Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.11.2019, 12:00

Tiek pārtraukts būvuzraudzības atklātais konkurss

AS ”Tramvaju uzņēmums” iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par atklātā konkursa „Būvuzraudzība ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” ietvaros ” ,identifikācijas Nr. ASTU/2011/03 ERAF, pārtraukšanu sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas nolikumā. Paziņojums par procedūras

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 49
Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sapulce

Jaunās Forštadtes, Vecās Forštadtes mikrorajonu iedzīvotājus un citus interesentus aicinām apmeklēt detālplānojuma “Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā, Daugavpilī “ 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sapulci, kas notiks 2012.gada 26. janvārī plkst.16.00 Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa iela 28,

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 17
Daugavpilī notiks Starptautiska Tūrisma konference

Konference notiks 23.-24. februārī un tās mērķis- tūrisma attīstība. Daugavpils pilsētas dome par vienu no savām darbības prioritātēm ir noteikusi tūrisma attīstību. Aizvadītajā gadā aktīvi Daugavpilī strādāja pie tūrisma koncepcijas izveides, apzināja pilsētas pašreizējās iespējas, izvirzīja mērķus un uzdevumus šīs nozares attīstībai

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 18
Uzsākts darbs pie Pilsētas svētku rīkošanas

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 44
24. janvārī plkst. 20.20 TV Dautkom ēterā raidījums “Ar skatu uz pilsētu”

Kārtējais raidījums "Skats uz pilsētu" veltīts sociālo pedagogu darbam pilsētas

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 19
Dabā neesošu ēku dzēšana no kadastra reģistra

Daugavpils Domes Būvvalde vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka ir jāsakārto savi īpašumi un dabā neesošas ēkas ir jādzēš no reģistra. Šogad šī procedūra ir bez maksas. Būvvaldes vadītājs Valērijs Ļaksa informēja, ka pagaidām iedzīvotāji nesteidzas dzēst no reģistra neesošas ēkas.

Daudz tādu gadījumu ir

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 55
Pašvaldība plāno realizēt autotransporta mezgla 3. kārtu

Domes priekšsēdētājas vietnieks Vjačeslavs Širjakovs informēja, ka pašvaldība plāno izstrādāt autotransporta mezgla 3. kārtas skiču projektu.

3. kārta paredz savienot pilsētas centru no Kandavas ielas ar Jaunbūvi un Ķīmiķu rajonu. Kā skaidroja V. Širjakovs, tas arī ir apjomīgs projekts, jo paredz tuneli zem dzelzceļa sliedēm.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 57
J. Raiņa 6. vidusskola uzsākusi ciešu sadarbību ar Novadpētniecības un mākslas muzeju

23.janvārī notika J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (DNMM) pārstāvju tikšanās, kuras mērķis bija iepazīstināt muzeja darbiniekus ar pedagogu veikumu skolas vēstures izpētē un ievērojamo skolas absolventu apzināšanā un apspriest DNMM un J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas sadarbības virzienus.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 71
Jaunas iespējas sadarbībā ar Vitebsku (Baltkrievija)

Daugavpils Latviešu kultūras centrs bija ierosinātājs projektam, kurā par partneri aicināja Vitebskas kultūras centru. Finansējumu projekta realizācijai piešķīra ES.

20. janvārī Vienības nama Baltajā zālē notika projekta prezentācija.

Pasākumā piedalījās Domes vadība, Baltkrievijas ģenerālkonsuls Viktors Geisiks, delegācija no Vitebskas,

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 12
Daugavpils Olimpiskais centrs gadu noslēdza ar peļņu

Salīdzinot ar 2010. gadu 2011. gadā Olimpiskais centrs sācis pelnīt. Ja 2010. gadā centra pamatdarbības izdevumi par 43 000 pārsniedza ienākumus, tad 2011. gadā ienākumi no sporta kompleksa darbības par 15 000 pārsniedz izdevumus.

