Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.03.2019, 14:52

Kārtējā preses konference Daugavpils Domē 25. jūnijā

Preses konferencē ar žurnālistiem tikās Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs un priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 372
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES KĀRTĒJĀ SĒDE

 

 

 Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas kārtējo domes sēdi 2019.gada 28.jūnijā plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 220
Deputāti piešķīruši galvojumu jaunas katlumājas izbūvei TEC-3 teritorijā

20.jūnijā Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē skatīts jautājums par galvojuma piešķiršanu pašvaldības akciju sabiedrībai „Daugavpils siltumtīkli”. Ar deputātu vienprātīgu balsojumu nolemts sniegt galvojumu aizņēmumam Kohēzijas fonda projekta „Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunotiem energoresursiem uzstādīšanu” īstenošanai.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 160
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

 

 Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2019.gada 20.jūnijā plkst.16.30 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 372
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 20.jūnijā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 123
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 20.jūnijā, plkst.14.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 68
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 20.jūnijā, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 74
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2019.gada 20.jūnijā  plkst. 13.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 69
Mājokļu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas sēde 2019.gada 20.jūnijā  plkst. 10.30 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 45
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 20.jūnijā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 54
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2019.gada 20.JŪNIJĀ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 56
A.Elksniņš: Esmu gandarīts par VARAM ieinteresētību kanalizācijas bedru problemātikā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce pieprasīja Daugavpils domes priekšsēdētājam Andrejam Elksniņam sniegt paskaidrojumus par iespējamajiem pārkāpumiem uzņēmumā „Daugavpils ūdens”.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 160
Stājas spēkā grozījums Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.31 ''Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā''''

2019.gada 16.maijā Domes deputāti pieņēma lēmumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", kas paredz paplašināt personu loku, kurām tiks nodrošināts mājoklis gadījumos, kad tās pašas saviem spēkiem nespēj to nodrošināt.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 150
Apbalvoti  konkursa “Dinamiski augošs uzņēmums” uzvarētāji

Šī gada martā Daugavpils pilsētas dome, ar mērķi  apzināt un godināt uzņēmumus, kas pēdējo 3 gadu laikā ir veikuši nozīmīgu ieguldījumu pilsētas sociālekonomiskajā attīstībā, kā arī veicināt attīstībā esošo uzņēmumu atpazīstamību pašvaldības, reģiona un Latvijas mērogā, tādējādi sekmējot Daugavpils pilsētas, kā uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides popularizēšanu potenciālajiem investoriem, izsludināja konkursu “Dinamiski augošs uzņēmums”.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 348
Daugavpils pilsētas domes vadības preses konference

11.jūnija preses konferencē Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs un Domes pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājs Valērijs Kononovs atbildēja uz žurnālistu jautājumiem par aktuālajiem pasākumiem un pašvaldības īstenoto projektu virzību.  

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 260
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 13.jūnijā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 220
Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amata vietu

Valdes locekļa pienākumi:

  • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • noteikt kapitālsabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
  • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 1529
Daugavpilī ieradušās sadraudzības pilsētu delegācijas

Kopā ar daugavpiliešiem Pilsētas svētkus svinēs 16 pilsētu delegācijas no 9 valstīm. 7. jūnijā  delegācijas uzņēma pilsētas domē
Atbraukušas delegācijas no Mutalas (Zviedrija), Magdeburgas (Vācija), Čenstohovas un Varšavas (Polija), Paņevežas un Kauņas (Lietuva), Harkovas (Ukraina), Maskavas, Narofominskas, Pleskavas (Krievija),  Vitebskas, Lidas, Glubokoje (Baltkrievija), Komratas (Moldova), Batumi (Gruzija).

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 456
Saules skolā atsākti būvdarbi pārbūvējamajā korpusā

3. jūnijā ģenerāluzņēmējs SIA “Lagron” paziņojis par tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanu un būvdarbu atsākšanu Saules skolas pārbūvējamajā ēkā Saules ielā 2.

Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 19
Par SIA “Labiekārtošana D” valdes locekli ievelēts Jānis Vagalis

6. jūnijā SIA “Labiekārtošana D” dalībnieku sapulcē kapitāldaļu turētāja pārstāvis likumā noteiktajā kārtībā uz 5 gadiem par SIA valdes locekli ievēlēja Jāni Vagali. Kandidāta atbilstību amatam izvērtēja nominācijas komisija.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 235