Šobrīd Daugavpilī

KONKURSI UZŅĒMĒJIEM

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 11:51

2021 - KONKURSS “LATGALES REĢIONA UZŅĒMĒJU GADA BALVA”

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā. Konkurss arī veicina Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

2021.gadā konkurss godināja uzņēmumus 7 nominācijās – Gada amatnieks, Gada mājražotājs, Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada inovācija, Gada jaunais komersants, Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē.

UZVARĒTĀJI:

Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums”:

SIA “Regula Baltija” - uzņēmums ir vadošais ekspertu aprīkojuma ražotājs dokumentu, banknošu un vērtspapīru pārbaudei, kā arī darbojas programmnodrošinājuma izstrādes jomā, veido dokumentu un banknošu uzziņu - informācijas sistēmas.

Nominācijā “Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē”:

SIA “Beauty Mafia ISL” - uzņēmums, kas darbojas sieviešu un vīriešu skaistumkopšanas pakalpojumu jomā. Aktīvi darbojoties, tika atvērts pirmais vīriešu bārberšops Daugavpilī “IMan”, izveidota on-line starptautiska frizieru skola, kurā ir iespējams apgūt vairākas on-line meistarklases, kas pielāgotas dažādiem profesionālās sagatavotības līmeņiem un ir pieejamas ikvienam interesentam. 2021.gadā atvērts arī jauns, ekskluzīvs dāmu salons “IWoman”. Uzņēmums aktīvi attīstās un piedāvā augstākās kvalitātes pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

2021 - "GADA BALVA"

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.aprīļa nolikumu Nr.5 “Nolikums par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem” GADA BALVA tiek piešķirta sešās nominācijās: tajā skaitā tautsaimniecība - par ieguldījumu pilsētas iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, pilsētas uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā.

UZVARĒTĀJI:

Nominācijā Tautsaimniecība”:

SIA “Regula Baltija” - gandrīz 30 gadus uzņēmums veiksmīgi darbojas augsto tehnoloģiju nozarē un veido stabilu pamatni jaunu darba vietu radīšanai pilsētā. Uzņēmums sadarbojas ar lielākajām pasaules aviosabiedrībām, t.sk. Vision-Box, Mühlbauer, NEC, MiTAC, SITA, AirAsia, Aeroflot, S7 Airlines, Daon, IATA. Uzņēmumā ražotās ierīces tiek piegādātas uz 150 pasaules valstīm. Uzņēmums paplašina savu ražotni, savas kapacitātes celšanai un jauno ēku pārbūvei ir investējis vairāk nekā 1,8 miljonus eiro, kas ir uzņēmuma tālākas attīstības un jaunu darba vietu izveidošanas pamats.

 

GODA RAKSTI:

SIA “Daugavpils bokseru klubs” - Daugavpils pilsētā darbojas trīs uzņēmumam piederoši veikali “Riva”, kā arī uzņēmums ir izveidojis restorānu un viesnīcu kompleksu “SanMari”, restorānu “Arselnāls” un kafejnīcu “Dvinskas sēta”. Uzņēmumā ir saliedēts kolektīvs, kas ir pamats pastāvīgai izaugsmei gan ēdināšanas, gan pārtikas pārdošanas jomā. Pandēmijas laikā, ļoti smagos un ierobežotos apstākļos, neizmantojot valsts atbalsta mehānismus pandēmijas seku mazināšanai, uzņēmums spēja pārdzīvot krīzi, saglabāt uzņēmuma darba vietas gan pārtikas produktu tirdzniecības, gan viesmīlības jomā.

