Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.12.2020, 16:51

Daugavpils poļi atzīmēja Polijas un Latvijas Neatkarības svētkus

Daugavpils poļi atzīmēja Polijas un Latvijas Neatkarības svētkus krāšņi un ar spilgtiem notikumiem. Neskatoties uz Covid-19 izplatīšanos un ieviestajiem pulcēšanās ierobežojumiem, mūsu pilsētas poļiem izdevās radīt svētku gaisotni. Novembrī norisinājās vesela virkne pasākumu.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 122
Paplašināti drošības pasākumi Covid-19 izplatības mazināšanai

Sargājot Latvijas sabiedrības veselību un mazinot slogu uz veselības aprūpes sistēmu, visā valstī noteikti mēri infekcijas izplatības riska mazināšanai izglītības iestādēs un sporta centros. Īpaši stingri nosacījumi būs jāievēro pašvaldībās, kurās infekcijas izplatība ir divas reizes lielāka nekā vidēji Latvijā. To paredz otrdien, 24. novembrī, pieņemtie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Papildu drošības pasākumiem Valdība arī apstiprinājusi atbalsta pasākumus nodokļu maksātājiem un vecākiem.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 345
Ar domes līdzfinansējumu turpina mainīt logus un durvis māju kāpņutelpās

Daugavpilī darbojas pašvaldības līdzfinansējuma programma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai. Pateicoties dalībai tajā, daudzu māju iedzīvotāji ir nomainījuši ārdurvis un kāpņutelpu logus, ievērojami ietaupot savus līdzekļus: programmas dalībnieki iegūst līdzfinansējumu 30% apmērā no faktiskajām izmaksām.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 221
COVID-19 testēšanu “BIOR” nodrošinās arī Daugavpilī un Rēzeknē

Valsts zinātniskais institūts "BIOR" no ceturtdienas, 26.novembra, paplašina iespējas veikt COVID-19 testēšanu Latgalē, atverot COVID-19 paraugu pieņemšanas punktus Daugavpilī un Rēzeknē.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 528
Daļēji tiek atcelti vairāku autobusu reisi

AS “Daugavpils satiksme” informē, ka daudzu autobusu vadītāju saslimšanas dēļ uzņēmumā rodas situācija, kad autobusu vadītājiem ievērojami tiek pārkāptas darba un atpūtas normas, t.i., palielinās slodzes, un autobusu vadītāji krietni pārstrādā normatīvajos aktos noteikto darba stundu apmēru mēnesī, kas rada darbinieku nogurumu un uzmanības trūkumu. Lai novērstu dažādu bīstamu situāciju rašanos maršrutu tīklā, no š.g. 25.novembra uzņēmums piedāvā pagaidām noņemt 3 autobusu vadītāju darba dienas maiņas un attiecīgi atcelt reisus, kuri nebūtiski ietekmēs kopējo pasažieru pārvadāšanu:

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 268
VSAA  Daugavpils Klientu apkalpošanas centrā atjaunota apkalpošana klātienē

VSAA  Daugavpils Klientu apkalpošanas centrā Ģimnāzijas ielā 10  ir atjaunota   klientu apkalpošana klātienē pēc iepriekšējā pieraksta.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 372
Sociāla dienesta klientu ievērībai!

Sociālais dienests atgādina:  lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, klientu    pieņemšana    klātienē   notiek  tikai   pēc   iepriekšēja pieraksta. ierodoties uz pieņemšanu, obligāti  jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro      divu metru distance.  Drošības pasākumu neievērošanas  gadījumā  Sociālā  dienesta  speciālisti klientus neapkalpos.
Būsim atbildīgi ne tikai par savu, bet arī par līdzcilvēku drošību!

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 224
“Daugavpils ūdens” uzstādīja jaudīgus sūkņus

 

Gatavojoties darbam ar palielināto slodzi pēc ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” pabeigšanas, kanalizācijas sūkņu stacijā “RCU” ir uzstādīti 2 jauni sūkņi ar jaudīgākiem un vienlaikus  efektīvākiem   parametriem (sūkņu ar jaudu 7.5 kW un ražotspēju 158 m3/st.  vietā tika uzstādīti sūkņi ar jaudu 9 kW un ražotspēju 216 m3/st.) Tādējādi KSS “RCU” notekūdeņu pārsūknēšanas efektivitāte palielināta uz 36%.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 96
TRAMVAJA SLIEŽU MODERNIZĀCIJAS PROJEKTA “A” DAĻA IR PRAKTISKI NOSLĒGUSIES

