Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.04.2021, 18:15

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 9.novembrī plkst. 13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 387
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 9.novembrī plkst.11:00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 378
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2023.gada 9.novembrī, plkst.10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 380
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2023.gada 9.novembrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 343
Daugavpils sportisti saņems pašvaldības naudas balvas

Ceturtdien, 26. oktobrī, Daugavpils valstspilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumprojektu par naudas balvu piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem par augstiem sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga sacensībās.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 667
Daugavpilī veidos vienotu brīvprātīgā darba tīklu

Lai efektīvāk organizētu brīvprātīgo darbu un veicinātu plašāku jauniešu iesaisti tajā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā izstrādāta un apstiprināta kārtība, pēc kuras vadoties Jaunatnes un lietu un sporta pārvalde turpmāk koordinēs brīvprātīgo darbu Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 588
Pašvaldība apstiprina Jaunatnes politikas attīstības plānu 2023. – 2026. gadam

 

Jaunatnes lietu un sporta pārvalde izstrādājusi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plānu 2023. – 2026. gadam, ko domes deputāti apstiprināja 26. oktobra domes sēdē. Dokumentā iekļautas vadlīnijas efektīvākam jaunatnes darbam, lai apzinātu jauniešu vajadzības un atbalstītu viņu iniciatīvas, veicinātu jauniešu līdzdalību, kā arī veidotu iekļaujošāku vidi.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 751
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 727
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 26.oktobrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 1056
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde

2023. gada 19. oktobrī plkst. 15.15 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 852
Finanšu komitejas sēde

2023. gada 19. oktobrī plkst. 14.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Finanšu komitejas sēde.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 560
Sociālo jautājumu komitejas sēde

2023. gada 19. oktobrī plkst. 13.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas sēde.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 489
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2023. gada 19. oktobrī plkst. 11.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 531
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

2023. gada 19. oktobrī plkst. 10.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 499
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

2023. gada 19. oktobrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Īpašuma un mājokļu komitejas sēde.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 463
Domes deputāti un struktūrvienību vadītāji apsprieda ar Križu iedzīvotājiem apkaimes attīstību

12. oktobrī Križos tika rīkota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas izbraukuma sēde, kuras gaitā apkaimes iedzīvotāji izstāstīja par svarīgākajām problēmām, kas būtu risināmas apkaimes attīstības kontekstā.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 943
Finanšu komitejas ārkārtas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas ārkārtas sēde 2023.gada 12.oktobrī, plkst.13.45 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 515
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas izbraukuma ārkārtas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas izbraukuma ārkārtas sēde 2023.gada 12.oktobrī, plkst.10.00 Križu apkaimē, Daugavpilī

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 494
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 829
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 12.oktobrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 2136

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!