Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.04.2021, 18:15

Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 11.martā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 472
Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2021.gada 11.martā, plkst.13.30, videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 169
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 217
Komunālās saimniecības pārvalde turpina projektu īstenošanu sadarbībā ar Zivju fondu

Komiteju sēdēs deputāti skata jautājumus par materiāli tehniskās bāzes iegādi zivju resursu aizsardzībai un Zivju resursu pavairošanu Lielajā Stropu ezerā. Šie projekti tiek realizēti kopā ar Zemkopības ministrijas Zivju fondu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 194
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 4.martā, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 428
Par trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību statusu derīguma termiņiem

Sociālais dienests informē, ka ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām – līdz 31.05.2021. :

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 123
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 4.martā, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 93
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2021.gada 4.martā  plkst.13.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 72
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 3.martā, plkst.12.30, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 176
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 4.martā, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 72
Pašvaldība apmaksās 8 dienas stacionāros pensionāriem, personām ar invaliditāti un vecāko klašu skolēniem

2021.gada 2.martā  stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām", tie paredz, ka tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz astoņām dienām (agrāk bija līdz četrām dienām) dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta līdzmaksājums sedz no valsts budžeta.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 70
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 4.martā plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 48
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi septiņas projektu iesniegumu atlases

Atbilstoši deleģēšanas līgumam par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, kurš noslēgts starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un LR Finanšu ministriju, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi visas septiņas projektu iesniegumu atlases šādos specifiskajos atbalsta mērķos:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 180
Biedrības var pretendēt uz nomas līguma darbības apturēšanu

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par iespēju biedrībām un nodibinājumiem, kuriem pārsvarā ir sabiedriskā labuma statuss, pretendēt uz pašvaldības mantas nomas vai patapinājuma līgumu darbības apturēšanu ārkārtas situācijas laikā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 152
Aleksandrs Linkevičs iecelts par Pašvaldības policijas priekšnieku

25. februārī Domes sēdē deputāti iecēla Aleksandru Linkeviču Pašvaldības policijas priekšnieka amatā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 200
Deniss Perkuns iecelts par Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku

25. februārī Domes sēdē deputāti iecēla Denisu Perkunu par Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 188
Par pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāju iecelta Gaļina Ļipovskaja

25. februārī Domes sēdē Gaļina Ļipovskaja iecelta par pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāju.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 185
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 25.februārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 421
Ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc ārkārtas Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 25.februārī, plkst.11.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 206
Plāno būvēt jaunu tramvaja līniju

23. februārī Pilsētbūvniecības un vides komisija konceptuāli apstiprināja jaunās tramvaja līnijas maršrutu, kas paredz savienot pilsētas centru ar Jauno Forštati.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 400