Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.10.2018, 16:20

Reģistrācija uz bērnu un jauniešu vasaras nometnēm sāksies 6. aprīlī

Daugavpilī, vasaras mēnešos darbosies bērnu un jauniešu vasaras nometnes, kuras organizē Jaunatnes nodaļa. Būs pieejamas dienas un diennakts nometnes, kur varēs atpūsties bērni un jaunieši. Nometnes varēs apmeklēt bērni sākot no 6 gadu vecuma. Lielākā daļa nometņu notiks Daugavpils pilsētas skolu telpās.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 90
Reģistrācija jauniešiem uz vasaras darbu sāksies jau februārī

Jau februārī jauniešiem būs iespēja pieteikties uz darbu 2019.gada vasaras periodā, reģistrējoties jauniešu nodarbinātības programmās, kuras piedāvā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 58
NOTIKUSI IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

Sagatavots ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” plānotai darbībai- cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 134
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina

Sākot ar 2019.gadu visa būvniecības ieceres dokumentācija ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS). Sakarā ar to 2019.gada 3.janvārī plkst.12.00 aicinām uz Daugavpils pilsētas domes konferenču zāli Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī pilsētas domes departamentus, pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, kā arī projektētājus, būvniecības firmas un pasūtītājus uz semināru par būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanu Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv) un citiem jaunumiem likumdošanā.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 426
No amata atbrīvots Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis

27.decembrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē ar balsu vairākumu no amata tika atbrīvots Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 388
Izsludināts konkurss spēlfilmas veidošanai

Domes deputāti Domes sēdē apstiprināja konkursa nolikumu par līdzfinansējumu spēlfilmas veidošanai, kas popularizētu  Daugavpili, veicinātu pilsētas atpazīstamību.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 157
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2018.gada 27.decembrī, plkst.16.30   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 332
Aicinājums Daugavpils sabiedriskajām organizācijām

No 2019.gada 2.janvāra līdz 1.februārim Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu pieteikumus Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 645
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2018.gada 27.decembrī, plkst.13.30 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 147
Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2018.gada 27.decembrī  plkst. 09.30 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 346
Domes un pilsētas uzņēmumu vadītāji sveic iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

20. decembrī Daugavpils Domē notika kārtējā preses konference. Mediju pārstāvji tika informēti par festivālu “Sudraba zvani” .

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 159
Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos

19. decembrī stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām” , kuri paredz atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai izmaksu sakārtošanu  un sociālās palīdzības spektra paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm ar maznodrošināto statusu.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 113
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2018.gada 27.decembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 263
Domes Finanšu nodaļa informē par konta nosaukuma maiņu

Swedbank sistēmā mūsu konta LV69HABA0001402041250 nosaukums “Daugavpils pilsētas domes norēķinu centrs” ir mainīts uz  – “Daugavpils pilsētas Dome”.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 165
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2018.gada 18.decembrī, plkst.14.50   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 705
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2018.gada 20.DECEMBRĪ, plkst. 9.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 83
Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2018.gada 18.decembrī  plkst. 13.45 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 192
Domē sveica mazo daugavpilieti ar uzvaru starptautiskā saziņas prasmju konkursā

Uzņēmums FasTracKids ik gadu rīko runas konkursu bērniem. 2018. gada konkursā mazuļu grupā uzvarēja Daugavpils Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes “Saules stariņi” audzēknis Markuss Ževčuks. Viņam ir 4 gadi. Bērni konkursam iesniedza vēstījumu “ Ko man nozīmē FasTracKids?” dzimtajā valodā. Konkursa mērķis ir attīstīt bērnu komunikācijas un prezentācijas prasmes. Konkursā piedalījās 40 Latvijas bērni.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 568
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2018.gada 18.decembrī, plkst.14.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 106
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2018.gada 18.decembrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 63