Šobrīd Daugavpilī

Video ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.10.2019, 12:37

No nākamās nedēļas – jaunas drošības prasības skolās

No 30. novembra ar Ministru kabineta lēmumu stāsies spēkā jaunas prasības 1.-6. klašu skolēnu mācībām klātienē. Skolas telpās vienam skolēnam jānodrošina vismaz 3 kvadrātmetru platība, bet skolotājiem sejas maksas būs jāvalkā visu laiku – gan stundu laikā, gan starpbrīžos. Vairākām pašvaldībām, tostarp Daugavpilij, šīs prasības būs vēl stingrākas.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 229
Komunālie dienesti ir gatavi darbam ziemas periodā

Šogad gaisa temperatūra sit siltuma rekordus un par ziemas straujo tuvošanos pašlaik atgādina vien kalendārs. Taču, kā liecina sinoptiķu prognozes, jau tuvākajās dienās termometru stabiņi noslīdēs zem nulles un ceļi var kļūt slideni. Daugavpils komunālie dienesti ziņo, ka ir pilnībā gatavi pilsētas ielu uzturēšanai ziemas periodā: visa tehnika ir pārbaudīta, veiktas arī pirmās ceļu kaisīšanas.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 165
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 26.novembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 505
Uz laiku pensionāriem braukšana sabiedriskajā transportā būs ar 50% atlaidi

24.novembrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē bija nolemts uz laiku atcelt pensionāriem bezmaksas braukšanu pilsētas sabiedriskajā transportā, nosakot braukšanas maksas atvieglojumu 50% apmērā līdzšinējo 100% vietā. Tas nozīmē, ka no 26.novembra līdz brīdim, kad situācija būs stabilizējusies, pašvaldībā deklarētiem pensionāriem par braukšanu pilsētas tramvajos un autobusos būs jāmaksā 25 centi.  Šāds lēmums pieņemts, lai mazinātu drūzmēšanos transportā un pasargātu no inficēšanās iedzīvotāju kategoriju, kas atrodas īpašā riska grupā. Pārējie pašvaldības atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā paliek spēkā.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 278
Ar Ministru kabineta lēmumu tiek pārtraukts visu Daugavpils kultūras iestāžu darbs

Lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās riskus, Ministru kabinets nolēma ieviest stingrākus epidemioloģiskās drošības pasākumus Daugavpilī un vairākās citās pašvaldībās. Tāpēc no 27. novembra līdz 6. decembrim tiek slēgti muzeji un citas kultūras iestādes. Bibliotēkas joprojām izsniedz grāmatas līdzņemšanai uz mājām.

Lasīt vairāk...

Kultūras ziņas 140
Kultūras centru darbība ĀS laikā: izstādes, mēģinājumi tiešsaistē un darbs ar arhīviem

Koronavīrusa pandēmija ieviesusi būtiskas izmaiņas daudzu kultūras iestāžu darbībā, kā dēļ koncerti, mēģinājumi, festivāli un citi pasākumi ir atcelti. Tomēr tas neapturēja Daugavpils kultūras centru darbu, kuri ir atvērti apmeklējumiem gan mazās grupās, gan individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Lasīt vairāk...

Kultūras ziņas 216
Ar domes līdzfinansējumu turpina mainīt logus un durvis māju kāpņutelpās

Daugavpilī darbojas pašvaldības līdzfinansējuma programma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai. Pateicoties dalībai tajā, daudzu māju iedzīvotāji ir nomainījuši ārdurvis un kāpņutelpu logus, ievērojami ietaupot savus līdzekļus: programmas dalībnieki iegūst līdzfinansējumu 30% apmērā no faktiskajām izmaksām.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 221
Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 24.11.2020. plkst. 13:00 (videokonferences režīmā) 

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 388
Akceptēti jauni noteikumi sociālā atbalsta piešķiršanai

19.novembrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti akceptēja virkni grozījumu noteikumos par sociālās palīdzības sniegšanu, lai iespējami plašāku materiālo atbalstu no pašvaldības varētu saņemt gan trūcīgie iedzīvotāji, gan tie, kas nonākuši krīzes situācijās.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 262
Pašvaldība atgādina par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

Daugavpils pašvaldība atgādina, ka līdz 2020. gada 1.decembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Sakarā ar koronavīrusa pandēmiju, nodokļu maksāšanas termiņi ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu tika izmainīti šī gada martā. Saskaņā ar iepriekšējiem termiņiem, aktuālais maksājums būtu jāveic līdz 15. novembrim, taču tas bija pārcelts uz vēlāku laiku.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 203
TRAMVAJA SLIEŽU MODERNIZĀCIJAS PROJEKTA “A” DAĻA IR PRAKTISKI NOSLĒGUSIES