SIA “Latsweets” - uzņēmums ražo austrumu saldumus, konditorejas izstrādājumus, dražejas un riekstus cukurā. Uzņēmuma Attīstības stratēģija ir augstas kvalitātes produkcijas ražošana, izmantojot dabīgās izejvielas, kas mūsdienās tiek augsti novērtēts un pieprasīts tirgū. SIA “Latsweets” ir palielinājis savu kapacitāti un ir ceļā uz ISO90001 sertifikāta saņemšanu. Uzņēmums aktīvi sadarbojas ar pilsētas pašvaldību un Daugavpils Tūrisma un Informācijas aģentūru, izveidojot jaunu pārtikas produktu „Daugavpils Vafele”, tādejādi popularizējot pilsētas vārdu.

 

2020 - “GADA BALVA”

UZVARĒTĀJI:

Nominācijā Tautsaimniecība”:

SIA “Rital-D” - uzņēmums veiksmīgi realizē gaļas un zivju konservu piegādi NVS un ES valstīs. Uzņēmuma produkcija tiek realizēta Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā, Vācijā, Anglijā, Zviedrijā, Grieķijā, Gruzijā, Baku, Izraēlā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un daudzās citās valstīs. Saistībā ar uzņēmuma produkcijas pieprasījuma pieaugumu tika lemts par papildus zivju kombināta būvēšanu. Celtniecības plānu veiksmīgi realizēja 2019. gada novembrī. Uzņēmumam ir starptautiskais sertifikāts FSSC22000, kas apliecina pārtikas produkcijas augstākā līmeņa drošību.

 

2020 - “GODA DAUGAVPILIETIS”

Ar balvu “Goda daugavpilietis” apbalvots:

SIA “AXON Cable” dibinātājs un izpilddirektors Alēns Genons (Alain Guenon).

Uzņēmums ražo kabeļus telekomunikāciju, medicīnas, datortehnikas un autobūves vajadzībām, kā arī militārajām un kosmiskajām iekārtām - kopumā apmēram 1000 dažādu kabeļu savienojumu veidu. Izejvielas - kabeļi - tiek ievestas no Francijas. Uz vietas Daugavpilī notiek to griešana un montēšana. Gatavo produkciju "Axon Cable" eksportē galvenokārt uz Eiropas Savienības valstīm.

 

2019 - konkurss „Dinamiski augošs uzņēmums” 

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Ražošanas uzņēmumi”

1.SIA “Rital D”

2.SIA “Zieglera mašīnbūve”

3.SIA “SMD Baltic”

Nominācijā “Pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi”

1.SIA “Stream Labs”

2.SIA “FDA Serviss”

Speciālās balvas

1.AS “Latvijas maiznieks”

2.SIA “Gartda”

 

**Konkursa „Dinamiski augošs uzņēmums” vērtēšanas kritēriji  

1.Jauni produkcijas veidi, kuru ražošana ir uzsākta pēdējo trīs gadu laikā.

2.Jauni pakalpojumi, ko uzņēmums ir uzsācis pēdējo trīs gadu laikā.

3.Jaunas tehnoloģijas un inovācijas, kas uzņēmumā ieviestas pēdējo trīs gadu laikā.

4.ES fondu vai privāto investīciju piesaiste.

5.Vietējo produktu /resursu izmantošana jauna produkta ražošana vai pakalpojuma sniegšanā.

6.Ieguldījumi Daugavpils pilsētas tēla popularizēšanā.

 

2018 - konkurss „Daugavpils eksportspējīgākais uzņēmums”

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Uzņēmumi ar gada apgrozījumu virs 5 miljoni eiro”:

1.SIA “Zieglera mašīnbūve”

2.SIA “Axon cable”

3.SIA “Nexis fibers

Nominācijā “Uzņēmumi ar gada apgrozījumu zem 5 miljoni eiro”:

1.SIA “SM”

2.SIA “Centennial industries”

3.SIA  “Rital D”

Speciālās balvas

1.AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”

2.SIA “Belmast”

3.SIA “Daers”

 

**Konkursa „Daugavpils eksportspējīgākais uzņēmums” vērtēšanas kritēriji

1.Eksporta apjoms (tūkstošos eiro).

