Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2020, 16:23

Mājokļu komitejas izbraukuma sēde

Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas izbraukuma sēde 2020.gada 17.septembrī plkst. 10.30

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 87
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2020.gada 17.septembrī Plkst. 9.00 Domes sēžu zālē, 2.stāvā, K.Valdemāra ielā – 1, Daugavpilī

Darba kārtība:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 69
Atkārtoti izsludina amata kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu amata vietām

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 309
Kultūras pieminekļu restaurācijas līdzfinansējumam saņemti 14 pieteikumi

Noslēgusies pieteikšanās Daugavpils pašvaldības atbalstam kultūras pieminekļu restaurācijai.Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā saņemti 14 pieteikumi.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 174
Pašvaldībā lemj par iespēju paaugstināt GMI

Daugavpils pilsētas dome piedāvā iedzīvotājiem plašu sociālās palīdzības paketi sarežģītu dzīves situāciju gadījumā - tie ir atvieglojumi komunālajiem maksājumiem, pārtikas iegādei, medikamentiem un citi pabalsti. Tomēr daži šāda atbalsta saņēmēji ļaunprātīgi izmanto savu statusu un daudzus gadus izvairās no darba. Šis un citi faktori ir iemesls, kāpēc pašvaldība gaida labāko brīdi, lai paaugstinātu garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI, 65 eiro) savā administratīvajā teritorijā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 263
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2020.gada 10.septembrī, plkst.13.30 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 203
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020. gada 10. septembrī, plkst. 13.20 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 184
8. septembrī Daugavpili apmeklēja ASV vēstniecības ekonomikas un politikas atašeja

ASV vēstniecības ekonomikas un politikas atašeja Klera Zimmermane tikās ar Domes priekšsēdētāja vietnieci Līviju Jankovsku un Attīstības departamenta pārstāvjiem. Tika pārrunāti lielākie pilsētas projekti. Līvija Jankovska akcentēja Daugavpils lidostas projektu un informēja  par pašvaldības centieniem un soļiem tā realizācijā. Klera Zimmermane ieinteresējās par šo projektu un taujāja par tā niansēm un iespējām ieceri īstenot.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 260
Daugavpilī turpina atbalstīt topošos mediķus

Septembra sākumā Daugavpils dome izsludināja stipendiju konkursu  topošiem ārstiem. Tas ir viens no pašvaldībā īstenojamiem atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz to, lai atrisinātu ārstu trūkuma problēmu pilsētā un nodrošinātu jaunu un kvalitatīvu kadru piesaisti.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 365
Pašvaldībā gaida pieteikumus apbalvojumam ''Goda daugavpilietis''

Apbalvojumu "Goda daugavpilietis" piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Daugavpils labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 297
Aicina izvirzīt  kandidātus Daugavpils  domes apbalvojumam ''GADA BALVA''

Apbalvojumu GADA BALVA dažādās nominācijās Daugavpils pilsētas dome piešķir kopš 2010.gada. Arī šogad tiek gaidīti ierosinājumi GADA BALVAS piešķiršanai.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 212
Domē notika kārtējā tikšanās ar presi

 Ar mediju pārstāvjiem tikās Domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs, priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Lāčplēsis, Domes priekšsēdētāja vietnieki Līvija Jankovska un Jānis Dukšinskis .

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 312
Konkursa komisija par Sociālā dienesta vadītāju izvēlējās Līviju Drozdi

Daugavpils Dome bija izsludinājusi  konkursu uz Sociālā dienesta vadītāja amatu.   7. septembrī konkursa komisija aicināja pretendentus uz pārrunām. Komisija vērtēja divu pretendentu pieteikumus.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 245
Atkārtoti izsludina amata kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļu amata vietām

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 259
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi 2020.gada 10.septembrī, plkst.14.00, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 330
Bezmaksas ēdināšana būs pieejama lielākam izglītojamo skaitam

3. septembrī Finanšu komitejas sēdē tika skatīti jautājumi par grozījumu veikšanu Domes saistošajos noteikumos “ Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmskolas izglītības iestādēs” un “ Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem”.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 119
Daugavpilī skolotājiem pašvaldība nodrošinās veselības apdrošināšanu

Daugavpils pašvaldība ir nākusi ar iniciatīvu atbalstīt pedagogus arī finansējot veselības apdrošināšanas polises. Daugavpils pedagogus par šādu iespēju informēja ikgadējā pedagogu konferencē Domes priekšsēdētājjs Igors Prelatovs, uzsverot, ka tas būs labākais risinājums,  kā pašvaldība var palīdzēt pedagogiem, īpaši Covid-19 kontekstā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 889
Konkurss Daugavpils pašvaldības stipendiju saņemšanai topošiem ārstiem

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības noteikumiem „Par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību" un pašvaldības atbalstāmajām profesionālo studiju prioritātēm 2020./2021. studiju gadam, tiek izsludināts konkurss pašvaldības stipendiju piešķiršanai vairākās specialitātēs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 723
Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 03.septembrī plkst. 13.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 178
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2020.gada 3.septembrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 119