Šobrīd Daugavpilī

Igors Prelatovs

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.12.2020, 17:59

Igors Prelatovs

Domes priekšsēdētājs

Ievēlēts no partijas

“MŪSU PARTIJA”

Darbs Domes komitejās un komisijās

Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Īpašuma komitejas priekšsēdētājs,
Attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks,
Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks,
Mājokļu komitejas loceklis, 
 
Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs,
Pilsētbūvniecības un vides komisijas priekšsēdētājs,
Transporta komisijas priekšsēdētājs,
Zemes komisijas loceklis

Darba vieta, amats

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1,
224.kabinets, tālr.: 654-04331
 
Mēneša 1. un 3.pirmdiena no 14.00-17.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800 zvanot: 654-04338
 
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,
iedzīvotāju pieņemšanas no 09.11.2020.-11.01.2021. tiek atceltas