Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.11.2019, 12:00

Domes Pateicības raksti pasniegti tiem, kas palīdzēja krīzes situācijā

Domes izpilddirektors Igors Aleksejevs 10. oktobrī pasniedza Domes Pateicības rakstus tām organizācijām, kuras, atbalstot pašvaldības iniciatīvu, sniedza operatīvu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā nonākušiem pilsētas iedzīvotājiem sakarā ar PNB Bankas slēgšanu.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 221
Uz laiku mainās kustības shēmas autobusu maršrutos Nr.8; 15 un 22

AS “Daugavpils satiksme” paziņo, ka sakarā ar remontdarbu veikšanu no  14. oktobra plkst. 10.00 līdz 19.oktobrim Lielā ielā posmā no Ūdens ielas līdz Čehova ielai tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 213
Parakstīts līgums par „Muzikālās bankas 2019” rīkošanu Daugavpilī

11. oktobrī Daugavpils pilsētas domes un „Latvijas Radio” vadība parakstīja līgumu par „Muzikālās bankas 2019” rīkošanu. Tas nozīmē, ka jau otru gadu pēc kārtas lielākais notikums Latvijas populārajā un rok mūzikā norisināsies mūsu pilsētā.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 803
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma aģentūra piedāvā jaunu maksas pakalpojumu cenrādi

Šī gada 12. oktobrī stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumiem.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 204
Realizēts Zivju fonda līdzfinansētais projekts

Daugavpils pilsētas pašvaldība līdz 2019.gada 9.oktobrim ir realizējusi Zivju fonda līdzfinansēto projektu „Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana”.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 87
Divās ielās būs satiksmes ierobežojumi

Sakarā ar būvdarbiem Daugavpils pilsētā autotransporta kustība tiks organizēta atbilstoši:

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 190
Daugavpils pilngadīgos skolēnus nākamgad var atbrīvot no pacienta līdzmaksājumiem

Sociālās komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”, kas paredz piešķirt atbalstu medicīnas izdevumu segšanai jauniešiem, kuri jau ir sasnieguši pilngadību un līdz ar to vairs nevar saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, bet turpina iegūt vispārējo vidējo izglītību.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 131
Daugavpils Dome paplašina personu loku palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā

Šī gada 8. oktobrī stājušies spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". Saskaņā ar jaunām izmaiņām, tagad uz palīdzību var pretendēt plašāks personu loks – tie, kuru aizgādībā ir nepilngadīgi bērni, personas ar invaliditāti, kā arī cilvēki, kuri atbilst citiem kritērijiem.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 208
“Jurista Vārds” aicina uz autoru un lasītāju tikšanos Latgalē

Atkārtojot pirms diviem gadiem aizsākto – doties pie saviem autoriem un lasītājiem reģionos, “Jurista Vārds” 29. oktobrī divās Latgales augstskolās rīko redakcijas tikšanos ar lasītājiem un Dr. iur. Gata Litvina publisko lekciju par administratīvās atbildības institūta reformu. Uz pasākumiem aicināts ikviens interesents!

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 75
Balso par ģimenei draudzīgāko pašvaldību!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru rīko konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” jau kopš 2017.gada.

Līdz 4.novembrim ikviens var nobalsot un izteikt viedokli, kura ir, viņaprāt, draudzīgākā pašvaldība.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 202
NEDĒĻAS NOGALES PASĀKUMI DAUGAVPILĪ 2019. gada 11.-13. oktobris

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 364
Atskaite par būvniecības darbu veikšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035

Projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” ietvaros notiek būvniecības darbi objektos: „Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs SIA „CEĻI UN TILTI”) un „Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs Ceļu būves firma SIA „BINDERS”).

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 130
Kampaņā “Tīrai Latvijai” skolēnus iesaistīs makulatūras vākšanā, saudzējot dabas resursus un veicinot atkritumu šķirošanu

Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā un dabas resursu – koksnes, ūdens, kā arī elektrības – taupīšanā.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 38
Praktiskais seminārs „ Stress un tā pārvarēšanas stratēģijas”

Semināra norises datums: 28.10.2019.
Norises vieta: Kandavas iela 17A, Daugavpils (Bērnu un jaunatnes sporta skola, konferenču zāle). Atrodas blakus Daugavpils Centra vidusskolai, pretim centrāltirgum.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 65
Pilsētā turpinās ielu remonta sezona

Ceļu būvdarbi pilsētā turpinās. Domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelatovs skaidro, ka gaisa temperatūra vēl ļauj būvniekiem strādāt un visos objektos norit darbi.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 128
PASAULES ARHITEKTŪRAS DIENA DAUGAVPILĪ

Tradicionāli oktobra pirmajā pirmdienā tiek svinēta Pasaules arhitektūras diena. Daugavpils arhitekti savus profesionālos svētkus atzīmēja ar atvērto durvju dienu, aicinot visus interesentus tuvāk iepazīt projektēšanas speciālistu darba ikdienu. Arhitektu dienas noslēgumā nozares speciālisti tikās Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, kur norisinājās diskusiju vakars par arhitekta lomu kvalitatīvu projektu izstrādē.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 171
Latgales jaunieši Daugavpilī piedalīsies patriotiski militārā spēlē „Jaunie Latvijas sargi”

Jau sesto gadu, 11.oktobrī Daugavpilī drosmīgi un zinātkāri jaunieši piedalīsies patriotiski militārā spēlē „Jaunie Latvijas sargi”, kur varēs pierādīt izturību, zināšanas un komandas saliedētību. Pasākuma svinīga atklāšana notiks plkst.10.00 Daugavpils cietoksnī.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 192
Daugavpils sporta manēžas ēkas siltināšanas darbi norit aktīvi

Atbilstoši 2019.gada 22.jūlijā noslēgtajam līgumam ar Pilnsabiedrību „VANPRO un NORDSERVISS”, turpinās energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi. 2019.gada septembrī būvdarbu izpilde ir 39.54% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Saskaņā ar būvniecības  dokumentāciju objektā tika veikti sagatavošanas un demontāžas darbi, fasādes un jumta siltināšanas darbi, pandusa ierīkošanas darbi, apkures sistēmas demontāžas un izbūves darbi, turpinās elektroinstalācijas, ventilācijas sistēmas un iekšējās ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanas darbi un iekšējās apdares darbi.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 92
Turpinās būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes Nr. 28 ēkā

Atbilstoši 2019.gada 15.martā noslēgtajam līgumam ar SIA „LAGRON”, turpinās energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi. 2019.gada septembrī būvdarbu izpilde ir 37.76% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā tika veikti demontāžas darbi, jumta siltināšanas un fasādes siltināšanas darbi 

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 122
IZNĀCIS JAUNAIS INFORMATĪVAIS BUKLETS “3KINFO”

Jaunais buklets vēsta par sporta un kultūras pasākumiem, tūrisma iespējām Daugavpilī oktobrī- decembrī. Bukletu var saņemt bez maksas Daugavpils Domē, pilsētas kultūras un tūrisma iestādēs, viesnīcās.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 358