2.Eksporta apjoma pieaugums %.

3.Eksporta apjoms no kopējā uzņēmuma apgrozījuma %.

4.Eksportējamo izstrādājumu skaits – eksporta nomenklatūra.

5.Komersanta eksporta tirgi un jauni eksporta tirgi.

6.Komersanta eksporta veicināšanas pasākumi.

 

 2017 - konkurss ”Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī”

 UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Videi draudzīgākais ražošanas uzņēmums Daugavpilī”:

1.SIA “East metal”

2.SIA “Zieglera mašīnbūve”

3.SIA “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

 Nominācijā “Videi draudzīgākā pašvaldības kapitālsabiedrība Daugavpilī”:

1.AS “Daugavpils siltumtīkli”

2.SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

3.SIA “Daugavpils ūdens”

Veicināšanas balva

SIA “Labiekārtošana-D”

Nominācijā “Videi draudzīgākais  pakalpojumu sniegšanas  uzņēmums Daugavpilī”:

1.SIA “Intergaz”

2.SIA “Ekolat”

3.SIA "Derex”

 

**Konkursa  Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī” vērtēšanas kritēriji:

Vides vadības sistēma:

1.Uzņēmuma nostāja vides aizsardzības jautājumos.

2.Ikgadēji uzņēmumā ir noteikti vides aizsardzības pasākumi.

Ietekmes uz vidi samazinājums:

1.Elektroenerģijas taupīšanas pasākumi.

2.Siltumenerģijas  taupīšanas pasākumi

3.Atkritumu apjoma samazināšanas pasākumi.

4.Arkritumu šķirošanas pasākumi.

5.Videi kaitīgo vielu apsaimniekošanas pasākumi.

6.Ūdens taupības pasākumi.

7.Pasākumi izmešu samazināšanai gaisā.

8.Pašakumi, lai samazinātu smakas/troksni.

9.Pasākumi augsnes un gruntsūdeņu piesārņojuma samazināšanai un sanācijai.

Videi draudzīga piegādātāju ķēde:

1.Tiek realizēts “Zaļais” iepirkums.

2.Līgumos ar uzņēmējiem vai apakšpiegādātājiem tiek ietverta to atbildība par vides jautājumiem.

3.Piegādātāji un uzņēmēji  tiek izvērtēti par vides prasību ievērošanu.

Vides izglītība un sabiedrības informēšana:

1.Publiski pieejami paziņojumi par vides aizsardzību.

2.Vides jautājumiem veltīta sadaļa interneta vietnē.

3.Uzņēmums organizē vai iesaistās vides aizsardzības kampaņās.

 

2016 - konkurss ”Jaunatnei draudzīgākais uzņēmums”

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Lielie uzņēmumi”

1.SIA “Zieglera mašīnbūve”

2.Park hotel Latgola

3.VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirknis

4.SIA "LDz RSS Vagonu remonta centrs"

Nominācijā “Mazie uzņēmumi”

1.SIA “Dmitriks K” (“Narvesen”)

2.SIA “BM Industrial

3.SIA “Scania Latvia”

Nominācijā “Nevalstiskas organizācijas”

1.Biedrība  “Erfolg”

2.Biedrība “Chucha Cacha Kids”

3.Latvijas zinātnes centru apvienība” ZINOO- centrs Daugavpils”

 

**Konkursa ”Jaunatnei draudzīgākais uzņēmums” vērtēšanas kritēriji:

1.Darbinieki, kas ir jaunāki par 25 gadiem.

2.Uzņēmuma jauniešu profesionālās izaugsmes un izglītības veicināšana (apmācības pasākumu un aktivitāšu skaits gadā.

3.Jauniešu sociālā atbalsta regulārās aktivitātes (apstiprinātas programmas – ir izstrādāts un apstiprināts nolikums) vai neregulārās aktivitātes (sociālā atbalsta iespējas pēc pieprasījuma.

