Šobrīd Daugavpilī

Attīstības departaments

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.11.2021, 17:20

Kontakti

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 13
205
DAINA KRĪVIŅA
Departamenta vadītāja
203
SVETLANA KRAPIVINA
Departamenta vadītājas vietniece
202
ILGA LEIKUMA
Juriste
206
ELĪNA PŪGA
Referente
Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa
206
OLGA TOLMAČOVA
Nodaļas vadītāja
204
DINA KUMAČEVA
Ekonomiste
204
SINTIJA RABČEVSKA
Telpiskās attīstības plānotāja
304
JOLANTA ŪZULIŅA
Starptautisko projektu koordinatore
304
JOLANTA REČA-LĀŽE
Starptautisko projektu koordinatore
304
OKSANA JAČMEŅOVA
Starptautisko projektu koordinatora p.i.
65476060
307
ŽANNA CIRCENE
Nodarbinātības organizatore
Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi“
Projektu nodaļa
201
DAGNIJA BRIŠKA-NIKOLAJEVA
Nodaļas vadītāja
201
DMITRIJS ĻITVINČUKS
Plānošanas inženieris
203
ARTJOMS MAHĻINS
Vecākais eksperts projektu jautājumos
207
JEĻENA STEPANOVA
Vecākā grāmatvede
207
ANNA DIDEVIČA
Ekonomiste
207
IRINA ČELNOVA
Vecākā eksperta projektu jautājumos p.i.
301
SANTA UPĪTE
Projekta vadītāja
301
RITVARS ŠUĻGA
Projekta aktivitāšu koordinatora p.i.
302
TEODORS BIKOVSKIS
Vecākais eksperts projektu jautājumos
303
TATJANA MINAJEVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
306
NATAĻJA AĻOHNA
Projekta koordinatore