Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.04.2021, 18:15

Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija paziņo

No 2021.gada 17.marta līdz 6.aprīlim deputātu kandidātu  saraksti 2021.gada 5.jūnija Daugavpils pilsētas Domes vēlēšanām tiks pieņemti Daugavpils pilsētas domes, Kr.Valdemārā ielā 1, Daugavpilī, kafejnīcas telpās (1 stāvs) domes darba laikā, pēc iepriekšējas vienošanās .

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 511
PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI SAŅEMS PAPILDUS FINANSĒJUMU DARBAM COVID-19 APSTĀKĻOS

11. martā Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus finansējumu personāla piemaksām par darbu Covid-19 apstākļos Sociālo pakalpojumu centram bērniem un jauniešiem “Priedīte”, Daugavpils pilsētas bāriņtiesai, Daugavpils pilsētas domes Sociālajam dienestam, kā arī Daugavpils pilsētas pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 223
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 11.martā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 461
Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2021.gada 11.martā, plkst.13.30, videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 158
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 208
Komunālās saimniecības pārvalde turpina projektu īstenošanu sadarbībā ar Zivju fondu

Komiteju sēdēs deputāti skata jautājumus par materiāli tehniskās bāzes iegādi zivju resursu aizsardzībai un Zivju resursu pavairošanu Lielajā Stropu ezerā. Šie projekti tiek realizēti kopā ar Zemkopības ministrijas Zivju fondu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 186
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 4.martā, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 417
Par trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību statusu derīguma termiņiem

Sociālais dienests informē, ka ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām – līdz 31.05.2021. :

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 117
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 4.martā, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 91
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2021.gada 4.martā  plkst.13.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 67
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 3.martā, plkst.12.30, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 174
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 4.martā, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 68
Pašvaldība apmaksās 8 dienas stacionāros pensionāriem, personām ar invaliditāti un vecāko klašu skolēniem

2021.gada 2.martā  stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām", tie paredz, ka tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz astoņām dienām (agrāk bija līdz četrām dienām) dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta līdzmaksājums sedz no valsts budžeta.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 66
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 4.martā plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 45
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi septiņas projektu iesniegumu atlases

Atbilstoši deleģēšanas līgumam par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, kurš noslēgts starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un LR Finanšu ministriju, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi visas septiņas projektu iesniegumu atlases šādos specifiskajos atbalsta mērķos:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 172
Biedrības var pretendēt uz nomas līguma darbības apturēšanu

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par iespēju biedrībām un nodibinājumiem, kuriem pārsvarā ir sabiedriskā labuma statuss, pretendēt uz pašvaldības mantas nomas vai patapinājuma līgumu darbības apturēšanu ārkārtas situācijas laikā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 141
Aleksandrs Linkevičs iecelts par Pašvaldības policijas priekšnieku

25. februārī Domes sēdē deputāti iecēla Aleksandru Linkeviču Pašvaldības policijas priekšnieka amatā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 189
Deniss Perkuns iecelts par Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku

25. februārī Domes sēdē deputāti iecēla Denisu Perkunu par Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 177
Par pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāju iecelta Gaļina Ļipovskaja

25. februārī Domes sēdē Gaļina Ļipovskaja iecelta par pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāju.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 173
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 25.februārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 410