Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2020, 16:23

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 3.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 68
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2020.gada 3.septembrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 86
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2020.gada 3.septembrī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 82
Par Sociālā dienesta darbu septembrī
  1. Sociālās palīdzības nodaļa Lāčplēša ielā 39:

 Klientu pieņemšana klātienē, izmantojot rindas sistēmu (talonus):

  • pirmdienās  no plkst. 8.00 līdz 12.00
  • otrdienās  no plkst. 8.00 līdz 12.00
  • trešdienās no plkst. 8.00 līdz

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 145
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2020.gada 31.augustā, plkst. 17.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 373
TIKS VĒRTĒTI PRETENDENTI UZ PADOMES LOCEKĻU AMATIEM

Daugavpils pilsētas dome bija izsludinājusi amata kandidātu atlasi uz pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, AS „Daugavpils satiksme” un AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļu amata vietām. Pieteikumu pieņemšana noslēdzās 28.augustā, tagad sāksies poretendentu izvērtēšana.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 155
Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 31.augustā  plkst. 13.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 167
Latviešu kultūras centrs pārdēvēts par Vienības namu

Ar Daugavpils pilsētas  Domes lēmumu no šī gada 1. septembra tiek mainīts Daugavpils pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” juridiskais nosaukums, to pārdēvējot par pašvaldības iestādi “Vienības nams”.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 167
Ieceltas jaunas vadītājas divos bērnudārzos

Domes sēdē deputāti iecēla divas jaunas bērnudārzu vadītājas. Par 28. pirmskolas izglītības iestādes vadītāju iecelta Vija Larionova, par 17. pirmskolas izglītības iestādes vadītāju iecelta Velta Prokofjeva.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 214
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde(video)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2020.gada 28.augustā, plkst.08.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 278
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2020.gada 27.augustā, plkst.13.30 videokonferences režīmā (AUDIO)

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 190
Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 27.augustā  plkst. 13.15 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 167
TIEK VĒRTĒTI PRETENDENTI UZ SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA AMATU

26. augustā notika komisijas sēde, kurā bija izvērtēta Daugavpils Sociālā dienesta vadītāja amata kandidātu iesniegto pieteikumu atbilstība nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 170
Informācija par Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdi

2020.gada 2.septembrī plkst. 15.00. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sēžu zālē Raiņa ielā 28, notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde.

Darba kārtībā tiks izskatīti fizisko un juridisko personu iesniegumi.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 71
Paplašināts pašvaldības sociālās palīdzības saņēmēju loks

2020.g. 26.augustā stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām".

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 109
Rit darbs jautājumā par pamestajiem transportlīdzekļiem

2020.gada 13.augustā Daugavpils pilsētas domes deputāti, pieņemot lēmumu domes sēdē, pilnvaroja Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju pieņemt lēmumus par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa, lai varētu risināt situācijas ar pamestajiem transportlīdzekļiem pilsētas teritorijā. Tāpat arī pašvaldības policija saņēma domes rīkojumu par iepirkuma procedūras veikšanu un līguma noslēgšanu par specializētā transportlīdzekļa un specializētās stāvvietas pakalpojumu sniegšanu. Tika īstenota cenu aptauja un tirgus izpēte, saņemti piedāvājumi, kas tiek izvērtēti un tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu ar vienu no pretendentiem.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 107
Tiek vērtēti pretendenti uz SIA „Labiekārtošana-D” valdes locekļa amatu

25. augustā notika nominācijas komisijas sēde, kurā bija izvērtēta SIA „Labiekārtošana-D” valdes locekļa amata kandidātu iesniegto pieteikumu atbilstība nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 178
25. AUGUSTĀ DOMĒ NOTIKA PRESES KONFERENCE

25. augustā Daugavpils pilsētas domē notika kārtējā tikšanās ar presi, kurā piedalījās Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs, priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska, Domes izpilddirektore Sabīne Šņepste un Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 145
Daugavpils pilsētas kārtējā domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas kārtējo domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 27.augustā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību: (AUDIO)

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 252
SIA “Daugavpils ūdens” atkal pieņems iedzīvotājus klientu apkalpošanas centra telpās

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka pēc ēkas renovāciju darbu pabeigšanas no 2020.gada 20.augusta klientu pieņemšana (ieskaitot kases darbību) tiks atsākta iepriekšējā vietā – SIA “Daugavpils ūdens” KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ (Ūdensvada ielā 3 (2.stāvā),  ieeja blakus Gajoka mikrorajona Bruģu ielas promenādei).

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 117