Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2020, 16:23

Žanna Kulakova: “ Mūsu darbam jābūt tādam, lai pilsētas vārds skanētu ar labiem un lieliem darbiem”

Pēc ievēlēšanas Daugavpils Domes priekšsēdētājas amatā Žanna Kulakova dalījās savās domās par gaidāmo darbu un uzdevumiem.

Žanna Kulakova uzsvēra, ka tiks saglabātas visas esošās prioritātes pašvaldības darbā- infrastruktūras modernizācija, investīciju piesaiste un biznesa attīstība, pilsētnieku sociālā labklājība, tūrisma

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 90
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi

2011.gada 24.martā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 146
Ar deputātu balsu vairākumu Jānis Lāčplēsis atbrīvots no Daugavpils Domes priekšsēdētāja amata

24. martā Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauca ārkārtas Domes sēdi. Darba kārtībā bija viens jautājums - par Jāņa Lāčplēša atbrīvošanu no Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja amata.

Ziņotāja bija Domes priekšsēdētāja vietniece Žanna Kulakova. Viņa paziņoja, ka Jānis Lāčplēsis sava darba laikā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 113
Par Daugavpils Domes priekšsēdētāju ievēlēta Žanna Kulakova

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 170
Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde

2011.gada 24.martā, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

 

 

Darba kārtība:

 

  1. Par atbalstu projektam "Daugavpils (Latvija) un Vitebskas (Baltkrievija)

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 54
Dānijas vēstnieks saskata sadarbības iespējas izglītībā, tūrismā un energotaupības jomā

22. martā Daugavpilī viesojās Dānijas vēstnieks Latvijā Pers Karlsens. Daugavpils Domē vēstnieks tikās ar Domes priekšsēdētāju Jāni Lāčplēsi un viņa vietnieci Žannu Kulakovu.

Vēstnieks kā diplomāts Daugavpilī ir pirmo reizi, bet privātā vizītē pilsētu apmeklējis pirms 10 gadiem.

Jānis Lāčplēsis uzsvēra, ka tieši Dānija bija viena

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 97
Dzīvokļu komisijas sēde

2011.gada 22.martā  plkst.14.00 Daugavpils pilsētas domē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 14.kab.)  notiks kārtējā Dzīvokļu komisijas sēde.

Darba kārtībā tiks izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un lietas par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā:

 

  • - par uzņemšanu uzskaitē dzīvojamās

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 63
Konkurss uz projektu eksperta amatu Domes Attīstības departamentā

Kā paskaidroja Attīstības departamenta vadītāja Sarmīte Ķikuste, uz laiku ir vakanta eksperta vieta departamenta Projektu nodaļā, ir pieņemts lēmums izsludināt atklātu konkursu uz šo vietu,

Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Daugavpils pilsētas domes  Attīstības departamenta Projektu nodaļas eksperta projektu jautājumos amatam

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 58
Informācija par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās

Informācija masu saziņas līdzekļiem par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās 14.03.2011 -

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 101
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2011.gada 17.martā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 104
Komunālās saimniecības nodaļas vietā tiks izveidota Komunālās saimniecības pārvalde

10. martā Finanšu komitejas deputāti akceptēja lēmuma projektu- uzsākt Komunālās saimniecības nodaļas reorganizāciju, izveidojot tās vietā Komunālās saimniecības pārvaldi.

Jaunā struktūrvienība sāks darbu šī gada maijā un to vadīs nodaļas iepriekšējais vadītājs Aivars Pudāns.

Šāds lēmums pašvaldībā pieņemts

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 160
Izstrādāta koncepcija darbam ar jaunatni

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 154
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas

sēdes darba kārtība 2011.gada 10.martā plkst. 13.00

Domes mazajā zālē

 

Darba kārtība:

 

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes iestādes "Kultūras pils" nolikumā.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas domes

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 135
Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde

2011.gada 10.martā, plkst.14.00

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes mazajā zālē

 

 

Darba kārtība:

 

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldes pamatbudžetā
  2. Par telpu Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 13,

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 155
Atcelti pasākumi gripas epidēmijas periodā

Ar Daugavpils Domes priekšsēdētaja J. Lāčplēša rīkojumu no 9. marta atcelti pasākumi gripas paaugstinātas saslimstības periodā, kas tika noteikti ar 26. janvāra rīkojumu Nr.48.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 157
Informācija par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās

Informācija masu saziņas līdzekļiem par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās 07.03.2011 -

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 90
Šonedēļ sāksies iedzīvotāju informēšana par plūdu draudiem

Daugavpils Dome ir izstrādājusi preventīvo pasākumu plānu, kurā viens no uzdevumiem ir to iedzīvotāju informēšana, kuri dzīvo applūšanas zonā. Šonedēļ sāksies iedzīvotāju informēšana Daugavpilī. Speciālisti skaidros esošo situāciju un prognozes, informēs par iespējamām evakuācijas vietām, informēs, kur varēs saņemt operatīvu

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 87
Informācija par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās

Informācija masu saziņas līdzekļiem par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās 21.03.2011 -

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 91
INFORMĀCIJA TIEM, KURUS INTERSĒ JAUNIEŠU VASARAS NODARBINĀTĪBA

Daugavpils Domes Jaunatnes Lietu nodaļa arī šogad organizē bērnu un jauniešu nodarbinātību vasaras periodā.

 

Iepriekš tika ziņots, ka pieteikšanās sākums ir 1.marts, bet pieteikšanās vairāku iemeslu dēļ

TIEK PĀRNESTA UZ 5.martu, sestdienu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 148
Dzīvokļu komisijas sēde

2011.gada 8.martā  plkst.14.00 Daugavpils pilsētas domē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 14.kab.)  notiks kārtējā Dzīvokļu komisijas sēde.

Darba kārtībā tiks izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un lietas par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā:

 

  • - par uzņemšanu uzskaitē dzīvojamās

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 156