Kā informēja Olimpiskā centra vadītājs Uldis Pastars, 2011. gadā izdevumi bija 417 000, ienākumi- 432 000.

Tas ir saistīts ar

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 76
LLPA gūst Ministru prezidenta atbalstu pilsētvides kā prioritārās jomas iekļaušanai ES fondu nākamajā plānošanas periodā

19. janvārī, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri, lielo pilsētu mēri, izbraukuma sēdē Liepājā tikās ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, lai pārrunātu nozīmīgus jautājumus saistībā ar Latvijas prioritātēm Eiropas Savienības ( ES) fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam.

 

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 16
Daugavpils pašvaldība turpina darbu ar graustu īpašniekiem

Pagājušā gada pavasarī Daugavpilī sāka veidot graustu sarakstu un uzsāka darbu ar to īpašniekiem.

Domes izpilddirektors Andrejs Kursītis informēja,  ja 2011. gada jūnijā šādu nesakoptu ēku pilsētā bija 58, tad uz šo brīdi 48. Tiek meklētas dažādas iespējas, kā ietekmēt īpašniekus un panākt nesakopto namīpašumu

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 57
Izmaiņas likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Būtiskākās izmaiņas, kas pieņemtas 2011.gada 15.decembrī ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumiem un stājās spēkā ar šī gada 1.janvāri ir sekojošas:

 

1. Ieviests nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – NĪN) par garāžām, neatkarīgi no tā platības vai garāžas izvietojuma.

 

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 12
Aprīlī Daugavpilī svinēs Jāņa Volonta 130 gadu jubileju

Jānis Volonts bija Daugavpils mērs 14 gadus- 1923- 1937. Dzimis 1882. gada 8. aprīlī. 18. janvārī Daugavpili apmeklēja J. Volonta mazmeita Elizabete un mazmazdēls Imants, lai pārrunātu iespējas atzīmēt J. Volonta jubileju.

Tikšanās notika Daugavpils muzejā. Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska informēja, ka tikšanās bija ļoti

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 70
Ielu uzkopšana notiek nepārtrauktā pastiprinātā režīmā

Šodien uz doto brīdi pilsētā tiek nodarbinātas Specializētā autotransporta uzņēmuma (Spec.Atu) 20 transporta vienības (traktori ietvju slaucīšanai, traktori ceļu braucamās daļas sniega šķūrēšanai un tīrīšanai u.c.). Pilnībā ir nodarbināti visas nemehanizētās ietvju un celiņu uzkopšanas brigādes (sētnieki). Sakarā ar

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 14
Daugavpils centrā tiks uzstādīti luksofori ar taimeriem

Domes priekšsēdētājas vietnieks Vjačeslavs Širjakovs informēja, kaDaugavpilstransporta infrastruktūras uzlabošanas projekta ietvaros drīzumā pilsētas centrā tiks uzstādīti luksofori ar taimeriem, kas skaitīs laiku atpakaļ.

Tādejādi, autovadītāji un gājēji varēs redzēt, cik sekundes atlikušas līdz luksofora signāla nomaiņai.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 62
Notiks seminārs par tendencēm interaktīvo multimediju jomā

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 14
Audio/video izstāde „Paralēlās ainavas”

Latgales Plānošanas reģions (LPR) Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pierobežas reģionos", Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”) ietvaros Daugavpils

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 25
Turpinās darbs pie Daugavpils pilsētas Attīstības programmas izstrādes

Pilsētas attīstības programmas 2015. – 2021. gadam izstrādes procesa ietvaros februārī uzsāksies tematisko darba grupu semināru pirmais posms, lai noskaidrotu pašvaldības attīstības potenciālu un tās rīcībā esošos resursus, analizētu esošo situāciju un noteiktu attīstības prioritātes 2015. – 2021. gadam.

Tematisko darba grupu

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 12
Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas paziņojums

Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka, ka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumi 2012.gada 18.februārī paredzētajai tautas nobalsošanai par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"  iesniedzami sekojošā laikā:

16.janvārī - 

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 29