Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2020, 16:23

Apstiprināta SIA “Labiekārtošana D” darbības stratēģija 5 gadiem

SIA “Labiekārtošana D” speciālisti ir izstrādājuši vidēja termiņa uzņēmuma  darbības stratēģiju 2021-2025. gadam.

16.decembrī SIA “Labiekārtošana D” dalībnieku sapulcē šī stratēģija tika skatīta un apstiprināta.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 170
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2020.gada 17.decembrī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 109
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 17.decembrī, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 76
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 17.decembrī plkst. 13.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 81
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 17.decembrī, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 77
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2020.gada 17.decembrī plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 67
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2020.gada 17.decembrī Plkst. 9.00 Videokonferences režīmā

Darba kārtība:

1.

Par būvprojektu sagatavošanu 2021.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 67
Sociālais dienests uzsāk braukšanas karšu noformēšanu daudzbērnu ģimenēm

Informējam, ka IESNIEGUMUS  braukšanas karšu saņemšanai 2021. gadam daudzbērnu ģimenes var  iesniegt sākot ar 14.12.2020.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 121
Tiks piešķirtas pašvaldības stipendijas visiem, kuri bija pieteikušies

10. decembrī Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt pašvaldības stipendijas 300 eiro apmērā ik mēnesi uz visu studiju laiku visiem 5. un 6.kursa medicīnas studentiem, kuri bija pieteikušies līdz šī gada novembrim.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 200
BJSS direktors Imants Utināns atbrīvots no ieņemamā amata

10. decembrī Domes sēdē deputāti atbrīvoja Bērnu un jauniešu sporta skolas direktoru Imantu Utinānu no ieņemamā amata ar šī gada 18. decembri pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 209
6. vidusskolas direktore L. Koževņikova  dodas pelnītā atpūtā

10. decembrī Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu ar 10. decembri atbrīvot no ieņemamā amata ilggadēju J. Raiņa 6. vidusskolas direktori Larisu Koževņikovu, sakarā ar došanos pensijā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 184
Baltkrievu kultūras centram piešķirtas papildus telpas Kultūras pilī

Domes deputāti pieņēma lēmumu piešķirt papildus telpas bezatlīdzības lietošanā  Baltkrievu kultūras centram Kultūras pilī.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 125
DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, nо 2020.gada 9.novembra līdz 11.janvārim Daugavpils pašvaldības uzņēmumi, iestādes, nodaļas un departamenti pārsvarā strādā attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta.

Daugavpils pilsētas dome strādās maksimāli attālinātā režīmā, bet iedzīvotājiem tiks nodrošināti visi nepieciešamie pakalpojumi, ja ir nepieciešamība – arī klātienē pēc iepriekšēja pieraksta.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 128
Īpašuma komitejas ārkārtas sēde

 Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas ārkārtas sēdes  darba kārtība 2020.gada 10.decembrī plkst. 13.30 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 132
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde  2020.gada 10.decembrī, plkst.13.40 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 150
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 10.decembrī, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 175
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta informācija

2020.gada 11.decembrī plkst. 9.00 videokonferences režīmā notiks Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 78
Ārkārtas Mājokļu komitejas izbraukuma sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Mājokļu komitejas izbraukuma sēde 2020.gada 10.decembrī  plkst. 10.00

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 152
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 233
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 10.decembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 421