Šobrīd Daugavpilī

Līvija Jankovska

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2021, 12:26

Līvija Jankovska

Domes deputāte

Ievēlēts no partijas

“Mūsu partija”

Darbs Domes komitejās un komisijās

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece
Finanšu komitejas locekle
Sociālo jautājumu komitejas locekle
 
 

Darba vieta, amats

Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža", direktore, politiskā partija "MŪSU PARTIJA", priekšsēdētāja

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža", Varšavas iela 26A
vai Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, 1.kabinets, Deputātu pieņemšanas telpa
 
Mēneša 4.ceturtdiena no 12:00-14:00
iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu zvanot: 654-04321; 654-04344; 654-04399