“Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā”, BALTIPLAST, Nr. #C021

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.03.2024, 13:38

Projekta nosaukums:

“Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā”

angļu val. “Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context”

BALTIPLAST / nr.#C021  

Projekta mājas lapa (angļu val.)

https://interreg-baltic.eu/project/baltiplast/

Vadošais partneris:

1.      Hamburgas Lietišķo Zinātņu Universitāte, Vācija

Partneri:

2.      Helsinku pilsētas pašvaldība, Somija

3.      Tallinas pilsētas pašvaldība, Igaunija

4.      Kauņas pilsētas pašvaldība, Lietuva

5.      Vasteras pašvaldība, Zviedrija

6.      Valmieras pilsētas pašvaldība, Latvija

7.      Stokholmas Vides Institūts, Tallinas Centrs, Igaunija

8.      Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (TalTech), Igaunija

9.      Kauņas Tehnoloģiju Universitāte, Lietuva

10.  Daugavpils pilsētas pašvaldība, Latvija

11.  Union of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission c/o City of Turku, Somija

12.  Baltijas Vides Forums Vācijā, Vācija - NVO

13.  Baltijas Vides Forums Latvijā, Latvija - NVO

14.  “Keep Sweden Tidy”, Zviedrija - NVO

15.  Zviedrijas Patērētāju Asociācija, Zviedrija - NVO

16.  “Environmental Center for Administration and Technology” (ECAT), Lietuva -NVO

17.  “Coalition Clean Baltic”, Zviedrija - NVO

18.  “Plastic-Free City, KuBus e.V.” (reģistrēta asociācija), Vācija - NVO

Asociētie partneri:

1.      Daugavpils Universitāte, Latvija

2.      The Free and Hanseatic City of Hamburg, Bergedorf reģions, Vācija

3.      Stadtreinigung Hamburg, Vācija

4.      SIA “ZAAO”, Valmiera, Latvija

5.      Utenas reģiona pašvaldība, Lietuva

6.      Lodzas Tehnoloģiju universitāte, Polija

Projekta īstenošanas laiks:

01/01/2023 - 31/12/2025 (36 mēneši)

Projekta mērķi un aktivitātes:

Projekta BALTIPLAST mērķis ir informēt sabiedrību par īstenojamajiem pasākumiem plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanai mājsaimniecībās, tādā veidā sekmējot plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanos Baltijas jūras reģionā, sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, kā arī ar Baltijas pilsētu savienības Ilgtspējīgu pilsētu komisijas atbalstu.

Projekta konsorcijā ir iekļautas vietējās pašvaldības, universitātes un pētniecības iestādes, asociācijas, NVO, kā arī mazie, vidējie un lielie uzņēmumi no projektā iesaistītajām valstīm, kas darbojas atkritumu apsaimniekošanas jomā.

 Projekta kopējās aktivitātes:

1. Pieredzes apmaiņa un kapacitātes paaugstināšana:

- apkopot labākās prakses plastmasas pārvaldības jomā starp partneriem;

- organizēt apmācību kursus pašvaldībām.

 2. Izpēte:

-  izstrādāt BALTIPLAST projekta vadlīnijas pašvaldībām par plastmasas atkritumu novēršanas un samazināšanas stratēģijām, tehniskajiem/tehnoloģiskajiem risinājumiem plastmasas atkritumu pārstrādei;

-  veikt esošās situācijas izpēti un izvērtēšanu attiecībā uz aprites ekonomikas veicināšanu;

-  veikt tehnisko un tehnoloģisko risinājumu testēšanu.

 3. Kopīgas platformas izveide:

- izstrādāt BALTIPLAST Plastmasas atkritumu apsaimniekošanas platformu (Plastic Waste Management Platform (BPWMP)).

 4. Informatīvie pasākumi:

- izstrādāt informatīvos materiālus sabiedrības informēšanai par plastmasas atkritumu samazināšanu;

- veikt kampaņas "BaltiPlast(ic) Diet” testēšanu mājsaimniecībās, iesaistot brīvprātīgos vietējos iedzīvotājus;

-   īstenot BALTIPLAST kampaņu ar mērķi samazināt vienreizējās plastmasas un plastmasas iepakojumu izmantošanu mājsaimniecībās.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības aktivitātes un rezultāti projekta ietvaros:

1.      Iegūta starptautiskā pieredze plastmasas atkritumu pārvaldības jomā.

2.      Sekmēta sabiedrības informētība par  plastmasas atkritumu samazināšanu mājsaimniecībās (brošūru, viedo materiālu izplatīšana).

