Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2020, 16:23

Šobrīd Daugavpils Domes stipendijas saņem 52 topošie mediķi, pateicoties stipendijām pilsētas slimnīcās strādā 30 jaunie speciālisti

Kopš 2015. gada Daugavpils Dome topošo mediķu atbalstam iztērējusi gandrīz 1 milj. eiro. Šis atbalsts izpaužas pašvaldības stipendiju veidā, lai piesaistītu jaunus mediķus darbam Daugavpilī. Šāds Domes lēmums ir devis ļoti pozitīvus rezultātus.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 145
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde (videokonferences režīmā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 3.decembrī, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 347
Stājās spēkā Saistošo noteikumu Nr.44  ''Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai'' grozījumi

Ar 2020.gada 2.decembri stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44, kas paredz atbalsta apjoma palielināšanu namīpašniekiem (fiziskām personām) nekustāmo īpašumu  pieslēgšanai pilsētas centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai Daugavpils pilsētas teritorijā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 105
Sociālajam dienestam - jauns specializētais autotransports

Sociālais dienests iegādājās divus jaunus mikroautobusus,  kuri  ir aprīkoti ar pacēlājiem un paredzēti  personu ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā to Sociālā dienesta klientu, kas pārvietojas riteņkrēslos, pārvadāšanai. 

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 116
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 3.decembrī, plkst.14.00 videokonferences režīmāun izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 61
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2020.gada 3.decembrī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 91
Stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.4 ''Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu''

Noteikumi paredz palielināt ģimenes (personas) ienākuma līmeni līdz 400 euro personas atzīšanai par maznodrošinātu (agrāk bija 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 344 euro 2020.gadā), un pieļaujamo uzkrājumu apmēru 1200 euro (agrāk bija 240% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 1032 euro 2020.gadā), tādejādi paplašinot personu loku maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanai.  

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 111
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 3.decembrī, plkst.11.00, videokonferences režīmā,izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 65
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2020.gada 3.decembrī plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 65
Maksājumus skaidrā  naudā Sociālais dienests veiks  līdz 18.decembrim

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē, ka   skaidras   naudas  izmaksas Sociālā  dienesta  kasē  Vienības ielā 8 notiks līdz 2020. gada 18.decembrim.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 67
Mājokļu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas sēde 2020.gada 03.decembrī plkst. 10.30 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 41
Pilsētas saimniecības komitejas izbraukuma sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas izbraukuma sēde 2020.gada 03.decembrī plkst. 13.00

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 62
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2020.gada 3.decembrī Plkst. 9.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 67
Palielināti veselības aprūpes pabalstu apmēri

Ar 28.11.2020. stājas  spēkā  grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti", kas palielina veselības aprūpes pabalsta apmēru.
Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 128
Pašvaldība ar novembri piešķir stipendijas topošajiem mediķiem

Domes deputāti pieņēma lēmumu piešķirt pašvaldības stipendijas medicīnas studentiem un rezidentiem, kuri noslēguši līgumus ar Daugavpils medicīnas iestādēm, tādejādi sekmējot mediķu piesaisti, kuru trūkums pilsētā ļoti jūtams

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 180
Tiek izsludināta nomas tiesību izsole uz jaunbūvējamo ražošanas ēku

Domes sēdē 26. novembrī deputāti pieņēma lēmumu izsludināt nomas tiesību izsoli uz jaunbūvējamo ražošanas ēku, ko pašvaldība plāno uzbūvēt Spaļu ielā 4k -2.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 131
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 26.novembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 504
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde  2020.gada 26.novembrī, plkst.13.20 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 213
Īpašuma komitejas ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas ārkārtas sēdes darba kārtība 2020.gada 26.novembrī plkst. 13.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 130
Uz laiku  pensionāriem braukšanai sabiedriskajā transportā tiek noteikts atvieglojums 50%

24. novembrī Domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu ārkārtas situācijas laikā noteikt braukšanas maksas atvieglojumu pensionāriem sabiedriskajā transportā 50% apmērā, tas ir 25 centi. Iepriekš pensionāriem atvieglojums bija 100% apmērā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 393