Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.04.2021, 18:15

Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 25.martā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 366
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 26.martā, plkst.12.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 100
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2021.gada 25.martā, plkst.13.20 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 204
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi2021.gada 25.martā, plkst.11.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 140
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 210
AS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekļa pienākumus pildīs Artis Birkmanis

22.martā notika PAS „Daugavpils siltumtīkli” padomes sēde, kurā no uzņēmuma valdes locekļa  amata atsaukta Oļesja Dušķeviča. Tiks izsludināts jauns konkurss uz uzņēmuma vadītāja amatu, bet tikmēr valdes locekļa pienākumus  pildīs Artis Birkmanis. Viņam būs steidzami jārisina vairāki jautājumi, svarīgākais no kuriem – nepieļaut ES finansējuma zaudējumu jaunas katlumājas būvniecībai TEC-3 teritorijā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 357
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2021.gada 24.martā  plkst. 14.00 videokonferences režīmā notiks Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 81
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 22.martā, plkst.10.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 451
Daugavpils dome aicina ALTUM un tā akcionārus atkārtoti izvērtēt DLRR pieteikumu eksporta garantijām

18.martā Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs tikās ar AS “Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” valdes locekli Natāliju Petrovu, lai apspriestu uzņēmuma darbību COVID-19 apstākļos un turpmākos attīstības plānus. Šajā sarežģītajā laikā uzņēmumam izdevās ne tikai saglabāt Latgales reģionam tik svarīgās darba vietas, bet arī paplašināt darbību. Turpmākos attīstības plānus kavē finanšu institūcijas ALTUM atteikums sniegt eksporta garantijas, tāpēc pašvaldība, apzinoties, cik liela nozīme uzņēmumam ir pilsētas un reģiona mērogā, nolēma atbalstīt uzņēmumu, aicinot ALTUM un  tā akcionārus atkārtoti izvērtēt DLRR pieteikumu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 135
Nojauks degradēto ēku 18. novembra ielā 43

Ārkārtas Domes sēdē 18. martā deputāti pieņēma lēmumu par papildus finansējuma – 22 497 eiro piešķiršanu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, autoruzraudzībai un ēkas nojaukšanai 18. novembra ielā 43 .

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 126
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 18.martā, plkst.15.40, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 372
AS “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” APSTRĪDĒS CFLA LĒMUMU PAR 5,3 MILJONU EIRO ATGRIEŠANU

Otrdien, 16. martā tika sasaukta Daugavpils pilsētas domes sēde, kurā deputāti uzklausīja pašvaldības AS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekles Oļesjas Duškevičas ziņojumu par projekta “Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšana” virzību.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 326
Par izmaiņām pašvalības iestāžu darbā no 16.marta

Stājoties spēkā 12.martā pieņemtajiem grozījumiem MK rīkojumā Nr.655  "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", no 16. marta pašvaldības iestādes un uzņēmumi maina darba organizāciju, maksimāli pārejot uz attālināto darbu. Ir notikušas izmaiņas arī Daugavpils Domes struktūru un uzņēmumu darba kārtībā: apmeklētāju pieņemšana klātienē būs daļēji ierobežota, taču tiks nodrošinātas attālinātās konsultācijas un īpašajos gadījumos – arī pieņemšana klātienē.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 197
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 18.martā, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 79
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 18.martā, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 63
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 16.martā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 458
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 18.martā, plkst.11.00,videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 50
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 18.martā plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 47
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde videokonferences režīmā 2021.gada 18.martā plkst.9.00

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 50
Izmaiņas Daugavpils pašvaldības struktūru un uzņēmumu darba kārtībā

Atbilstoši 12.martā pieņemtajiem grozījumiem rīkojumā Nr.655  "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu",  lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku  noteiktas izmaiņas valsts pārvaldē un pašvaldībās, privātajā sektorā strādājošo darba organizācijā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 367