Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2020, 16:23

Īpašuma komitejas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2020.gada 9. aprīlī plkst. 10.00

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 100
Pieņemti Saistošie noteikumi “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”

6. aprīlī ārkārtas Domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas paredz pabalstus iedzīvotājiem krīzes situācijā, materiālo atbalstu un ēdināšanas atbalstu bērniem.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 1695
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas dome priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2020.gada 6.aprīlī, plkst.15.00

Domes konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Sēdes audio ieraksts pieejams šeit (~100 mb)

un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 723
Sociālo jautājumu komitejas ārkārtas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas ārkārtas sēde darba kārtība 2020.gada 6.aprīlī, plkst.14.30 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 319
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas izziņas derīguma termiņš  tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam

LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.
2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020.gada 31.maijam.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 124
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde (video)

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde  2020.gada 3.aprīlī, plkst.17.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 423
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2020.gada 8.aprīlī plkst.10.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sēžu zālē Raiņa ielā 28, notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde. Darba kārtībā tiks izskatīti fizisko un juridisko personu iesniegumi.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 191
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas kopsēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Sociālo jautājumu komitejas  kopsēde  videokonferences režīmā 2020.gada 3.aprīlī plkst.11.00

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 317
Domes izpilddirektora amatā iecelta Sabīne Šņepste

2. aprīlī ārkārtas Domes sēdes turpinājumā deputāti iecēla Sabīni Šņepsti izpilddirektora amatā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 560
2. aprīlī notiks 24. marta Domes sēdes turpinājums

2. aprīlī plkst. 15.00 Domē notiks 24. martā sasauktās ārkārtas sēdes turpinājums. 24. martā deputāti apstiprināja pilsētas teritorijas plānojumu un Vides pārskatu, pēc kā sēde tika pārtraukta.

2. aprīlī notiks šīs sēdes turpinājums, kad skatīs darba kārtības otro jautājumu- par Domes izpilddirektora iecelšanu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 243
Konsultāciju sociālas palīdzības jautājumos saņemšanai var zvanīt uz papildus mobilā tālruņa numuru

Klientu ērtākai sazināšanai ar Sociālo dienestu konsultācijām sociālās palīdzības jautājumos, tika ieviests papildu mobilais tālruņu numurs 22814696 (BITE tīkls). Tādējādi, papildus stacionāro Sociālās palīdzības nodaļas Klientu apkalpošanas centra Lāčplēša ielā 39 konsultantu tālruņiem  654-49907 un 654-49908,  darbojas arī mobilais tālruņa numurs 22814696.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 137
Šo sestdien sāksies reģistrācija uz vasaras nometnēm

Jau šo sestdien, 4. aprīlī, plkst. 10.00  sāksies elektroniskā reģistrācija  bērniem un jauniešiem uz vasaras nometnēm Jaunatnes nodaļas mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv sadaļā „Nometnes”.

Pirms reģistrācijas, lūdzam, pievērsiet uzmanību, ka uz nometnes pirmo dienu ir jābūt atbilstošam vecumam, kurš noteikts konkrētajā nometnē.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 133
IZSTRĀDĀTA ROKASGRĀMATA DOKUMENTU ELEKTRONISKAI IESNIEGŠANAI SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

Sakarā ar to, ka Daugavpils Sociālais dienests valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē, ir izstrādāta rokasgrāmata, kas palīdzēs iesnegt visus nepieciešamos dokumentus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 185
No 30. marta Sociālais dienests klientus klātienē nepieņem

Saskaņā ar Labklājības ministrijas norādījumiem, ārkārtējas situācijas laikā, no pirmdienas, 30.marta, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” pilnībā pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 231
Sabiedrisko organizāciju projektu pieteikumu izskatīšanas termiņš tiek pārcelts

Ik gadu Daugavpils pilsētas dome aicina pašvaldībā reģistrētās sabiedriskās organizācijas iesniegt pieteikumus projektu līdzfinansēšanas konkursam.  Šādi pieteikumi iesniegti arī pašlaik, taču, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, to izskatīšanas termiņš tiek pārcelts

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 347
PAZIŅOJUMS PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA RED.3.0.APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU

2020.gada 24.martā Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.160 (prot.Nr.14,1.§) „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020.Saistošie noteikumi Nr.12 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa”.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 182
Aktuāla informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Daugavpils pilsētas dome informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuriem ir nekustamais īpašums Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ka ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, 2020.gada 24.martā tika pieņemts Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.161 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020.gadā”, saskaņā ar kuru 2020.gadā tika noteikti šādi nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 392
Preses konferencē Domē informēja par situāciju pilsētā un skolu un pirmskolas iestāžu darbu ārkārtas situācijā

Ar mediju pārstāvjiem tikās Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Lāčplēsis, Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis , Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova un Sociālā dienesta vadītājas p.i. Elita Kuzmina.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 248
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2020.gada 24.martā, plkst.15.30   Domes konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 593
Daugavpilī visu no 2020.g. 1. janvāra piedzimušo bērnu vecāki saņems atbalstu 500 euro apmērā

2020.g. 24.martā stājās spēkā grozījums Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām". Grozījuma mērķis - lai paredzēto palielināto atbalstu 500 euro apmērā bērna piedzimšanas gadījumā vecāks, kurš ar 2020. gada 1. janvāri atbalstu jau būs saņēmis 300,00 euro apmērā, varētu saņemt starpību 200,00 euro. Tādejādi, bērna piedzimšanas gadījumā kopējais atbalsta apmērs visiem jaundzimušo vecākiem ar 2020. gada 1. janvāri būs vienāds - 500,00 euro.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 124