Šobrīd Daugavpilī

Izglītības ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.09.2020, 15:21

Daugavpils Universitāte arī turpmāk saglabās savu statusu

Otrdien, 8. jūnijā Latvijas Republikas Saeima trešajā lasījumā skatīja grozījumus Augstskolu likumā. Balstoties uz grozījumiem, Daugavpils Universitāte arī turpmāk saglabās universitātes statusu.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 75
Par Latvijas labāko klasi materiālzinātnēs un ķīmijā konkursā kļūst Daugavpils Centra vidusskolas 9. klase

2021. gada 10. jūnijā – Ar Daugavpils Centra vidusskolas 9. klases komandas uzvaru noslēdzas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rīkotais konkurss «Noslēpumainā zinātne», kurā tika noteikta Latvijas labākā klase materiālzinātnēs un ķīmijā.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 266
Cilvēki ar augstāko izglītību ir vairāk pieprasīti darba tirgū

Aprīļa sākumā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) prezentēja jauno augstākās izglītības iestāžu absolventu monitoringu. Saskaņā ar tā datiem, augstskolu absolventi saņem lielāku atalgojumu un ir vairāk pieprasīti darba tirgū. Šāda situācija novērojama gan Latvijā kopumā, gan arī Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 330
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 7. jūniju

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 07.06.2021.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 98
Kā norit Daugavpils pilsētas skolu un pirmsskolu darbinieku vakcinēšanās

Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija netieši aizsargā vakcinētās personas un apkārtējos, kuri ir uzņēmīgi pret slimībām, mazinot slimību izplatīšanās risku starp ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un citiem sabiedrības locekļiem. Tas ietver zīdaiņus, bērnus, gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar vāju imūnsistēmu, vēža pacientus un cilvēkus, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar saņemt vakcināciju. Vakcinācija var novērst slimības vai ievērojami samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 179
Daugavpils Universitāte aicina svinēt tās simtgadi kopā!

Šogad, 4. novembrī Daugavpils Universitāte (DU) svin savas dibināšanas simto gadadienu. Šo 100 gadu laikā Daugavpils Universitāte no Skolotāju semināra ir pārtapusi par ambiciozu un mūsdienīgu augstskolu, kas sagatavo starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus, realizē starptautiska līmeņa zinātnisko pētniecību un nodrošina kvalitatīvu un inovatīvu izglītību dabas, veselības, izglītības un vadības, sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu jomās, ar savu darbību veicinot Austrumlatvijas un visas valsts attīstību.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 145
Skolu pašpārvaldes aicina pieteikties līdz 1000 eiro finansējuma saņemšanai “Labbūtības ceļakartes” ieviešanai savās skolās

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes līdz 2021. gada 11. jūnijam pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 91
Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 32
Drīzumā bērnus varēs reģistrēt bērnudārzam arī elektroniski

27.maijā Domes sēdē deputāti akceptēja grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.19 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 86
Pieredzes apmaiņas tiešsaistes nodarbība Daugavpils Saskaņas pamatskolai un Daugavpils 24.pirmskolas izglītības iestādei

Daugavpils Saskaņas pamatskola darbojas Ekoskolu programmā. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 136
Edmunds Tamanis tiek virzīts par Latvijas Zinātnes padomes direktoru

Noslēdzoties Latvijas Zinātnes padomes direktora amata atklātajam konkursam, par uzvarētāju kļuvis Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju departamenta vadītājs Edmunds Tamanis, informē Valsts kanceleja.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 326
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 24. maiju

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 24.05.2021.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 88
Tuvojas 2020./2021. mācību gada noslēgums Daugavpils pilsētas skolā

Tuvojas mācību gada noslēgums, kurš šogad ir daudz savādāks, nekā tradicionāli pierastais. Šī mācību gada visu otro semestri mācības vispārizglītojošajās izglītības iestādēs notika attālināti (izņemot Daugavpils Stropu pamatskolu-attīstības centru) pēc izglītības iestāžu izstrādātajiem mācību plāniem un Valsts izglītības satura centra vadlīnijām par attālināto mācību organizēšanu. Mācību gada noslēgums un ar to saistītās iespējas ir atšķirīgas dažādu vecumposmu skolēniem.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 152
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 17. maiju

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 17.05.2021

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 109
No 1. septembra palielināsies bērnudārzu pedagogu algas

13. maijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu ar 1. septembri palielināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmi līdz 872 eiro. Šis lēmums ir balstīts uz Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvu palielināt par 5% vienas stundas izmaksas PII tiem pedagogiem, kuri strādā ar 5 un 6 gadus veciem bērniem, pārējiem bērnudārzu pedagogiem atalgojums tiek maksāts no pašvaldību budžeta.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 140
Demokrātijas nedēļa Daugavpils skolās noslēgusies

2021.gada Demokrātijas nedēļa Daugavpils vispārizglītojošajās izglītības iestādēs noritēja vairāk kā desmit darba dienas, jo sākām ar piedalīšanos Lielajā talkā un vēl 11.maijā drudžaini gaidījām Eiropas Eksāmena rezultātus.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 110
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 10. maiju

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 10.05.2021

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 127
Daugavpils skolās svinēja Eiropas dienu

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādes ar tematiskām nodarbībām un dalību Eiropas eksāmenā, aizvadītajā nedēļā atzīmējušas Eiropas dienu.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 196
Projekta “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” tikšanās tiešsaistē

2018. gada rudenī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sāka īstenot Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna”. Projekta mērķauditorija ir jaunieši un pieaugušie iesaistītajās pašvaldībās. Projekta mērķis ir Eiropas vērtību aktualizēšana, lai veicinātu Eiropas pilsoņu sadarbību ne tikai politiskajā līmenī, bet ari pilsoniskajā. Projekta moto: „Mēs zinām, mēs apspriežam, mēs izsākām savu viedokli par Eiropas Savienības vienotību un attīstību”.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 104
Tuvojas nobeigumam Daugavpils izglītības iestāžu modernizācijas projekts

Saskaņā ar 2018.gada 2.augustā parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” ietvaros ir paredzēts īstenot piecu Daugavpils izglītības iestāžu modernizāciju, veicot sekojošas darbības:

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 215