Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.10.2019, 11:48

Šonedēļ sāksies iedzīvotāju informēšana par plūdu draudiem

Daugavpils Dome ir izstrādājusi preventīvo pasākumu plānu, kurā viens no uzdevumiem ir to iedzīvotāju informēšana, kuri dzīvo applūšanas zonā. Šonedēļ sāksies iedzīvotāju informēšana Daugavpilī. Speciālisti skaidros esošo situāciju un prognozes, informēs par iespējamām evakuācijas vietām, informēs, kur varēs saņemt operatīvu

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 41
Informācija par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās

Informācija masu saziņas līdzekļiem par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās 21.03.2011 -

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 42
INFORMĀCIJA TIEM, KURUS INTERSĒ JAUNIEŠU VASARAS NODARBINĀTĪBA

Daugavpils Domes Jaunatnes Lietu nodaļa arī šogad organizē bērnu un jauniešu nodarbinātību vasaras periodā.

 

Iepriekš tika ziņots, ka pieteikšanās sākums ir 1.marts, bet pieteikšanās vairāku iemeslu dēļ

TIEK PĀRNESTA UZ 5.martu, sestdienu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 67
Dzīvokļu komisijas sēde

2011.gada 8.martā  plkst.14.00 Daugavpils pilsētas domē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 14.kab.)  notiks kārtējā Dzīvokļu komisijas sēde.

Darba kārtībā tiks izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un lietas par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā:

 

  • - par uzņemšanu uzskaitē dzīvojamās

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 93
Domes delegācija dosies uz Pleskavu (Krievija)

3.-5. martā Daugavpils Domes delegācija dosies uz Pleskavu, lai runātu par turpmāko sadarbību.

Uz Pleskavu brauks Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, priekšsēdētāja 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs, Attīstības departamenta vadītāja Sarmīte Ķikuste un Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska.

Daugavpils Domes

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 55
Pilsētbūvniecības komisijas sēde

2011.gada 3.martā plkst. 14.00

Raiņa ielā 28, Daugavpilī

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sēžu zālē

 

Darba kārtībā izskatāmie jautājumi:

 

 

1.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 58
Domes darba plāns martā

Pastāvīgo komiteju sēdes: 10. un 24. martā

Domes sēdes: 17.un 31. martā plkst. 14.00

Preses konferences: 7. un 21. martā plkst. 13.15

Domes nodaļu, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju sanāksme: 28.martā plkst. 10.00

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre L.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 44
Informācija par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās

Informācija masu saziņas līdzekļiem par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās 28.02.2011 -

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 48
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis sasauc

 Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 97
Paplašinātā Trīspusējās konsultatīvās padomes sēde

2011. gada  22. februārī  plkst. 14.30 uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji tiek aicināti piedalīties paplašinātā Trīspusējās konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks Daugavpils Domes konferenču zālē .

Tā kā pilsētas dome uzskata, ka sēdē risināmie jautājumi ir nozīmīgi uzņēmējdarbības tālākai attīstībai pilsētā, piedalīties

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 49
Apstiprināts preventīvo pasākumu plāns pavasara plūdu gadījumā

18. februārī notika apvienotā civilās aizsardzības (CA) komisijas sēde, kurā piedalījās Daugavpils Domes un Daugavpils novada vadība. Tika apspriesta pašvaldību gatavība plūdiem un pasākumu plāns plūdu gadījumā.

Sēdi atklāja Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. CA speciālists Vladislavs Ruskuls informēja par to, ka apzināti ir

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 49
Notika kārtējā Ētikas komisijas sēde

17. februārī notika kārtējā Daugavpils Domes deputātu  izveidotās Ētikas komisijas sēde.

Komisijas priekšsēdētāja Ināra Ostrovska uzstāja, ka nav pamata tālākam darbam, ja nav Administratīvās komisijas lēmuma par deputāta Pētera Dzalbes rīcību, uzsverot, ka viņa neatbalsta šāda veida rīcību, bet ir jābūt pamatam, juridiski izvērtētam

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 54
Ēnas sākušas darbu

16. februārī ir Ēnu diena, kad jauniešiem ir iespēja iepazīties ar interesējošu nozaru, speciālistu, amatpersonu darbu. Daugavpilī dalībai ēnu dienā pieteikušies 55 jaunieši. 16. februāra rītā Daugavpils Domē pulcējās ēnas, lai saņemtu instruktāžu par tālāko darbību.

Daugavpils Domes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Ieva Teikmane

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 60
Daugavpils iedzīvotāji šonedēļ saņems Daugavpils Domes informatīvo izdevumu

Ikgadējais informatīvais izdevums "Daugavpils" ir pašvaldības atskaite par paveikto 2010. gadā. Avīzi pilsētas iedzīvotāji savās pastkastītēs saņems šonedēļ.

Avīzē apkopota plaša informācija par darbu 2010. gadā dažādās jomās. Izdevums bagātīgi ilustrēts ar fotogrāfijām. Avīzes ievadā ir Domes priekšsēdētāja Jāņa

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 64
Informatīvā lekcija pašvaldības speciālistiem

Daugavpils pilsētas domes Juridiskais departaments uzaicina pašvaldības darbiniekus uz izglītojošu lekciju, kas notiks 2011. gada 16. februārī, plkst. 10.00, Daugavpils pilsētas domes Mazajā zālē, K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

 

Lekcijas mērķis ir informēt Daugavpils

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 57
Daugavpilī pieteikušies 55 ēnotāji

11. februārī beidzās pieteikšanās dalībai Ēnu dienā, kas notiks 16. februārī. Daugavpilī pieteikušies 55 jaunieši.

Ēnu dienu organizē Daugavpils Domes Jaunatnes lietu nodaļa. Kā paskaidroja nodaļas vadītāja Ieva Teikmane, šogad jaunieši labi zina, ko grib, kāda nozare interesē, pat kādi speciālisti. Tas liecina par jauniešu

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 63
Informācija par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās

Informācija masu saziņas līdzekļiem par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās 14.02.2011 -

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 62
Sanāksme sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem par pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtību

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 65
Notika pirmā Ētikas komisijas sēde

10. februārī notika pirmā Ētikas komisijas sēde. Komisiju izveidoja Domes deputāti pagājušajā Domes sēdē 27. janvārī, lai izvērtētu deputāta Pētera Dzalbes rīcību.

Komisijā tika ievēlēti četri deputāti: Vitālijs Azarevičs, Žanna Kulakova, Līvija Jankovska un Ināra Ostrovska. Pirmajā sēdē deputāti ievēlēja komisijas priekšsēdētāju. Ar

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 94
Informācija par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās

Informācija masu saziņas līdzekļiem par pasākumiem Daugavpils domē, tās nodaļās, iestādēs, kapitālsabiedrībās 07.02.2011 -

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 77