Šobrīd Daugavpilī

Nataļja Kožanova

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2021, 12:39

Nataļja Kožanova

Domes deputāte

Ievēlēts no partijas

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Darbs Domes komitejās un komisijās

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Finanšu komitejas locekle
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekle

Darba vieta, amats

Daugavpils pilsētas pašvadības iestāde “Krievu kultūras centrs”, vadītāja, Daugavpils Centra vidusskola, skolotāja

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1,
215.kabinets
 
Mēneša 1. un 3. ceturtdiena no 10.00-11.00
iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu zvanot: 654-04321; 654-04344; 654-04399