4.Kolektīva saliedētības pasākumi un aktivitātes ārpus darba laika.

5.Uzņēmuma dalība nacionālā un pilsētas mēroga karjeras izglītības iniciatīvās (mācību ekskursijas, karjeras nedēļa, ēnu dienas) sadarbībā ar izglītības iestādēm , NVA utt.

6.Atbalsts jauniešu pasākumiem un aktivitātēm (labdarība, sponsorēšana, partnerība).

7.Prakses vietu piedāvāšana arodskolu un augstskolu studentiem.

8.Īstermiņa darba vietu veidošana jauniešiem pasākumu, aktivitāšu, projektu īstenošanas ietvaros.

 

2015 - konkurss ”Labākā Daugavpils tūristu mītne”

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Viesnīcas”

1.Park Hotel Latgola

2.Biplan Hotel

3.Good Stay hotel Dinaburg

Nominācijā “Viesu mājas”

1.Aleksandrija

2.Duets

Nominācijā “Hosteļa  tipa tūristu mītnes”

1.Medicīnas koledžas dienesta viesnīca

2.Daugavpils pilsētas sporta pārvaldes viesnīca “Dzintariņš” 

 

Papildus nominācijas:

Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīgākā tūristu mītneGood Stay hotel Dinaburg

Inovatīvākā tūristu mītneMedicīnas koledžas dienesta viesnīca

Darījuma tūrismam piemērotākā tūristu mītnePark Hotel Latgola

Ģimenēm ar bērniem piemērotākā tūristu mītne Aleksandrija

Kultūras un mākslas vērtību popularizētāja DaugavpilīDaugavpils Marka Rotko mākslas centra rezidence

 

**Konkursa ”Labākā Daugavpils tūristu mītne” vērtēšanas kritēriji:

1.Sertifikācija.

2.Objekta vizuālais izskats no ārpuses.

3.Autostāvvietas esamība.

4.Iekštelpu iekārtojums.

5.Viesu uzņemšanas organizēšana.

6.Viesu grāmatas esamība.

7.Tīrība un sanitārie apstākļi.

8.Norēķināšanās iespējas.

9.Pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

10.Piedāvājumi ģimenēm ar bērniem.

11.Īpašie piedāvājumi.

12.Konferenču un semināru iespējas.

13.Sakaru iespējas, informatīvais nodrošinājums.

14.Papildus piedāvājumi.

15.Cenu atbilstība piedāvātajam servisam.

16.Ēdināšanas pakalpojumi.

17.Latviski raidošo kanālu pieejamība piedāvātajā TV paketē.

 

2014 - konkurss ”Daugavpils labākais ēdināšanas uzņēmums”

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Restorāni”

1.Restorārs “Arsenāls”, SIA “Daugavpils bokseru klubs”

2.Restorāns “LEO”, SIA “Lauma-D”

3.Restorāns “Plaza”, SIA “Māras nami”

3.Restorāms “Taller”, SIA “Lott”

3.Restorāns “Dinaburg”, SIA “Sigtur”

Nominācijā “Kafejnīcas”

1.Kafejnīca Cietokšņa ielā 60, SIA “Ezermeg”

3.Kafejnīca “Aglar”, SIA “Aglar”

3.Kafejnīca “Dr.Gorilka”, IK “Arvian”

3.Kafejnīca “Šokoladņa”, SIA “Iners”

 Nominācijā “Picērijas un ātrās apkalpošanas uzņēmumi”

1.”Vasabi Neo”, SIA “Vasaby”

3.”Čili Pica”, Cietokšņa ielā 70, SIA “Pica Serviss”

 

**Konkursa ”Daugavpils labākais ēdināšanas uzņēmums” vērtēšanas kritēriji:

1.Estētiskais noformējums.

2.Higiēniskais novērtējums.

3.Apkalpošanas kultūra.

4.Ēdienu un dzērienu piedāvājums.

5.Pārējie faktori.