Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.03.2019, 14:52

Daugavpils pieņems bāzes budžetu pirms valsts budžeta apstiprināšanas

Šodien, 7.februārī, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē skatīs jautājumu par pašvaldības bāzes budžetu 2019.gadam. Tā kā valdības izveides dēļ valsts budžeta pieņemšana aizkavējas līdz aprīlim, pašvaldības stabila darba nodrošināšanai Daugavpils pilsētas domes deputātiem piedāvāts apstiprināt bāzes budžetu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 227
Domes priekšsēdētājs uzdeva Pašvaldības policijai pievērst lielāku uzmanību preventīvajam darbam

Nesenās tikšanās laikā ar Pašvaldības policijas vadību Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzklausīja ziņojumu par tiesībsargājošās iestādes darbību un apsprieda šī gada plānu. Domes priekšsēdētājs uzdeva iestādes darbiniekiem pievērst lielāku uzmanību preventīvajiem pasākumiem, nevis sodiem, tas ir, par prioritāti jākļūst izskaidrojošam darbam, nevis iedzīvotāju sodīšanai.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 158
Uzsāka darbu pie Pilsētas svētku organizēšanas

5. februārī Daugavpils pilsētas domē notika pirmā darba grupas sanāksme par Pilsētas svētku organizēšanu, kas norisināsies šī gada 7.-9. jūnijā. Kultūras pārvaldes speciālisti iepazīstināja ar svarīgākajām svētku norises niansēm, bet, lai sagatavotu detalizētu pasākumu programmu, priekšā vēl pamatīgs darbs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 246
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 7.februārī, plkst.16.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 144
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 7.februārī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 103
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 7.februārī, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē Darba kārtība:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 91
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 7.februārī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 80
Līdz 15.februārim turpinās reģistrācija uz jauniešu vasaras nodarbinātības programmu (15-19 gadi)

2.februārī sākās elektroniskā reģistrācija jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem uz darbu 2019. gada vasaras periodā. Reģistrācija turpināsies līdz 15.februārim Jaunatnes nodaļas mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 134
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2019.gada 7.FEBRUĀRĪ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 69
Domes deputāti nolēma atbrīvot no amata Nauri Mackeviču

31.janvārī pilsētas domes ārkārtas sēdē Domes deputāti pieņēma lēmumu par  Daugavpils futbola skolas direktora Naura Mackeviča atbrīvošanu no amata. Par viņa atlaišanu nobalsoja 8 deputāti, viens bija pret, seši balsojumā nepiedalījās.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 78
Sāksies reģistrācija vasaras jauniešu nodarbinātības programmā  15-19 gadi!

2.februārī plkst. 11:00 sāksies elektroniskā reģistrācija jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem uz darbu 2019. gada vasaras periodā. Atgādinām, ka reģistrācija notiks Jaunatnes nodaļas mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs un turpināsies līdz 15.februārim.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 231
Izmaiņas pilsētas Domes komiteju sastāvā

31. janvārī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemti divi lēmumi par grozījumiem pašvaldības pastāvīgo komiteju sastāvā. Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš iesniedza priekšlikumu par viņa izslēgšanu no Attīstības komitejas - viņa vietā ievēlēts Mihails Lavrenovs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 215
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc  Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 31. janvārī plkst. 19.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 367
Dienvidlatvijas un Ziemeļlietuvas reģionos uzlabo studiju iespējas inženierzinātņu jomā

Īstenojot INTERREG V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. — 2020.gadam atbalstīto projektu “Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gds. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai” (CONUS), Dienvidlatvijas un Ziemeļlietuvas reģionos tiek uzlabotas studiju/apmācības iespējas inženierzinātņu jomā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 133
ES projektus Daugavpilī realizē gan Domes departamenti, gan kapitālsabiedrības

Reaģējot uz informāciju par pilsētas projektu īstenošanas gaitu, kas izskanēja no bijušajiem domes deputātiem vietējos plašsaziņas līdzekļos, Daugavpils pilsētas pašvaldība vērš uzmanību uz nepareizi interpretētiem datiem. Dome ziņoja, ka ar ES fondu atbalstu līdz 2018. gada beigām tika realizēti projekti vairāk nekā 60 milj.euro apmērā. Bet vietējos masu medijos bija izteikts bijušā vice-mēra apgalvojums, ka šajā laika periodā bija jābūt apgūtiem jau 120 miljoniem euro.  Pašvaldības sniegtā informācija tika uztverta vienpusēji, jo pirmavotā minētie skaitļi attiecas tikai uz pilsētas domes Attīstības departamenta darbību, nevis uz visu pašvaldību kopumā, par ko arī tika minēts nesen sagatavotajā video sižetā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 128
Pašvaldība turpina atbalstīt maznodrošinātos pensionārus

Neskatoties uz to, ka pagājušā gada oktobrī pensijas tika indeksētas par summu līdz 27 euro, bet no šī gada 1. janvāra palielinājās ar nodokli neapliekamais minimums pensionāriem (no 250 līdz 270 eiro), Daugavpils maznodrošinātie pensionāri un cilvēki ar invaliditāti turpina saņemt plašu atbalstu no pašvaldības. Prognozējot situāciju ar pensiju pieaugumu, pilsētas Dome ir iepriekš koriģējusi pabalstu piešķiršanas nosacījumus, lai pensionāri varētu arī turpmāk pretendēt uz materiālā atbalsta saņemšanu apkures, malkas iegādes, medicīnas pakalpojumu u.c. izdevumu segšanai. Ienākuma līmeņi, kas ļauj pensionāriem un invalīdiem pretendēt uz pabalstiem, pacelti par 30 euro.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 139
Daugavpils pilsētas domes vadības preses konference

29.janvarī preses konferencē Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņs, Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs, Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis un Domes pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājs Valērijs Kononovs atbildēja uz žurnālistu jautājumiem par situāciju pašvaldības kapitālsabiedrībās, būvniecības projektu virzību, siltumenerģijas tarifu samazināšanu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 188
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2019.gada 30.janvārī plkst.14.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sēžu zālē Raiņa ielā 28 notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 67
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 31.janvārī plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 319
Pieņemti grozījumi Centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā

24. janvārī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par izmaiņām Centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā. Saskaņā ar izmaiņām pašvaldības uzņēmumi SIA „Daugavpils ūdens” un PAS „Daugavpils siltumtīkli” tagad var patstāvīgi veikt iepirkumus virs summas 500 000 eiro.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 210