Šobrīd Daugavpilī

Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.10.2018, 16:27

Izveidota ar mērķi -  nodrošināt pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas pārvaldības principu ievērošanu.   

Galvenie darbības virzieni:

  • veikt pašvaldības kapitālsabiedrību komercdarbības atbilstības izvērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • izstrādāt metodiskos norādījumus, ieteikumus, veikt to ieviešanas un piemērošanas kontroles, mazinot līdzekļu nelietderīga un nepamatota izlietojuma riskus;
  • nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrību sasniedzamo mērķu un rezultatīvo rādītāju noteikšanu, to izpildes analīzi un kontroli;
  • sniegt atzinumus par saimniecisko darījumu, izstrādāto dokumentu lietderību un tiesiskumu, darba resursu, tai skaitā pašvaldības līdzekļu efektīvu un mērķtiecīgu izlietošanu;
  • izskatīt sūdzības un priekšlikumus par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību.

Kontakti

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRRAUDZĪBAS NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
304
JEVGEŅIJS OĻENOVS
Nodaļas vadītājs
304
NIKOLAJS JEFIMOVS
Jurists
304
TATJANA VOLKOVA
Ekonomiste
304
RITA LIVČĀNE
Ekonomiste
306
DINA KUMAČEVA
Ekonomiste