Šobrīd Daugavpilī

Izglītības ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.10.2018, 16:20

Daugavpils Universitātē iespēja saņemt ESF stipendijas doktora zinātniskā grāda

Daugavpils Universitāte kopš 2009. gada jūlija sekmīgi īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai". Šajā laika periodā izsludināti divi konkursi un projekta ietvaros piešķirtas 133 mērķstipendijas doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kas ir būtisks finansiāls

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 92
Notiks „Humanitārs akadēmijas jauniešiem” pirmā nodarbība

Šī gada 5. februārī plkst. 11:30 Daugavpils Universitātē (Vienības 13, 310. aud.) notiks pirmā Daugavpils Universitātes Interešu izglītības skolas "Humanitārā akadēmija jauniešiem" nodarbība, kurā piedalīsies arī akadēmijas patrons jeb aizbildnis - Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 89
2010.gads bija veiksmīgs ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanā

2009.gada novembrī savu darbību Daugavpils pilsētā sāka arī ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos".

Uz stipendijas/mērķstipendijas saņemšanu varēja pretendēt:

  • Ø 2009.gadā (projekta 1.posmā, kas ilga līdz 2010.gada februārim) - Daugavpils pilsētas vispārējās un

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 99
1.atklāto pilsētas olimpiāde dažādās valodās 9.klašu skolēniem

Tas, kurš nepārvalda nevienu svešvalodu,

neko nezina par savējo..." (J.V.Gēte)

 

 

Valodu pārzināšanai piemīt zināma ģenialitātes aura. Tomēr daudzvalodība nav tikai akadēmiķu un mācītu valodnieku privilēģija - arī mūsu pilsētas skolēni

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 84
„Tautasdziesmu karuselis”

Kad aiz loga snieg un salst, kad saulīte reti parādās pie debesīm, ir iespēja pievērsties mūsu tautas īstajām un patiesajām vērtībām - mūsu kultūras mantojumam.

Š.g. 20.janvārī Daugavpils 12. vidusskolā notika „Tautasdziesmu karuselis" 4.klašu skolēniem. Uz šo pasākumu pulcējās tautasdziesmu zinātāji Linda, Sandra, Marta, Armands no

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 105
Par barikāžu atceres pasākumiem Daugavpils skolās 2011. gada 20. janvārī

1991.gada 13.janvārī, atsaucoties uz notikumiem Viļņā, arī Rīgā sākās barikāžu organizēšana, lai sargātu stratēģiski svarīgus objektus.  No visas Latvijas cilvēki devās uz Rīgu, lai vienoti sargātu mūsu valsti un demokrātiju. Laikam ritot, šie notikumi pamazām kļūst par vēstures lappusi, kuru nedrīkst aizmirst.

Pieminot barikāžu

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 78
„Zinātniskie lasījumi” jau 21. reizi

Šī gada 27. - 28. janvārī Daugavpils Universitātē (DU) jau 21. reizi notiks par tradīciju un neatņemamu DU Humanitārās fakultātes (HF) sastāvdaļu kļuvusī starptautiskā zinātniskā konference „Zinātniskie lasījumi".

 

Starptautiskās zinātniskās konferences „Zinātniskie lasījumi" idejas iedibinātājs 1991. gadā bija

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 109
Daugavpils cer saņemt finansējumu bērnudārzu siltināšanas projektu turpināšanai

Šodien, 18. janvārī Ministru kabinets pieņēma lēmumu veikt grozījumus MK noteikumos "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa " Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums". Finansējums tiek palielināts no 8 521 500 latiem līdz 16 108 843 latiem.

Kā paskaidroja

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 98
X Starptautiskie Humānās pedagoģijas lasījumi Maskavā

13.janvārī Daugavpils pilsētas skolu 23 pedagogi atgriezās no X Starptautiskajiem Humānās pedagoģijas lasījumiem „Kā mīlēt bērnu?"  Lasījumi notika trīs dienas. Pirmajā dienā - 9.janvārī - notika  svinīga lasījumu atklāšana. Pedagogiem bija iespēja piedalīties septiņās darba  laboratorijās, kurās tika risinātas dažādas problēmas,

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 88
Par 3. vsk. direktori iecelta Alla Grjaznova

13. janvārī Daugavpils Domes deputāti iecēla 3. vidusskolas direktores amatā Allu Grjaznovu.

Līdz šim viņa pildīja 3. vidusskolas direktora vietnieces mācību darbā pienākumus.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 97
Daugavpils mērs apsekoja vairākas izglītības iestādes

12. janvārī Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs, Izglītības pārvaldes vadītāja Olga Dukšinska apmeklēja visus siltinātos bērnudārzus, lai noskaidrotu, kāpēc dažos izremontētajos dārziņos tek jumti.

Mērs apmeklēja 18., 14., 9., 17., 24. bērnudārzus, kā arī 16. un 6. vsk., kur arī ir nopietnas

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 111
Informācija par brīvajām vietām bērnudārzos

Izglītības pārvalde informē, ka pirmsskolas izglītības iestādēs ir brīvas vietas (atbilstoši tabulai) un lūdz vecākus, kuru bērnu dzīves vieta ir deklarēta Daugavpils pilsētā, pieteikties uz nepieciešamo vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Pieteikties var Izglītības pārvaldē, Saules ielā 7, 3.kabinetā

Pirmdien:    13 - 18

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 110
Projekts „Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība”

No 2010.gada 5.septembra  Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē, Muzeja ielā 9, tika realizēts projekts „Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība" (Nr. 3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/004) par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Projekta gaitā veikti būvdarbi par 25 577 Ls.

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 106
Barikāžu laiku pieminot

1991.gada 13.janvārī, atsaucoties uz notikumiem Viļņā, arī Rīgā sākās barikāžu organizēšana, lai sargātu stratēģiski svarīgus objektus.  No visas Latvijas cilvēki devās uz Rīgu, lai vienoti sargātu mūsu valsti un demokrātiju. Laikam ritot, šie notikumi pamazām kļūst par vēstures lappusi, kuru nedrīkst aizmirst.

Pieminot barikāžu

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 95
Skolēni aicina uz talku!

17. vidusskolas skolēnu parlaments un vecāko klašu audzēkņi nākuši klajā ar iniciatīvu palīdzēt iztīrīt sniegu savas skolas rajonā tiem iedzīvotājiem, kuriem nav spēka vai iespēju to izdarīt. Pieteikt talku var pa tālruni 27087136 Inesei Bogdanovai no plkst. 8.00 līdz 16.00.

17. vidusskolas audzēkņi aicina arī citu skolu skolēnus iesaistīties

Lasīt vairāk...

Izglitibas_zinas 101