Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.03.2019, 14:52

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2019.gada 25.aprīlī, plkst.13.40 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 264
Administratīvā komisija pieņēma lēmumu par naudas sodu SIA „Daugavpils ūdens”

23. aprīlī Daugavpils pilsētas domes Administratīvā komisija izskatīja administratīvās lietas materiālus par apkārtējās vides iespējamo piesārņojumu, kas konstatēts Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2019. gada 4. februārī.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 186
Kārtējā preses konference Daugavpils Domē 24. aprīlī

Preses konferencē ar žurnālistiem tikās Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs un priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 196
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2019.gada 23.aprīlī, plkst.11.30 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 275
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 23.aprīlī, plkst.11.40   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 309
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2019.gada 24.aprīlī plkst.14.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sēžu zālē Raiņa ielā 28, notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde. Darba kārtībā tiks izskatīti fizisko un juridisko personu iesniegumi.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 81
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes Priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 25.aprīlī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 257
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2019.gada 18.aprīlī, plkst.8.55 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 245
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 18.aprīlī, plkst.9.00   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 260
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 17.aprīlī, plkst.16.00   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 217
Daugavpils Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejā „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda”  atbalstītie projekti
  1. gada budžetā projektiem mākslas, izglītības un jaunatnes politikas jomā ieplānotie naudas līdzekļi ir 54200,00 EUR.

Izskatīšanai konkursa kārtībā Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 87 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 96525,22 EUR.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 101
Daugavpils Domes Sociālo jautājumu komitejā „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda”  atbalstītie projekti
  1. gada projektiem sociālo problēmu risināšanai, veselības un veselīga dzīves veida popularizēšanai ieplānotie naudas līdzekļi ir 36300 EUR.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 76
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 17.aprīlī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 90
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 17.aprīlī, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 63
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 17.aprīlī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 74
Attīstības komitejas sēde

 Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2019.gada 17.APRĪLĪ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

 

Darba kārtība

1.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 58
Kārtējā preses konference Daugavpils pilsētas domē

Daugavpils pilsētas domes preses konferencē piedalījās Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš un priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 299
Domes priekšsēdētājs aicina ministrus aizstāvēt iedzīvotāju tiesības uz drošu vidi
  1. gada 4.aprīlī Daugavpils pilsētas dome nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Ārlietu ministrijai Domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa parakstītu vēstuli par kodolatkritumu glabātuvi Lietuvā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 205
DOME APSTRĪD ADMINISTRATĪVAJĀ APGABALTIESĀ LĒMUMU SIA „CLEAN R” LIETĀ

Daugavpils pilsētas dome turpina aizstāvēt pilsētnieku intereses un iesniedza Administratīvajā apgabaltiesā apelācijas sūdzību, apstrīdot Administratīvās rajona tiesas 2019. gada 8. marta spriedumu, saskaņā ar kuru tika noraidīts Daugavpils pilsētas domes pieteikums pret SIA „Clean R” ar lūgumu uzlikt par pienākumu SIA “Clean R” veikt pārrēķinu klientiem par nepamatoti saņemtiem 773 639,12 euro.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 177
Pašvaldība sniegs Daugavpils iedzīvotājiem plašāku palīdzību krīzes situācijās

09.04.2019. stājās  grozījumi Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti". Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka, neizvērtējot ģimenes /personas ienākumus,  

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 193