Šobrīd Daugavpilī

Jānis Dukšinskis

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.04.2021, 12:26

Jānis Dukšinskis

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ievēlēts no partijas

"LATGALES PARTIJA"

Darbs Domes komitejās un komisijās

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis,
Īpašuma komitejas loceklis,
Pilsētas saimniecības komitejas loceklis, 
Sociālo jautājumu komitejas loceklis, 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētājs,
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs,
Mājokļu komisijas priekšsēdētāja vietnieks,  
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas loceklis

Darba vieta, amats

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas dome,
K.Valdemāra iela 1, 217.kabinets,
tālr.: 654-04333

Mēneša 3.pirmdiena no 14.00-17.00

iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu piektdien
(pirms pieņemšanas dienas) no 08:00
zvanot: 654-04344; 654-04399
 
Iedzīvotāju pieņemšanas ir atceltas