Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.04.2021, 18:15

Daugavpili apmeklēja Izraēlas vēstniece

2022.gada 20.-21.septembrī Daugavpilī iepazīšanās vizītē bija ieradusies Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Šārona Rapaporta-Palgi. Šī bija pirmā reize, kad viņa viesojās Daugavpilī. Vizīte sākās ar Daugavpils pilsētas domes apmeklējumu un tikšanos ar Domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 533
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 22.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 436
Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldība paziņo, ka 2022.gada 15.septembrī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.632 (prot.Nr.30, 50.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.11 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Sporta ielas rajonā un tiem pieguļošā kvartāla starp Cietokšņa, Sporta, Kandavas ielām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.26 „Par Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.11 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Sporta ielas rajonā un tiem pieguļošā kvartāla starp Cietokšņa, Sporta, Kandavas ielām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 407
PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

2022.gada 15.septembrī pieņemts Daugavpils domes lēmums Nr.633 „Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” red.1.0. nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 410
Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldība paziņo, ka 2022.gada 15.septembrī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.631 (prot.Nr.30, 49.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.februāra lēmuma Nr.88 „Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī” apstiprināšanu” atcelšanu”.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 399
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2022.gada 22.septembrī, plkst.10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 337
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 22.septembrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 325
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 22.septembrī, plkst.13.00, un

izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 294
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 22.septembrī, plkst.11.00, unizsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 276
Atgādinājums par ēku maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu ievērošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka ēkām, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas ekspluatācijā, ar š.g. 1.oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80.punktam beigsies maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš - 8 gadi. Gadījumā, ja maksimālajā būvdarbu veikšanas termiņā būvdarbi nav pabeigti, būvniecības ierosinātājam jāgriežas Būvvaldē.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 589
Informācija par iespēju veikt ziedojumus

Saskaņā ar Saeimas 16. jūnijā pieņemtā likuma „Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” prasībām, Daugavpilī līdz 15.novembrim jādemontē divi objekti – piemineklis Sarkanās armijas karavīriem, kas atrodas Slavas skvērā, un piemineklis Sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem, kas atrodas 18. Novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 2919
DAUGAVPILS UN ANĪKŠČU PAŠVALDĪBAS AICINA IZZINĀT PILSĒTVIDES MITRĀJOS SASTOPAMĀS DABAS VĒRTĪBAS

Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Anīkšču reģiona pašvaldības administrāciju 2020. gadā uzsāka kopīga Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam (www.latlit.eu) projekta Nr. LLI – 472 “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” (Urb-Area) īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu un efektīvu pieeju kopīgai pilsētu mitrāju pārrobežu pārvaldībai.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 421
Par „Sociālā dienesta” vadītājas p.i. iecelta Marina Gerasimova

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas pienākumu izpildītāju iecelta Marina Gerasimova.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 706
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1  2022. gada 16. septembrī, plkst. 9.15,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 1104
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2022.gada 16.septembrī, plkst. 09.00 

Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

 

 

DARBA KĀRTĪBA

 

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 389
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 977
No 1. oktobra mainīsies pirts pakalpojumu cenas

SIA “Labiekārtošana-D” informē: no 2022.gada 1.oktobra tiks manītas pirts pakalpojumu cenas Daugavpils sabiedriskajās pirtīs. Izmaiņas cenrādī ir saistītas ar energoresursu strauju sadārdzinājumu.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 591
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SĒDE

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc  Daugavpils pilsētas domes  sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 

2022. gada 15. septembrī, plkst. 14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 1538
PMLP aicina ietaupīt laiku un iestāties rindā attālināti

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk Pārvaldes) veiktie pakalpojuma pieejamības uzlabojumi ir ļāvuši mazināt rindas uz pakalpojumu saņemšanu, un šobrīd vairumā Pārvaldes nodaļu pakalpojumus var saņems raiti un bez ilgas gaidīšanas.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 432
Latgales plānošanas reģions aicina uzņēmējus dalībai projektu konkursā

Latgales plānošanas reģions izsludina pieteikšanos atklātajam projektu konkursam "ATBALSTS BIZNESA IDEJU ĪSTENOŠANAI LATGALĒ" (3. kārta - noslēdzošā).

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 343