Parakstīti līgumi Daugavpils ALTOP industriālā parka būvniecībai (Video) Pilsētas ziņas

1070

4. jūlijā topošā industriālā parka teritorijā Locikos, Augšdaugavas novadā tika parakstīts līgums par projekta “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide” īstenošanu.

Projekta mērķis ir attīstīt nacionālas nozīmes industriālo parku un teritorijas infrastruktūru Latgales reģionā, piesaistot investorus, sekmēt darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu, kā arī mazinot reģionālās attīstības atšķirības starp Latgales reģionu un pārējo Latvijas teritoriju. Atveseļošanas fonda finansējums sastāda 17 125 169,70 eiro bez PVN.

Industriālais parks tiks izbūvēts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā Locikos, sadarbojoties ar Augšdaugavas novada pašvaldību un SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”.

Projektā paredzēts izbūvēt ražošanas ēku, inženierkomunikācijas, labiekārtot pieguļošo teritoriju, kā arī pārbūvēt ceļus “Lociki-Lidlauks” un “Lidostas iela”.

Pēc iepirkumu procedūras būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai veiksmīgas noslēgšanas un Iepirkumu uzraudzības biroja pozitīva atzinuma līgums par būvniecības darbiem noslēgts ar SIA "Monum", par daļēju ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ar "Apola-D", savukārt būvuzraudzību veiks SIA "BaltLine Globe", autoruzraudzību projekta izstrādātājs SIA "BM projekts".

No Daugavpils valstspilsētas pašvaldības puses līgumus parakstīja Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, kurš uzsvēra: “Šī vēsturiskā projekta realizācijai ir milzīga nozīme ne tikai Daugavpils un Augšdaugavas novada, bet visa Latgales reģiona attīstībā. Degradēto teritoriju pārvēršana modernā, augsto tehnoloģiju industriālajā parkā ALTOP, jaunu darba vietu radīšana tajā tas ir liels un nozīmīgs solis uz priekšu. Priecājos, ka speram šo soli kopā ar kolēģiem no Augšdaugavas novada un esmu pārliecināts, ka projekts tiks īstenots veiksmīgi. Lai top ALTOP!

Būvniecība sāksies tuvākajā laikā. Būvdarbu izpildes termiņš ir 16 mēneši, un tie jāpabeidz līdz 2025. gada beigām.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!