Šobrīd Daugavpilī

Izglītības ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.10.2018, 16:20

Rīgas skolu direktori iepazinās ar Daugavpili

13. maijā Daugavpili apmeklēja Rīgas skolu direktoru delegācija. Vizītes mērķis- pieredzes apmaiņa. Notika tiekšanās arī Daugavpils Domē ar Domes priekšsēdētājas 1. vietnieku Vitāliju Azareviču un Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieci Ināru Sprindžuku.

Rīgas skolu direktori apmeklēja Krievu vidusskolu- liceju, kur guva ļoti labus iespaidus, par

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 91
Daugavpilī startējis projekts “Domā citādāk! Eksaktāk!”

12.-13. maijā Daugavpilī darbosies skolēni no visas Latvijas, kuriem interesē un padodas eksaktās zinātnes. Skolēni strādās uz Daugavpils Universitātes bāzes. Jaunos zinību smēlējus un skolotājus Daugavpilī sveica Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs.

“ Prieks redzēt mūsu pilsētā tik daudz jaunu, gudru un zinātkāru cilvēku. Jūs

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 93
Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde uzņem viesus

      Laikā no 26. līdz 30. aprīlim, Comenius projekta ietvaros, Daugavpilī viesojās ciemiņi no Turcijas un Ungārijas. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa starp triju valstu pirmsskolas skolotājiem. Latviju šajā projektā pārstāvēja Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” un Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 191
Divas izzināšanas dienas skolēniem un skolotājiem no visas Latvijas Daugavpilī 12. un 13. maijā

Šā gada 12. un 13. maijā skolēniem un skolotājiem Daugavpilī notiek vērienīgs pasākums „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kas paver jaunas izziņas iespējas dabaszinātnēs un matemātikā sadarbībā ar Daugavpils universitātes zinātniekiem un vietējiem uzņēmējiem. Pasākumā piedalās 96 vidusskolēni no 32 Latvijas skolām. 

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 94
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds ''Saule''

Daugavpils Universitātes jubilejas gada ietvaros šī gada maijā savu jubileju svin arī Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" – aprit 20 gadi, kopš Daugavpils Universitātē (DU) iznāk iespieddarbi ar "Saules" vārdu. Svinot savu jubileju, DU Akadēmiskais apgāds „Saule” aicina apmeklēt izstādi 20 „Saules” gadi,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 121
Daugavpilī viesojas topošie bērnudārzu pedagogi no Turcijas

Viesi no Turcijas ieradušies Leonardo da Vinci programmas ietvaros. Viesus uzņem Daugavpils Medicīnas koledža, kas aktīvi iesaistās šajā programmā. 3. maijā delegācija apmeklēja Daugavpils Domi, kur tikās ar Domes priekšsēdētāju Žannu Kulakovu un priekšsēdētājas vietnieci Līviju Jankovsku.

Žanna Kulakova pastāstīja par

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 92
Daugavpils Universitātē notiks konference par mūzikas zinātni

Šī gada 6. – 7. maijā Daugavpils Universitātē notiks 6. Starptautiskā zinātniskā konference „Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais”, ko organizē Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmiju.

 

Konferences

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 88
Daugavpils pirmsskolas iestādes gaida mazuļus

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 97
Lielā Talka Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

30.aprīlī  no plkst. 9.00 visā Latvijā notika vides sakopšanas kustība  -  Lielā Talka. Šajā dienā Mežciema rajonā Daugavpils pilsētas Domes darbiniekiem pievienojās arī Izglītības pārvaldes pārstāvji kopā ar J.Raiņa  6.vidusskolas skolēnu parlamenta dalībniekiem un Centra ģimnāzijas

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 90
Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Tuvojas nobeigumam Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta „Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" realizācija.

Projekta īstenošana tika vērsta uz Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošanu izglītojamiem ar funkcionāliem

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 102
Turpinās Daugavpils mākslas vidusskolas “Saules skola” modernizācijas projekta realizācija

Kopš 2010.gada jūlija Daugavpils pilsētas dome īsteno ERAF līdzfinansēto projektuDaugavpils mākslas vidusskolas "Saules skola" mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana"Nr.3DP/3.1.1.1.0/10/ IPIA/VIAA/003.

