fakultātei un Anatomijas un fizioloģijas laboratorijai,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 97
Daugavpils Universitātei svētki

Šī gada 1. martā plkst. 16:00 Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1) notiks Universitātes Satversmes gadadienai veltīts pasākums.

Pasākumā Daugavpils Universitātes (DU) kolektīvu uzrunās un sveiks svētkos DU rektors profesors Arvīds Barševskis, bet universitātes Muzeja vadītāja Zane Stapķeviča rādīs prezentāciju „Daugavpils Universitāte

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 154
Grāmatas „Ebreji Latgalē. Vēsturiskas apceres” atvēršanas svētki

2011.gada 24.februārī Daugavpils Universitātē (Vienības ielā 13, 113.aud.) plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūts organizē Josifa Ročko grāmatas „Евреи в Латгалии. Историчеcкие очерки" („Ebreji Latgalē. Vēsturiskas apceres") atvēršanas svētkus.

Muzeja „Daugavpils un

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 85
ERAF projekta „Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” īstenošana

Projekta „Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" (Vienošanās Nr.2009/0314/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/042) mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un uzlabot to materiālo bāzi ar

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 105
Daugavpils Universitātes rektora vārdā nosaukta otra zinātnei jaunatklātavaboļu suga

2010. gada nogalē ir iznācis krievu entomologa Alekseja Šavrina raksts par trīs zinātnei jaunu īsspārņu dzimtas vaboļu atklāšanu Vidusāzijā, kurā viena no jaunaprakstītajām sugām nosaukta Latvijas entomologa, Daugavpils Universitātes (DU) rektora, profesora Arvīda Barševska vārdā un saucas Lesteva barsevskisi (Shavrin, 2010).

Jaunā suga

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 90
„Humanitārā akadēmija jauniešiem” radījusi lielu interesi

Sestdien, 5. februārī plkst. 11:30 Daugavpils Universitātē (Vienības 13, 310. aud.) notiks pirmā Daugavpils Universitātes Interešu izglītības skolas "Humanitārā akadēmija jauniešiem" nodarbība, uz kuru ir pieteikušies vairāk nekā 60 jaunieši no visas Latvijas.

 

Interešu izglītības skolas

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 108
Daugavpilī tiks siltināti vēl 8 bērnudārzi

No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saņemts apliecinājums par atbalstu Daugavpils pašvaldības projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās".

Kā paskaidroja Daugavpils Domes Attīstības departamenta vadītāja Sarmīte Ķikuste, pieteikums finansējuma saņemšanai ministrijā

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 66