Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.10.2018, 16:20

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2018.gada 13.novembrī, plkst.13.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 81
Uz dienesta pārbaudes laiku no amata atstādināts Daugavpils Futbola skolas direktors Nauris Mackevičs

Sakarā ar aizdomām par Daugavpils Futbola skolas direktora darbību, kas saistītas ar iespējamiem daudzkārtējiem finanšu pārkāpumiem pēdējo divu gadu garumā un kuru rezultātā Daugavpils pašvaldības budžetam, iespējams, nodarīts materiālais kaitējums, likumību, visu apstākļu objektīvai noskaidrošanai un pārbaudei un pašvaldības budžetam iespējamā nodarītā kaitējuma noteikšanai no amata pienākumu pildīšanas no 2018.gada 9. novembra līdz 2019.gada 8. janvārim bez darba algas saglabāšanas atstādināts Daugavpils Futbola skolas direktors Nauris Mackevičs.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 1025
Deputāti pieņēma lēmumu par Domes apbalvojumu piešķiršanu

Apbalvojumu piešķiršanas padome ir pieņēmusi lēmumu par Domes apbalvojumu piešķiršanu, kurus pasniegs 18. novembrī. Jautājumu par apbalvojumu piešķiršanu deputāti skatīja Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un Finanšu komitejā un galīgo lēmumu pieņēma Domes sēdē.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 1776
Valsts ģimnāzijas direktora amatā iecelta Oksana Petaško

8. novembrī Domes sēdē deputāti iecēla Oksanu Petaško Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktora amatā.
Oksana Petaško bija Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā, pedagoģiskais stāžs 19 gadi.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 1235
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2018.gada 9.novembrī, plkst.8.45 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 322
No valdes locekļa amata atsaukts Sergejs Blagoveščenskis

8. novembrī notika AS “Daugavpils satiksme” akcionāru sapulce. No AS “Daugavpils satiksme” valdes locekļa amata atsaukts Sergejs Blagoveščenskis.
Valdes locekļa pienākumus uz laiku pildīs Jevģenijs Oļenovs, līdz brīdim, kad konkursa kārtībā tiks izvēlēts jauns valdes loceklis.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 110
Kārtējā preses konference Daugavpils Domē

6. novembrī Daugavpils Domē notika kārtējā preses konference. Mediju pārstāvji tika informēti par Valsts svētku norisi Daugavpilī.
Tika stāstīts par Lāpu gājienu, svētku pasākumiem Daugavpils cietoksnī, svinībām 18. novembrī. Bija sagatavota arī aktuāla informācija par ielu remontiem un atkritumu šķirošanas akciju rezultātiem.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 138
Domē sveica volejbolistus, kuri godam pārstāvēja pilsētu starptautiskās sacensībās

Baltijas kausā volejbolā Latvijas izlasē U-18 spēlēja arī divi daugavpilieši- Deniss Pavlovs un Vadims Meļkovs. Latvijas komanda izcīnīja 1. vietu.
5. novembrī Daugavpils domē jaunos sportistus un viņu treneri Andreju Adamovču sveica Domes priekšsēdētājs Rihards Eigims un Sporta pārvaldes vadītājs Juris Stivriņš.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 159
PAS „DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” INFORMĀCIJA  PAR PIEMĒROJAMO SILTUMENERĢIJAS TARIFU

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 24.augusta lēmumu Nr.90 „Par pašvaldības akciju sabiedrības  „Daugavpils siltumtīkli”  siltumenerģijas  apgādes  pakalpojumu  tarifu piemērošanas kārtību”,  2018.gada novembrī  lietotājiem tiek piemērots siltumenerģijas tarifs  -  58,32 EUR/MWh (bez PVN).

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 111
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2018.gada 8.novembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 246
Ēku 18. novembra ielā 43 plāno nojaukt

Jautājumu par ēkas 18. novembra ielā 43 likteni skatīja Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdē. Bija piedāvāti divi varianti - nojaukt un šajā vietā uzbūvēt auto stāvvietu vai atjaunot un izveidot dzīvokļus.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 116
Daugavpilī būs jauni vides objekti ar rotaļu elementiem

Pilsētbūvniecības un vides komisijā skatīja Domes priekšsēdētāja 1. vietnieka Igora Prelatova ierosinājumu izveidot pilsētā neparastus vides objektus, kurus varētu izmantot bērni rotaļām.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 190
Tiek lemts par atbalstu ģimenēm ar 2 bērniem dzīvokļa jautājuma risināšanā

Pastāvīgo komiteju sēdēs deputāti sāka skatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes  saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 106
Domē pasniedza veselības apdrošināšanas polises Ļeņingradas blokādi pārcietušajiem

1. novembrī Domē pasniedza veselības apdrošināšanas polises Ļeņingradas blokādi pārcietušajiem daugavpiliešiem.
Tā ir sena tradīcija. Aizsākās tā 2001. gadā un katru gadu šie cilvēki saņem veselības apdrošināšanas polises. Pasniedzot polises, Domes priekšsēdētājs Rihards Eigims izteica gandarījumu, ka, neskatoties uz varas maiņām, šī tradīcija nav pārtraukta. Viņš pateicās klātesošajiem par izturību un vēlēja stipru veselību.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 135
Piešķirs 2134 eiro sportistu apbalvošanai un 2126 eiro ģimenei, kurā piedzimuši trīnīši

Par iegūto 2. vietu Eiropas čempionātā ratiņpaukošanā naudas balvu 1423 eiro apmērā piešķirs Dmitrijam Valainim un viņa trenerim Aleksandram Pļaskinam 711 eiro apmērā.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 110
Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora/es amatu

Izpilddirektora pamatpienākumi

Izpilddirektora amata pienākumi tiek noteikti likuma “Par pašvaldībām” 69.pantā un Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikuma 18.punktā un proti:

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 321
Līviju Jankovsku ievēlēja par Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju

1. novembrī Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē tās priekšsēdētāju Jāni Dukšinski ar deputātu balsojumu atcēla no priekšsēdētāja amata un ievēlēja Līviju Jankovsku.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 117
Deputāti pieņēma lēmumu par galvojuma sniegšanu AS “Daugavpils satiksme” aizņēmuma ņemšanai

Deputāti ārkārtas  Domes  sēdē 1. novembrī ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu  par galvojuma sniegšanu AS “Daugavpils satiksme” aizņēmuma ņemšanai jaunu tramvaja vagonu iegādei.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 128
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2018.gada 2.novembrī  plkst.10.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sēžu zālē Raiņa ielā 28 notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde. Darba kārtībā tiks izskatīta Daugavpils Zooloģiskā dārza infrastruktūras attīstība,  fizisko un juridisko personu

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 47
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2018.gada 1.novembrī, plkst.10.30   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 272