Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.01.2023, 17:49

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401 (3. stāvs)

Tālrunis: 65407780

E-pasts: ppdep@daugavpils.lv

Apraksts

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ir Daugavpils pilsētas domes struktūrvienība, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros veic būvniecības uzraudzību, organizē līdzsvarotas vides veidošanu pilsētas teritorijā, vada un kontrolē teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi un izpilda citas ar likumu noteiktas funkcijas.

Daugavpils pilsētai nozīmīgus būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumus pēc departamenta vai komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma izskata Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētbūvniecības un vides komisija.

Atcerieties, vienmēr līdzi jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns. Ja nav iespējams pašam to izdarīt, to var uzticēt citai personai, izsniedzot attiecīgu pilnvaru.

Departamentu apmeklējiet arī, ja vēlaties iegādāties nekustamo īpašumu Daugavpils pilsētā. Šeit var iepazīties ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu, kas ir dokuments, kurā atspoguļota plānotā apbūve un atļautā zemes izmantošana. Tikai iepazīstoties ar teritorijas plānojumu, nākotnē jūs nesagaidīs pārsteigumi. Arī pašiem būs zināms, vai zemesgabalā, ko vēlaties pirkt, ir iespējams būvēt tādas ēkas, kādas jums nepieciešamas. Ar Daugavpils pilsētas  teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem iespējams iepazīties arī Daugavpils pilsētas mājas lapā.

Darba laiks

 • Pirmdiena: 8.00-12.00 un 13.00-18.00
 • Otrdiena: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
 • Trešdiena: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
 • Ceturdiena: 8.00-12.00 un 13.00-17.00
 • Piektdiena: 8.00-12.00 un 13.00-16.00

Pieņemšanas laiki:

 • Pirmdiena: 13.00-18.00
 • Trešdiena: 08.00-12.00

Dokumenti

Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā ietilpst četras nodaļas

Būvvalde sniegs padomu un palīdzību gadījumos

Būvvalde sniegs padomu un palīdzību gadījumos

 • ja gribat būvēt māju, saimniecības ēku vai rūpnīcu;
 • ja esat uzbūvējis būvi un gribat to nodot ekspluatācijā;
 • ja vēlaties uzzināt par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā;
 • ja gribat noskaidrot, ko kaimiņos vai uz ielas rok;
 • ja gribat zināt, ko Daugavpils pilsētā plānots būvēt;
 • ja gribat izteikt savu viedokli par publiskai apspriešanai nodotām būvniecības iecerēm;
 • ja gribat uzzināt, kādas komunikācijas atrodas tuvumā – piemēram ūdensvads, kanalizācijas tīkli vai gāzes vadi.

Pilsētplānošanas nodaļa sniegs padomu un palīdzību gadījumos:

Pilsētplānošanas nodaļa sniegs padomu un palīdzību gadījumos:

 • ja gribat sadalīt vai apvienot jums piederošu zemesgabalu;
 • ja zemesgabalam nepieciešama jauna adrese;
 • ja zemesgabalam nepieciešams lietošanas mērķis;
 • ja gribat uzzināt, kādi apgrūtinājumi ir noteikti jūsu īpašumam;
 • ja vēlaties uzzināt par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā;
 • ja ir veikts izpildmērījums vai zemes vienības topogrāfiskā uzmērīšana un nepieciešams to reģistrēt datubāzē;
 • ja gribat izteikt savu viedokli par publiskai apspriešanai nodotiem lokālplānojumiem, detālplānojumiem vai teritorijas plānošanas un apbūves noteikumiem.

Pilsētvides nodaļa sniegs padomu un palīdzību

Pilsētvides nodaļa sniegs padomu un palīdzību

 • ja gribat pilsētā izvietot afišas, izkārtnes un citus informatīvos materiālus;
 • ja plānojat publiskā pasākuma norises vietā izvietot reklāmu;
 • ja gribat uzstādīt ielu tirdzniecības vietas vai vasaras nojumes kafejnīcām;
 • ja vēlaties mainīt ēkas fasādes krāsojumu;
 • ja tiek veikti teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi;
 • ja vēlaties uzstādīt vides objektus;
 • ja vēlaties piedalīties apstādījumu vai noformējumu konkursos.

Lietvedības un nodrošinājuma nodaļa:

Lietvedības un nodrošinājuma nodaļa:

 • pieņem un reģistrē iesniegumus ar departamenta darbību saistītajos jautājumos;
 • izsniedz departamenta sagatavotos dokumentus un iekasē pašvaldības nodevas vai maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;
 • izsniedz dokumentu kopijas no Departamenta arhīva;
 • koordinē iedzīvotāju pieņemšanu pie departamenta amatpersonām;
 • nodrošina informācijas publicēšanu par būvniecības iesniegumiem un iecerēm un saistībā ar tām pieņemtajiem lēmumiem;
 • uzrauga un kontrolē departamenta juridisko darbību.

kontaktii

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS , Raiņa iela 28 (3.stāvs), e-pasts: ppdep@daugavpils.lv
10
SANTA PUPIŅA
Departamenta vadītāja
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
11
INGA ANCĀNE
Pilsētas galvenā arhitekte, departamenta vadītājas vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Lietvedības un nodrošinājuma nodaļa
1
RASMA GĀGA
Lietvedības sekretāre
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
2
IRĒNA GAJEVSKA
Arhīva un lietvedības pārzine
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
5
ERNESTS JOKSTS
Jurists
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Būvvalde
12
NADEŽDA GIPTERE
Vadītāja, departamenta vadītājas vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
2
AIJA KRŪMIŅA
Būvniecības informācijas sistēmas administratore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
4
JUZEFA ISAKOVA
Vecākā būvinspektore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
GUNTARS ĻAUDĀMS
Būvinspektors
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
JEĻIZAVETA VLADIMIROVA
Būvinspektore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
TATJANA MINAJEVA
Būvinspektora palīdze
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
PĀVELS BOGDANOVS
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
SABĪNE PINELE
Būvinspektora palīdze
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
VADIMS KODAČS
Vides degradējošo ēku būvinženieris
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Pilsētplānošanas nodaļa
8
SERGEJS TROŠIMOVS
Vadītājs
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
ĻUBOVA BATMANOVA
Ģeoinformātikas inženiere
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
MARUTA ANCĀNE
Vecākā teritorijas plānotāja
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Pilsētvides nodaļa
6
INGŪNA LEVŠA
Vadītāja, Pilsētas galvenā māksliniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
LĪGA ČIBLE
Pilsētas galvenās mākslinieces vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
ELVĪRA SPRINDŽUKA
Māksliniece - reklāmas speciāliste
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!