Daugavpilī turpinās videi draudzīgā sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība. Ir faktiski noslēgusies tramvaja sliežu ceļu parbūve posmā  Vienības-Parādes-Sakņu iela (līdz Stacijas ielai), pavisam drīz tiks uzsākti darbi Cietokšņa ielā no Vienības ielas līdz 3. tramvaja aplim, kā arī aktīvi tiek plānota jaunu posmu izbūve, kas ļaus paplašināt tramvaju maršrutu tīklu.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 292
AKTIVITĀTES NEDĒĻAS NOGALĒ DAUGAVPILĪ 2020. gada 20. – 22. novembris

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 253
Daugavpils Inovāciju centrā sākušās inovatīvas pārmaiņas, kas veicinās izglītības, uzņēmējdarbības un karjeras attīstību STEM jomā

Pamatojoties uz vasarā noslēgto līgumu starp Daugavpils pilsētas domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” īstenošanu, Daugavpils pilsētas dome uzsākusi darbu pie projekta īstenošanas.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 446
Atgādinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 1.decembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.jūnijā, 1.augustā, 1.oktobrī un 1.decembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 4.punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 179
Stājas spēkā jauni epidemioloģiskās drošības pasākumi

Valstī turpina pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, ieviešot arvien jaunus ierobežojumus. No 19. novembra personas bez sejas maskām nedrīkst uzturēties publiskajās iekštelpās un saņemt pakalpojumus, savukārt 20. novembrī spēkā stājas administratīvā atbildība par epidemioloģisko noteikumu neievērošanu. Daugavpilī situāciju palīdz uzraudzīt un kontrolēt Pašvaldības policija, kas no 9.novembra brīvdienās un svētku dienas strādā pastiprinātā režīmā.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 272
NVA aicina izmantot iespēju mācīties

Starptautiska attālinātās izglītības platforma piedāvā 3800 kursus. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki mācās bez maksas. NVA aicina pieteikties kursiem līdz 14. decembrim.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 175
Sociālais projekts bērniem “3x8” drīzumā tiks nodots ekspluatācijā

Mūsdienīgs objekts ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanai, kas atrodas Daugavpils cietoksnī Komandanta ielā 3, drīzumā var tikt nodots ekspluatācijā. Saskaņā ar Sociālā dienesta ieceri deinstitucionalizācijas plāna ietvaros uz šejieni pārcelsies bērni no bērnunama-patversmes “Priedīte”, kuri varēs dzīvot neformālākos apstākļos, apgūstot patstāvīgas dzīves prasmes.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 359
Daugavpils pilsētas energopārvadības sistēma sertificēta  atbilstoši jaunajam standartam

SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” TUV Rheinland grupas auditors 2020.gada 16.-17.novembrī veica ieviestās energopārvaldības sistēmas (EPS) darbības un iesaistīto darbinieku kompetences izvērtēšanu. Audits tika organizēts attālināti, izmantojot ZOOM video konferences rīku

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 29
Sakarā ar ārējā apgaismojuma tīkla remontdarbiem  19.novembrī īslaicīgi būs ieslēgts ielu apgaismojums mikrorajonos

Sakarā ar ārējā apgaismojuma tīkla remontdarbiem  19.novembrī īslaicīgi būs ieslēgts ielu apgaismojums mikrorajonos

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 62
Satiksmes ierobežojumi Lielā ielā

Sakarā ar būvniecības darbiem Lielā ielā no Sēlijas ielas līdz Brjanskas ielai, Daugavpilī no  2020.gada 23.novembra līdz 2020.gada 24.novembrim, autotransporta kustība tiks organizēta atbilstoši shēmām

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 119
21. novembrī plkst. 14:00 Daugavpilī notiks Fotoorientēšanās sacensības

Biedrība “IIC DINO” un Daugavpils pilsētas Jauniešu dome organizēs Fotoorientēšanās sacensības, kuras  norisināsies komandās 2 – 3 cilvēku sastāvā, kā pārvietošanās līdzeklis var tikt izmantots jebkurš pārvietošanās līdzeklis: ar kājām, velosipēdu, mašīnu, u.c. ievērojot pilnīgi visus Ceļu satiksmes noteikumus.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 100
Daugavpils domes priekšsēdētāja Igora Prelatova apsveikums Latvijas Republikas proklamēšanas dienā

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 289