Šobrīd Daugavpilī

Izglītības ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.09.2020, 15:21

Par iespēju saņemt slimības palīdzības pabalstu bērna pieskatīšanai

Ja ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti, tad vecākiem (aizbildnim, adoptētājam, audžuvecākam) ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai. Šo pabalstu var saņemt arī pagarinātajā brīvlaikā, kas saistīts ar Covid-19 infekciju radīto situāciju.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 129
PROJEKTA „DARBĪGĀS KOPIENAS”  GADU MIJAS AKTUALITĀTES DAUGAVPILS KOPIENĀ

Ar sniegotu ziemas baltumu ir sācies jaunais 2021.gads un projekta „Darbīgās kopienas” Daugavpils kopienas aktīvisti var lepoties, ka gadu mijā ir radoši pastrādājuši un paveikuši dažādus labus darbus.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 91
Daugavpils skolās uzstāda “termovīzorus”

Ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, šajā macību gadā Daugavpilī par vienu no galvenajām prioritātēm bija izvirzīta skolēnu un pedagogu epidemioloģiskā drošība. Šobrīd vairums klašu mācās attālināti un mācību process ir kardināli mainījies. Tomēr, lai brīdī, kad bērni varēs atgriezties skolās, viņi būtu maksimāli pasargāti no saslimšanas riskiem, pilsētas izglītības iestādēs uzstāda tā saucamās “termokameras” jeb “termovīzorus”– iekārtas, kas palīdz attālināti noteikt cilvēkus ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un tādējādi mazināt infekcijas izpaltīšanās iespējas.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 361
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2021.gada 11.janvāri

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 11.01.2021.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 73
Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 43
1.februārī Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija

Pavisam drīz sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. 2021./2022.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk 2014.gadā dzimušajiem bērniem, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu (ģimenes ārsta atzinums jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē, ja vēlas palikt iestādē vēl gadu).

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 980
Tiek uzlabota materiāli tehniskā bāze attālināto apmācību laikā

Lai nodrošinātu kvalitatīvu attālināto mācību procesu izglītības iestādēs, laika posmā no 2020.gada 27.marta līdz 2020.gada 4.decembrim Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemti 236 klēpjdatori, 92 planšetes un 144 viedtālruņi, kas izsniegti skolēniem izmantošanai mācību procesa laikā.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 109
Janvārī kopienu līderi tiešsaistē mācīsies par iesaistes iespējām

2021.gada 12.janvārī tiks uzsāktas tiešsaistes apmācības 20 esošajiem un topošajiem Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu kopienu līderiem, parādot iespējas, kā uzturēt komunikāciju tiešsaistē.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 49
Ja nepieciešams atbalsts krīzes situācijā vai nedrošā brīdī

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, bet ir svarīgi darīt visu, lai palīdzētu sev un līdzcilvēkiem tikt galā ar negatīvajām emocijām.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 257
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2021.gada 4.janvāri

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 04.01.2021.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 118
Veiksmes un izaicinājumi 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Ir pagājis 2020./2021.mācību gada 1.semetris. Lai gan ikviena izglītības iestāde mācību gada sākumā izvirzīja noteiktus mērķus, saplānoja to īstenošanu, tomēr vīruss pamazām ieviesa savas korekcijas – ik pa laikam kādā izglītības iestādē kāda klase vai grupa mācījās attālināti, jo SPKC bija noteicis viņus par kontaktpersonām.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 54
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 28.decembri

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 28.12.2020.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 88
Apkopoti aptaujas rezultāti par attālināto apmācību un masku lietošanu skolās

Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs bija lūdzis veikt pedagogu aptauju Daugavpils skolās par attālināto apmācību un masku lietošanu sākumskolā. Pamatojoties uz aptauju ir veikts pētījums.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 133
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 18.decembri

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 18.12.2020.
Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē. Līdz skolēnu ziemas brīvdienām 5.-12.klases mācījās attālināti, savukārt 1.-4.klases mācījās skolu telpās, kur uz vienu skolēnu varēja nodrošināt ne mazāk kā 3 kvadrātmetru platību

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 116
Skolās tiek veikta anketēšana par attālinātām mācībām un sejas un deguna masku lietošanu

Daugavpils Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs ir palūdzis veikt pedagogu aptauju pilsētas skolās par attālināto mācību procesu un sejas un deguna masku lietošanu sākumskolā.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 90
Projekta “Kopienā runā par izglītību” noslēgums

Daugavpils biedrības “Solis izaugsmē” projektā “Kopienā runā par izglītību” 15.decembrī notika pēdējā nodarbība. Daugavpils pašvaldībā īstenotā projekta mērķis bija sadarboties ar Daugavpils skolu aktīvajiem vecākiem (vecāku komiteju pārstāvjiem) un, pieaicinot plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, mazināt nepatiesas un naidīgas informācijas daudzumu par izglītības reformām un attālināto izglītības procesu Covid-19 pandēmijas laikā.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 47
Pašvaldība palīdz skolēniem un pedagogiem atrisināt tehniskā nodrošinājuma jautājumus

Mācības attālinātā formātā, pie kurām izglītības iestādēm nācās atgriezties līdz ar saslimstības pieaugumu valstī, ir visai liels izaicinājums gan ģimenēm, kur aug skolēni, gan pedagogiem, jo gan vieniem, gan otriem aktuāls ir tehniskā nodrošinājuma jautājums. Pašvaldība palīdz to risināt, izsniedzot lietošanā skolu rīcībā esošo datortehniku.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 160
Daugavpilieši iegūst balvas SMU pasākumā CITS BAZĀRS

Šogad no 10.-14.decembrim norisinājās Latvijas mēroga skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākums CITS BAZĀRS. Skolēnu radītās preces un pakalpojumus varēja aplūkot un arī iegādāties speciāli izveidotnā preču e-katalogā www.jalatvia.lv/katalogs. Arī ierastais žūrijas darbs – stendu aplūkošana, sarunas ar SMU dalībniekiem notika citādi, tika organizētas intervijas tiešsaistē ZOOM platformā, kur katrs komandas dalībnieks pieslēdzās no savas mājas, komandas vienoto garu uzturot un pierādot attālināti.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 110
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 14.decembri

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 14.12.2020
Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē, bet 5.-12.klases mācās attālināti, savukārt 1.-4.klases mācās skolu telpās, kur uz vienu skolēnu var nodrošināt ne mazāk kā 3 kvadrātmetru platību
Attālinātais mācību process tiek nodrošināts 15 grupās 6 pirmsskolas izglītības iestādēs, bet skolās posmā 1.-4.klase attālināti mācās 19 klases 5 skolās, kurām SPKC izglītojamos ir noteicis par kontaktpersonām. Savukārt individuāli karantīnā 1.-12.klasēs atrodas 146 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām, bet pirmsskolā – 165 bērni.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 147
Remonts Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra ēkā Mihoelsa ielā 4 ir noslēdzies

10. decembrī Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārstāvji veica objekta apsekošanu Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra pirmsskolas izglītības iestādē Mihoelsa ielā 4, kur tika īstenots energoefektivitātes paaugstināšanas projekts. Inspektori apskatīja visas ēkas no ārpuses un no iekšpuses, sniedzot savus komentārus par dažiem trūkumiem, kurus tuvākajā laikā ir jānovērš. Plānots, ka objekts tiks nodots ekspluatācijā līdz šī gada beigām.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 480