Šobrīd Daugavpilī

KONKURSI UZŅĒMĒJIEM

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.10.2020, 19:48

 2020 -  “GADA BALVA” (Ieguldījums tautsaimniecībā)

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.aprīļa nolikumu Nr.5 “Nolikums par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem” GADA BALVA tiek piešķirta sešās nominācijās: tajā skaitā tautsaimniecība.

Gada balvas saņēmējiem tiek piešķirta arī naudas balva 500 eiro apmērā.

Izvirzīt kandidātus apbalvojumam GADA BALVA var Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas, Daugavpilī reģistrētas juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī iedzīvotāji 

 

Ierosinājumus izskatīs speciāli izveidota Apbalvojumu piešķiršanas padome, bet lēmumu par GADA BALVAS piešķiršanu pieņems deputāti Domes sēdē.

2019 - konkurss „Dinamiski augošs uzņēmums” 

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Ražošanas uzņēmumi”

1.SIA “Rital D”

2.SIA “Zieglera mašīnbūve”

3.SIA “SMD Baltic”

Nominācijā “Pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi”

1.SIA “Stream Labs”

2.SIA “FDA Serviss”

Speciālās balvas

1.AS “Latvijas maiznieks”

2.SIA “Gartda”

 

**Konkursa „Dinamiski augošs uzņēmums” vērtēšanas kritēriji  

1.Jauni produkcijas veidi, kuru ražošana ir uzsākta pēdējo trīs gadu laikā.

2.Jauni pakalpojumi, ko uzņēmums ir uzsācis pēdējo trīs gadu laikā.

3.Jaunas tehnoloģijas un inovācijas, kas uzņēmumā ieviestas pēdējo trīs gadu laikā.

4.ES fondu vai privāto investīciju piesaiste.

5.Vietējo produktu /resursu izmantošana jauna produkta ražošana vai pakalpojuma sniegšanā.

6.Ieguldījumi Daugavpils pilsētas tēla popularizēšanā.

 

2018 - konkurss „Daugavpils eksportspējīgākais uzņēmums”

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Uzņēmumi ar gada apgrozījumu virs 5 miljoni eiro”:

1.SIA “Zieglera mašīnbūve”

2.SIA “Axon cable”

3.SIA “Nexis fibers

Nominācijā “Uzņēmumi ar gada apgrozījumu zem 5 miljoni eiro”:

1.SIA “SM”

2.SIA “Centennial industries”

3.SIA  “Rital D”

Speciālās balvas

1.AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”

2.SIA “Belmast”

3.SIA “Daers”

 

**Konkursa „Daugavpils eksportspējīgākais uzņēmums” vērtēšanas kritēriji

1.Eksporta apjoms (tūkstošos eiro).

2.Eksporta apjoma pieaugums %.

3.Eksporta apjoms no kopējā uzņēmuma apgrozījuma %.

4.Eksportējamo izstrādājumu skaits – eksporta nomenklatūra.

5.Komersanta eksporta tirgi un jauni eksporta tirgi.

6.Komersanta eksporta veicināšanas pasākumi.

 

 2017 - konkurss ”Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī”

 UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Videi draudzīgākais ražošanas uzņēmums Daugavpilī”:

1.SIA “East metal”

2.SIA “Zieglera mašīnbūve”

3.SIA “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

 Nominācijā “Videi draudzīgākā pašvaldības kapitālsabiedrība Daugavpilī”:

1.AS “Daugavpils siltumtīkli”

2.SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

3.SIA “Daugavpils ūdens”

Veicināšanas balva

SIA “Labiekārtošana-D”

Nominācijā “Videi draudzīgākais  pakalpojumu sniegšanas  uzņēmums Daugavpilī”:

1.SIA “Intergaz”

2.SIA “Ekolat”

3.SIA "Derex”

 

**Konkursa  Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī” vērtēšanas kritēriji:

Vides vadības sistēma:

1.Uzņēmuma nostāja vides aizsardzības jautājumos.

2.Ikgadēji uzņēmumā ir noteikti vides aizsardzības pasākumi.

Ietekmes uz vidi samazinājums:

1.Elektroenerģijas taupīšanas pasākumi.

2.Siltumenerģijas  taupīšanas pasākumi

3.Atkritumu apjoma samazināšanas pasākumi.

4.Arkritumu šķirošanas pasākumi.

5.Videi kaitīgo vielu apsaimniekošanas pasākumi.

6.Ūdens taupības pasākumi.

7.Pasākumi izmešu samazināšanai gaisā.

8.Pašakumi, lai samazinātu smakas/troksni.

9.Pasākumi augsnes un gruntsūdeņu piesārņojuma samazināšanai un sanācijai.

Videi draudzīga piegādātāju ķēde:

1.Tiek realizēts “Zaļais” iepirkums.

2.Līgumos ar uzņēmējiem vai apakšpiegādātājiem tiek ietverta to atbildība par vides jautājumiem.

3.Piegādātāji un uzņēmēji  tiek izvērtēti par vides prasību ievērošanu.

Vides izglītība un sabiedrības informēšana:

1.Publiski pieejami paziņojumi par vides aizsardzību.

2.Vides jautājumiem veltīta sadaļa interneta vietnē.

3.Uzņēmums organizē vai iesaistās vides aizsardzības kampaņās.

