Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.04.2021, 18:15

Covid-19 pandēmijas apstākļos  pašvaldība sniegs papildus palīdzību mazaizsargātajiem  pilsētas iedzīvotājiem

2021.gada 25.februārī stājаs spēkā Daugavpils pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.44 “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību" grozījumi. Tie paredz vienreizējus pabalstus Covid 19 izraisīto seku pārvarēšanai, jo turpinoties Covid-19 infekcijas izplatībai, šobrīd veidojas krīzes situācijas ģimenēs:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 273
Pilsētbūvniecības un vides komisija atbalstīja ierosinājumu izgaismot vairākas piemiņas vietas

Pašvaldībā ir saņemts iedzīvotāju ierosinājums izgaismot vairākas piemiņas vietas, kas šobrīd tumšajā diennakts laikā nav  redzamas.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 110
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 249
Daugavpiliešiem piešķirs papildus atbalstu COVID-19 krīzes pārvarēšanai

18. februārī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti akceptēja grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2020.gada19.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” un Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām””. Tas ļaus vairākām mazaiszargāto iedzīvotāju kategorijām COVID-19 krīzes laikā saņemt pašvaldības atbalstu veselības aprūpei, ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu apmaksai un citu izdevumu segšanai. Atbalsta sniegšanai budžetā paredzēti 708 200 euro.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 309
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES AKTUALITĀTES VIDEO FORMĀTĀ VIENKOPUS PIEEJAMAS TIEŠSAISTĒ

Ērtākai informācijas apritei, sociālajā komunikācijas vietnē Youtube.com izveidots kanāls “Daugavpils Pilsētas Dome”, kurā vienkopus pieejami video materiāli par Daugavpils pilsētas pašvaldības aktualitātēm.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 134
Veikti grozījumi Domes Saistošajos noteikumos ''Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību''

Grozījumus saistošajos noteikumos "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” apstiprināja deputāti ārkārtas Domes sēdē 18. februārī.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 180
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2021.gada 23.februārī  plkst. 14.00 videokonferences režīmā notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 64
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 18.februārī, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 530
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2021.gada 18.februārī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 115
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 18.februārī, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 90
Notika VARAM ministra un Daugavpils Domes priekšsēdētāja tikšanās

16. februārī tiešsaistes konferences režīmā notika attālināta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša un Daugavpils domes priekšsēdētāja Igora Prelatova tikšanās. Darba kārtībā bija jautājumi, kas skar sadarbību starp VARAM un Daugavpils pašvaldību.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 182
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 18.februārī, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 77
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2021.gada 18.februārī plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 60
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde videokonferences režīmā 2021.gada 18.februārī plkst.9.00

 

Darba kārtība:

1.

Par saistošo noteikumu

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 59
Lēmumu par skvēra labiekārtošanu pilsētas centrā pieņems pēc vēlēšanām

11. februārī, Daugavpils pilsētas domes sēdē vairums deputātu atbalstīja domes priekšsēdētāja 1. vietnieka Jāņa Lāčplēša priekšlikumu apturēt jebkādus Vienības dārza rekonstrukcijas darbus.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 187
Arī šogad pašvaldība piešķirs nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

11. februārī Domes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus ”Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība, lai mazinātu COVID 19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī”.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 137
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 11.februārī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 720
Nikolajs Čemodanovs iecelts Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora amatā

11. februārī Domes sēdē deputāti iecēla profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes Daugavpils bērnu un jauniešu sporta skola direktora amatā Nikolaju Čemodanovu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 180
Deputāti iecēla Jāni Buļu J. Raiņa 6. vsk. direktora amatā

11. februārī Domes sēdē deputāti iecēla Jāni Buļu J. Raiņa 6. vsk. direktora amatā.

Pretendents izvēlēts konkursa kārtībā. Konkursa komisija vērtēja 7 pretendentus, vislielāko punktu skaitu ieguva Jānis Buļs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 443
Par 14. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju iecelta Janīna Smuļko

11. februārī Domes sēdē deputāti iecēla Janīnu Smuļko 14. pirmskolas izglītības iestādes vadītājas amatā. Līdz šim Janīna Smuļko bija šīs iestādes vadītājas vietniece.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 177