3.      Veikti izglītojoši pasākumi izglītības iestādēs par  plastmasas atkritumu samazināšanu.

4.      Veikts pētījums par aprites ekonomikas ieviešanas pasākumiem Daugavpilī.

5.      Īstenota kampaņas "BaltiPlast(ic) Diet” testēšana mājsaimniecībās, iesaistot brīvprātīgos vietējos iedzīvotājus.

6.      Organizēti apmācību kursi pašvaldībai.

Kontakti:

olga.tolmacova@daugavpils.lv 

jolanta.reca@daugavpils.lv 

Preses relīzes:

 1. PROJEKTS BALTIPLAST PLASTMASAS PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀŠANAI (Vides dienas 2023, 2 partneru tikšanās, Kauņas Tehniskās universitātes vizīte)

2. interreg-baltic.eu lapā par BALTIPLAST projekta aktivitātēm Vides dienu 2023 ietvaros Daugavpilī

3. EIROPAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS NEDĒĻAS IETVAROS NOTIKS PASĀKUMS 6.-7. KLAŠU SKOLĒNIEM

4. Informācija par pasākumu Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas 2023 mājas lapā esdw.eu

5. DAUGAVPILS SKOLĒNI PIEDALĪJĀS EIROPAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS NEDĒĻĀ 2023

6. Informācija par pasākumu Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas 2023 biedrības LAPAS (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai) Facebook profilā

7. BALTIPLAST PROJEKTA IETVAROS DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS DARBINIEKI PIEDALĪJĀS SEMINĀRĀ PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU UN ŠĶIROŠANU

8. PROJEKTA BALTIPLAST IETVAROS TURPINĀS AKTIVITĀTES SKOLĀS

9. interreg-baltic.eu lapā par BALTIPLAST projekta aktivitātēm Daugavpils skolās

SIA "AADSO" veidotais video par atkritumu apsaimniekošanu poligonā "Cinīši"

PASĀKUMI:

1. Projekta 1.starptautiskā tikšanās Rīgā 2023.gada februārī

2. Projekts BALTIPLAST piedalījās 21.04.2023. “Vides dienas 2023” pasākumā Daugavpilī. Skolēni un skolotāji tika aicināti aizpildīt anketu un pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu. Pasākuma laikā tika aizpildītas 132 anketas un šobrīd ir apkopoti rezultāti, kas izsūtīti dalībniekiem uz e-pastu. Neviens nebija atbildējis pareizi uz pilnīgi visiem jautājumiem. Tika apbalvoti 8 dalībnieki, kuriem bija vismazākais nepareizi sniegto atbilžu skaits. Atkritumu šķirošana ir svarīga veiksmīgai atkritumu apsaimniekošanai. Tieši tāpēc projekta BALTIPLAST ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes gan pareizai atkritumu šķirošanai, gan atbildīgai resursu izmantošanai.

3. 26.04.2023. projekta ietvaros Daugavpilī ieradās Kauņas Tehnoloģiju universitātes pārstāvji, kuri apmeklēja sadzīves atkritumu poligonu “Cinīši”, tikās ar SIA “AADSO”, Komunālās saimniecības pārvaldes, Attīstības departamenta un Daugavpils Universitātes pārstāvjiem, lai diskutētu un dalītos pieredzē.

4. Projekta 2.starptautiskā tikšanās Vasteras pilsētā, Zviedrijā 2023.gada maijā

5. Pasākums 6.-7.klašu skolēniem Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas 2023 (ESDW) ietvaros, ko organizēja Attīstības departaments sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, SIA “AADSO” un Latgales Zoodārzu 20.09.2023.

6. Dalība Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) Sadarbības partnerības projekta “GIFT(ED)”
(Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000029739) rezultātu prezentācijas pasākumā 10.10.2023. Projektu kā sadarbības partneris īstenoja MIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola. Projekts “Gift(ED)” darbojās upcycling jeb materiālu, t.sk. plastmasas, otrreizējas izmantošanas jomā. Projekta rezultātā tika izstrādāts Erasmus+ platformas “Gift(ED)” mācību kurss.