 

2016 - konkurss ”Jaunatnei draudzīgākais uzņēmums”

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Lielie uzņēmumi”

1.SIA “Zieglera mašīnbūve”

2.Park hotel Latgola

3.VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirknis

4.SIA "LDz RSS Vagonu remonta centrs"

Nominācijā “Mazie uzņēmumi”

1.SIA “Dmitriks K” (“Narvesen”)

2.SIA “BM Industrial

3.SIA “Scania Latvia”

Nominācijā “Nevalstiskas organizācijas”

1.Biedrība  “Erfolg”

2.Biedrība “Chucha Cacha Kids”

3.Latvijas zinātnes centru apvienība” ZINOO- centrs Daugavpils”

 

**Konkursa ”Jaunatnei draudzīgākais uzņēmums” vērtēšanas kritēriji:

1.Darbinieki, kas ir jaunāki par 25 gadiem.

2.Uzņēmuma jauniešu profesionālās izaugsmes un izglītības veicināšana (apmācības pasākumu un aktivitāšu skaits gadā.

3.Jauniešu sociālā atbalsta regulārās aktivitātes (apstiprinātas programmas – ir izstrādāts un apstiprināts nolikums) vai neregulārās aktivitātes (sociālā atbalsta iespējas pēc pieprasījuma.

4.Kolektīva saliedētības pasākumi un aktivitātes ārpus darba laika.

5.Uzņēmuma dalība nacionālā un pilsētas mēroga karjeras izglītības iniciatīvās (mācību ekskursijas, karjeras nedēļa, ēnu dienas) sadarbībā ar izglītības iestādēm , NVA utt.

6.Atbalsts jauniešu pasākumiem un aktivitātēm (labdarība, sponsorēšana, partnerība).

7.Prakses vietu piedāvāšana arodskolu un augstskolu studentiem.

8.Īstermiņa darba vietu veidošana jauniešiem pasākumu, aktivitāšu, projektu īstenošanas ietvaros.

 

2015 - konkurss ”Labākā Daugavpils tūristu mītne”

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Viesnīcas”

1.Park Hotel Latgola

2.Biplan Hotel

3.Good Stay hotel Dinaburg

Nominācijā “Viesu mājas”

1.Aleksandrija

2.Duets

Nominācijā “Hosteļa  tipa tūristu mītnes”

1.Medicīnas koledžas dienesta viesnīca

2.Daugavpils pilsētas sporta pārvaldes viesnīca “Dzintariņš” 

 

Papildus nominācijas:

Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīgākā tūristu mītneGood Stay hotel Dinaburg

Inovatīvākā tūristu mītneMedicīnas koledžas dienesta viesnīca

Darījuma tūrismam piemērotākā tūristu mītnePark Hotel Latgola

Ģimenēm ar bērniem piemērotākā tūristu mītne Aleksandrija

Kultūras un mākslas vērtību popularizētāja DaugavpilīDaugavpils Marka Rotko mākslas centra rezidence

 

**Konkursa ”Labākā Daugavpils tūristu mītne” vērtēšanas kritēriji:

1.Sertifikācija.

2.Objekta vizuālais izskats no ārpuses.

3.Autostāvvietas esamība.

4.Iekštelpu iekārtojums.

5.Viesu uzņemšanas organizēšana.

6.Viesu grāmatas esamība.

7.Tīrība un sanitārie apstākļi.

8.Norēķināšanās iespējas.

9.Pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

10.Piedāvājumi ģimenēm ar bērniem.

11.Īpašie piedāvājumi.

12.Konferenču un semināru iespējas.

13.Sakaru iespējas, informatīvais nodrošinājums.

14.Papildus piedāvājumi.

15.Cenu atbilstība piedāvātajam servisam.

16.Ēdināšanas pakalpojumi.

17.Latviski raidošo kanālu pieejamība piedāvātajā TV paketē.

 

2014 - konkurss ”Daugavpils labākais ēdināšanas uzņēmums”

UZVARĒTĀJI

Nominācijā “Restorāni”

1.Restorārs “Arsenāls”, SIA “Daugavpils bokseru klubs”

2.Restorāns “LEO”, SIA “Lauma-D”

3.Restorāns “Plaza”, SIA “Māras nami”

3.Restorāms “Taller”, SIA “Lott”

3.Restorāns “Dinaburg”, SIA “Sigtur”

Nominācijā “Kafejnīcas”

1.Kafejnīca Cietokšņa ielā 60, SIA “Ezermeg”

3.Kafejnīca “Aglar”, SIA “Aglar”

3.Kafejnīca “Dr.Gorilka”, IK “Arvian”

3.Kafejnīca “Šokoladņa”, SIA “Iners”

 Nominācijā “Picērijas un ātrās apkalpošanas uzņēmumi”

1.”Vasabi Neo”, SIA “Vasaby”

3.”Čili Pica”, Cietokšņa ielā 70, SIA “Pica Serviss”

 

**Konkursa ”Daugavpils labākais ēdināšanas uzņēmums” vērtēšanas kritēriji:

1.Estētiskais noformējums.

2.Higiēniskais novērtējums.

3.Apkalpošanas kultūra.

4.Ēdienu un dzērienu piedāvājums.

5.Pārējie faktori.