Projekta mērķis ir modernizēt skolas mācību aprīkojumu un uzlabot Daugavpils mākslas vidusskolas

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 76
Daugavpilī viesojas pedagogi no Turcijas un Ungārijas

Šonedēļ Daugavpilī viesojas bērnudārzu pedagogi no Turcijas un Ungārijas. Tas ir pieredzes apmaiņas brauciens ES Comenius programmas ietvaros. Savu viesošanos pilsētā viņi sāka ar tikšanos Daugavpils Domē 26. aprīlī.

Viesus uzņēma Domes priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska. Viesiem bija sagatavota prezentācija par Daugavpili.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 130
ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu projekta „Young and old living together” dalībnieku vizīte Turcijā

27.04.2011- 02.05.2011
Noslēgumam tuvojas ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu projekts „Young and old living together", kurā iesaistījušās 4 skolas - no Vācijas, Latvijas, Polijas un Turcijas.

 

Projekta mērķis ir aktualizēt senioru (īpaši no veco ļaužu namiem)

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 101
Daugavpils Valsts ģimnāzijas 180 gadu jubilejas pasākumi

Gadu ritumā mainījušies skolas nosaukumi, bet skolas sūtība palikusi nemainīga. Par skolu runājot bieži saka-Gaismas pils, ar gaismu izprotot garīgumu, alkas pēc zināšanām un tieksmi pēc aizvien jaunām tālēm. Tūkstošiem audzēkņu 180 gadu garumā šo skolu saukuši par savu. Tūkstošiem likteņu un mūžu, kuros skolai bijusi sava

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 142
Informācijas diena Valsts ģimnāzijā

Informācijas dienā 28.04.2011 Daugavpils Valsts ģimnāzijā ir gaidīti Daugavpils pilsētas un novada skolu 9.klašu skolēni. Skolēni tiks iepazīstināti ar uzņemšanas noteikumiem ģimnāzijā, izglītības programmām, neformālās izglītības iespējām.

Skolēniem būs iespēja apskatīt

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 111
9. bērnudārza bērniem izrakstīja bezmaksas brilles

2011.gada 15. aprīlī Daugavpils pilsētas 9. speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē pēc iestādes administrācijas iniciatīvas un ar Daugavpils Izglītības pārvaldes atbalstu viesojās firmas „Bravo Optika" pārstāvji.

       Starptautiskā projekta ietvaros, marta beigās Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 135
Izstāde ''Ceļojums pa pasaules telpu''

Svinot Daugavpils Universitātes (DU) 90. jubilejas gadu, DU Muzejs turpina augstskolas darbinieku privāto kolekciju izstāžu ciklu. Šoreiz tā ir Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras vadītāja, docenta Dr.geol. Jura Soma  19. gs. beigu-20. gs. sākuma ģeogrāfijas mācību grāmatu kolekcijas izstāde "Ceļojums pa pasaules

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 147
Atvērto durvju diena Transporta un sakaru institūtā

Transporta un sakaru institūta (TSI) Latgales filiāle 16.aprīlī plkst. 12.00 ielūdz visus interesentus uz Atvērto durvju dienu!

Topošie loģistikas un transporta, inženierzinātņu, datorzinātņu, ekonomikas un vadībzinātņu speciālisti, Informācijas sistēmu vadības maģistranti - laipni gaidīti Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles telpās

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 106
IZSTĀDE ''IZGLITIBAS IESPĒJAS 2011''

2011.gada 15.-16.aprīlī
kinoteātra „RENESANSE" telpās
 (Vienības iela 30, Daugavpils)

 

Jau 12. reizi Daugavpilī notiks izstāde "Izglītības iespējas 2011". Katru gadu izstāde pulcē sevī lielu izglītības iestāžu un organizāciju skaitļi, kuri piedāvā visdažādāko veidu izglītību. Galvenais izstādes mērķis - dot iespēju

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 113
Jau 53. reizi notiks DU starptautiskā zinātniskā konference

Šī gada 13. - 15. aprīlī Daugavpils Universitātē (DU) jau 53. reizi pulcēsies zinātnieki un pētnieki no 12 valstīm un vadošajām Latvijas augstskolām un pētnieciskajiem centriem, lai piedalītos DU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas veltīta DU 90 gadu jubilejai.

Konferences ietvaros tiek organizēta 41 darba grupa eksakto, humanitāro,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 191