7. CERV programmas finansētā projekta "Eiropas sadarbība pret klimata pārmaiņām" COGREENEU mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus un kopienas debatēs un pasākumos, kas saistīti ar mūsu klimatu un vidi, radot telpu starptautiskām aktivitātēm, semināriem un pasākumiem, kuros idejas un lēmumus par vides ilgtspēju var īstenot praksē. 23. un 24. oktobrī norisinājās projekta starptautiskais pasākums Kauņā Vytautas Magnus universitātē (Lietuva). Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāvji, Daugavpils BaltiPlast projekta koordinatori piedalījās ar prezentāciju "Pilsoniskā līdzdalība, pievēršot uzmanību jauniešu iesaistei, ilgtspējīgā attīstībā - pašvaldības perspektīva", organizējot arī ar plastmasas atkritumiem saistītas aktivitātes, kā arī piedaloties paneļdiskusijā. Prezentācijas laikā auditorijai tika prezentēts arī BaltiPlast projekts.

8. 2023.gada 24.novembrī pašvaldības darbiniekiem bija iespēja piedalīties seminārā par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, kā arī visā Latgales reģionā.

9. Dalība izglītības konferencē “Ilgtspējīgas domāšanas attīstības iespējas” 28.11.2023., ko organizēja MIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola" Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) Sadarbības partnerības projekta “GIFT(ED)” (Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000029739) ietvaros. Pasākuma laikā tika prezentēts BaltiPlast projekts, kā arī notika diskusijas par projektā plānotajām aktivitātēm.

10. BaltiPlast projekta eksperts 14.12.2023. novadīja nodarbību interaktīvā veidā par atkritumu šķirošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi Daugavpils Centra vidusskolas 11a.klasē.

 11. BaltiPlast projekta eksperts 17.01.2024. novadīja nodarbību interaktīvā veidā par atkritumu šķirošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi Daugavpils Zinātņu vidusskolas 11.klasē.

12. BaltiPlast projekta eksperts 24.01.2024. novadīja nodarbību interaktīvā veidā par atkritumu šķirošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas 11.klasē.

13. Š.g. 5.februārī tika organizēts seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un direktoru vietniekiem saimniecības jautājumos par atkritumu apsaimniekošanu. Pasākuma apmeklētāji tika informēti par atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm pasaulē, valstī un mūsu pilsētā, kā arī tika diskutēts par atkritumu šķirošanu skolās.

14. 09.02.2024. biedrība "Baltijas Vides Forums Latvija" viesojās pie Daugavpils Zinātņu vidusskolas 10.klases un iepazīstināja skolēnus ar BALTIPLAST projekta ietvaros izveidoto Plastmasas uzskaites un samazināšanas rīku, skolēni uzsāka tā testēšanu.

15. BaltiPlast projekta eksperts 12.02.2024. novadīja nodarbību interaktīvā veidā par atkritumu šķirošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi Sventes vidusskolas 10.klasē.

16. BaltiPlast projekta eksperts 22.02.2024. novadīja nodarbību interaktīvā veidā par atkritumu šķirošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi Vienības pamatskolas 8.klasē.

17. Akcijas „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2024” atklāšanas pasākums notika 2024.gada 1. martā, Daugavpilī, pulcējot vairāk nekā 200 skolēnus un teju 20 ekspertus – mācību stundu vadītājus. Skolēni vienlaikus apgūst vairākus mācību priekšmetus, mēs, pieaugušie, visbiežāk savā ikdienas darbā fokusējamies uz vienu jomu. Uzklausīt skolēnu jautājumus, izskaidrot, ieinteresēt un motivēt, būvēt pieredzē balstītu tiltu starp skolu un katra eksperta profesionālās darbības jomu, tāds bija ekspertu uzdevums 1. martā un visā akcijas norises laikā. Olga Tolmačova vadīja angļu valodas stundu un izmantoja šo iespēju, lai pastāstītu pasākuma dalībniekiem par BaltiPlast projektu.

18. 18.03.2024. biedrība "Baltijas Vides Forums Latvija" viesojās pie Daugavpils Vienības pamatskolas 8.klases un iepazīstināja skolēnus ar BaltiPlast projekta ietvaros izveidoto Plastmasas uzskaites un samazināšanas rīku, skolēni uzsāka tā testēšanu.

19. BaltiPlast projekta eksperts 26.03.2024. novadīja nodarbību interaktīvā veidā par atkritumu šķirošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra 7., 8. un 9.klasēm.

20. 27.03.2024. Daugavpils Zinātņu vidusskolas 10.klases skolēni kopā ar skolotāju Oksanu Dimitrijevu noslēdza BALTIPLAST projekta ietvaros izveidotā Plastmasas uzskaites un samazināšanas rīka pilotēšanas akciju, kas tika īstenota projekta BALTIPLAST ietvaros sadarbībā ar biedrību "Baltijas Vides Forums Latvija", kā arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!