Šobrīd Daugavpilī

Igors Prelatovs

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.07.2020, 17:24

Igors Prelatovs

Domes priekšsēdētājs

Ievēlēts no partijas

“MŪSU PARTIJA”

Darbs Domes komitejās un komisijās

Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Īpašuma komitejas priekšsēdētājs,
Attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks,
Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks,
Mājokļu komitejas loceklis, 
Pilsētbūvniecības un vides komisijas priekšsēdētājs,
Transporta komisijas priekšsēdētājs,
Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas loceklis,
Zemes komisijas loceklis

Darba vieta, amats

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1,
224.kabinets, tālr.: 654-04331
 
Mēneša 1. un 3.pirmdiena no 14.00-17.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800 zvanot: 654-04338