Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2020, 16:23

Izstrādās būvprojektu ceļu pārvadam no Kandavas ielas  līdz Smiltenes ielai

Domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumprojektu par līdzekļu ieplānošanu Komunālās saimniecības pārvaldes budžetā būvprojekta izstrādei Smilšu un Smiltenes ielu ceļu pārvada turpinājumam, kas savienos Kandavas un Smiltenes ielas.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 304
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2020.gada 8.oktobrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 385
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde  2020.gada 8.oktobrī, plkst.13.40 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 206
Sociālais dienests turpina klientu pieņemšanu mikrorajonos

Sociālais dienests informē, ka 2020.gada oktobrī un novembrī   katru otrdienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00  Čiekuru ielā 5 -17  telpās  notiks Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju pieņemšana sociālās palīdzības jautājumos.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 78
Daugavpilī grasās paplašināt atbalstu invalīdiem kopš bērnības

6. oktobrī Domē notika darba grupas tikšanās, kuras laikā priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis, Sociālās komitejas un Sociālā dienesta vadība, Īpašumu un Juridiskā departamenta pārstāvji apsprieda iespēju paplašināt atbalstu dzīvokļa jautājumu risināšanā mazaizsargātajiem pilsētas iedzīvotājiem. Drīzumā pretendēt uz pašvaldības dzīvojamo platību rindas kārtībā uz atvieglotiem nosacījumiem varēs ģimenes, kurās ir pilnībā aprūpējams nepilngadīgs bērns vai pieaugušais ar invaliditāti kopš bērnības.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 232
Civilās aizsardzības komisijas sēdē apsprieda gatavību darbam esošajā situācijā

5. oktobrī Daugavpils pilsētas domē norisinājās Civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā apsprieda epidemioloģisko situāciju pilsētā un atbildīgo dienestu darbības saslimstības mazināšanai un ierobežošanai.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 245
Domē notika kārtējā tikšanās ar presi

Ar mediju pārstāvjiem tikās Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs, priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Lāčplēsis, Domes priekšsēdētāja vietnieki Līvija Jankovska un Jānis Dukšinskis, izpilddirektore Sabīne Šņepste .

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 240
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 6.oktobrī, plkst.13.00, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 241
Daugavpils Domes vārdā Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs sveic Skolotāju dienā

Dārgie skolotāji! Izglītība nav tikai fakti, burti, skaitļi, teorēmas. Izglītība ir vērtīgākais ieguldījums katra cilvēka un  visas valsts nākotnē. Pedagoga darbs ir pats skaistākais un svarīgākais, jo tieši pedagogs veido mūsu rītdienu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 143
Ievēlēta 6. Daugavpils pilsētas Jauniešu domes valde

30.septembrī Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē notika Daugavpils pilsētas Jauniešu domes valdes vēlēšanas. Savas kandidatūras izvirzīja Daugavpils jaunieši, kuri gatavi darboties jauniešu un pilsētas interesēs, kā arī pilnveidot sevi un uzlabot jauniešu dzīvi Daugavpils pilsētā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 359
Sporta pārvalde pilnvarota lemt par mācību procesu daļēji vai pilnībā attālināti

Ārkārtas Domes sēdē deputāti pilnvaroja Sporta pārvaldi lemt par izglītības procesa organizēšanu daļēji vai pilnībā attālināti sporta izglītības iestādēs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 110
Atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Daugavpils pilsētas dome atgādina, ka 2020.gada 1.oktobris ir nekustamā īpašuma nodokļa trešā ceturkšņa samaksas termiņš.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 125
“Saules skolas” pedagogiem un sporta skolu treneriem tiks piešķirtas naudas balvas

1.oktobrī Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” naudas balvām pedagogiem. Domes vadība ierosināja papildināt lēmumprojektu un piešķirt naudas balvas arī pilsētas sporta skolu treneriem. Šo ierosinājumu deputāti vienbalsīgi atbalstīja.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 294
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2020.gada 1.oktobrī, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 615
Sociālais dienests strādā pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas

28. septembrī darbu uzsāka Sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde, kuru šajā amatā Domes deputāti apstiprināja saskaņā ar veiktā konkursa rezultātiem. Pirmajās dienās šajā amatā L. Drozde vairākkārt  pabijusi Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39, kur tikās un sarunājās ar klientiem, Sociālās palīdzības nodaļas darbiniekiem un vadību.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 132
Rīkojumi par pasākumiem COVID-19 apkarošanai

Domes izpilddirektore Sabīne Šņepste ir izdevusi rīkojumu ar kuru uzdod kapitālsabiedrību valdes locekļiem sniegt informāciju par kapitālsabiedrības nodrošinājumu ar epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem- individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī uzdod izstrādāt rīcības plānu COVID-19 atklāšanas gadījumā konkrētajā kapitālsabiedrībā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 422
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2020.gada 1.oktobrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 89
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Sociālo jautājumu komitejas  priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 1.oktobrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 71
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 1.oktobrī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 79
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2020.gada 1.oktobrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 53