Daugavpilī turpinās videi draudzīgā sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība. Ir faktiski noslēgusies tramvaja sliežu ceļu parbūve posmā  Vienības-Parādes-Sakņu iela (līdz Stacijas ielai), pavisam drīz tiks uzsākti darbi Cietokšņa ielā no Vienības ielas līdz 3. tramvaja aplim, kā arī aktīvi tiek plānota jaunu posmu izbūve, kas ļaus paplašināt tramvaju maršrutu tīklu.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 292
Izveidota jauna kultūras iestāde – Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženierarsenāls”

Ņemot vērā to, ka būvdarbi pie Tehnikas un industriālā dizaina centra izveides Daugavpils cietoksnī norit saskaņā ar grafiku, pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu par šīs kultūras iestādes nodibināšanu, kas tiks veidota vēsturiskā Inženierarsenāla vietā. Formāli jaunā iestāde, kurai tuvākajā laikā tiks atrasts vadītājs, uzsāks darbu nākamā gada 1. janvārī. Savukārt centra atklāšana paredzēta 2022. gada pavasarī.

Lasīt vairāk...

Kultūras ziņas 381
Stājas spēkā jauni epidemioloģiskās drošības pasākumi

Valstī turpina pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, ieviešot arvien jaunus ierobežojumus. No 19. novembra personas bez sejas maskām nedrīkst uzturēties publiskajās iekštelpās un saņemt pakalpojumus, savukārt 20. novembrī spēkā stājas administratīvā atbildība par epidemioloģisko noteikumu neievērošanu. Daugavpilī situāciju palīdz uzraudzīt un kontrolēt Pašvaldības policija, kas no 9.novembra brīvdienās un svētku dienas strādā pastiprinātā režīmā.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 272
Sociālais projekts bērniem “3x8” drīzumā tiks nodots ekspluatācijā

Mūsdienīgs objekts ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanai, kas atrodas Daugavpils cietoksnī Komandanta ielā 3, drīzumā var tikt nodots ekspluatācijā. Saskaņā ar Sociālā dienesta ieceri deinstitucionalizācijas plāna ietvaros uz šejieni pārcelsies bērni no bērnunama-patversmes “Priedīte”, kuri varēs dzīvot neformālākos apstākļos, apgūstot patstāvīgas dzīves prasmes.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 359
Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2020.gada 19.novembrī, plkst. 16:00, (videokonferences režīmā)

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 482
Daugavpils domes priekšsēdētāja Igora Prelatova apsveikums Latvijas Republikas proklamēšanas dienā

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 289
Daugavpils sporta organizācijas var pieteikties finansējuma saņemšanai

Līdz 20. novembrim Daugavpils sporta organizācijas un biedrības var pieteikties Domes finansējuma saņemšanai 2021.gadam. “Sporta pārvaldes” speciālisti vajadzības gadījumā sniedz konsultācijas un palīdz sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.

Lasīt vairāk...

Sporta ziņas 187
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 296
Trūcīgie daugavpilieši var bez maksas saņemt daudzkārt lietojamas sejas maskas

Aizvadītās nedēļas izskaņā Daugavpils, kā arī citas Latvijas pašvaldības, saņēma valsts apmaksātas vairākkārt lietojamas higieniskās sejas aizsargmaskas, kuras tiks izsniegtas mazaizsargātajām personām.   Divslāņu sejas aizsargmaskas mazgājamas līdz 30 reizēm, saglabājot filtrācijas efektivitāti. Katrai ir pievienota instrukcija ar ieteikumiem pareizai mazgāšanai un lietošanai. Tās no 16.novembra var saņemt Sociālā dienesta nodaļās, no 17. novembra – arī Latvijas sarkanā krusta telpās (Ventspils ielā 22).

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 250
Brīvības parkā atklāja pieminekli Daugavpils atbrīvotājiem

Pagājušo svētdien, 15. novembrī, Slobodkā notika Polijas un Latvijas virspavēlniekiem, kuru vadībā pirms simts gadiem atbrīvoja Daugavpili no lieliniekiem, veltīta pieminekļa svinīga atklāšana. Lai godinātu varoņu piemiņu –maršalus Juzefu Pilsudski un Edvardu Ridzu-Smigliju un ģenerāļus Jāni Balodi un Pēteri Radziņu, ieradās pilsētas vadība, Polijas diplomātiskās misijas, Polijas un Latvijas armijas pārstāvji, poļu diasporas aktīvisti un garīdzniecība.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 336