PROJEKTA BALTIPLAST IETVAROS TURPINĀS AKTIVITĀTES SKOLĀS Pilsētas ziņas

235
PROJEKTA BALTIPLAST IETVAROS TURPINĀS AKTIVITĀTES SKOLĀS

Jau kopš pagājušā gada novembra Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īstenotā INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” (angļu valodā ““Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context””)  BALTIPLAST / nr.#C021 ietvaros, notiek dažādas aktivitātes Daugavpils skolās.

BALTIPLAST projekta eksperts plastmasas piesārņojuma samazināšanas jomā zinātnes un izglītības kontekstā ir novadījis vairākas interaktīvas nodarbības skolēniem par atkritumu apsaimniekošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz vidi – Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā, Daugavpils Zinātņu vidusskolā, Daugavpils Vienības pamatskolā, kā arī Daugavpils Centra vidusskolā. Paldies skolām un skolotājiem par atsaucību! Aicinām arī turpmāk skolotājus pieteikt savas klases nodarbībai par atkritumu apsaimniekošanu, plastmasas atkritumiem un to ietekmi uz vidi. Tās ilgums ir 1 mācību stunda. Ieinteresētos skolotājus aicinām rakstīt uz jolanta.reca-laze@daugavpils.lv.

Kopā ar projekta partneri, biedrību “Baltijas Vides Forums Latvijā” (Rīga), šogad vairākās Daugavpils skolās tiek īstenota praktiskā aktivitāte “Kā samazināt plastmasas lietošanu ikdienā?”, kas paredz BALTIPLAST projekta ietvaros izstrādātā plastmasas atkritumu samazināšanas rīka izmēģināšanu.

Šī gada 5.februārī tika organizēts seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un direktoru vietniekiem saimniecības jautājumos par atkritumu apsaimniekošanu. Pasākuma apmeklētāji tika informēti par atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm pasaulē, valstī un mūsu pilsētā, kā arī tika diskutēts par atkritumu šķirošanu skolās.

Projekta BALTIPLAST mērķis ir informēt sabiedrību par īstenojamajiem pasākumiem vienreizlietojamās plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanai mājsaimniecībās, birojos un uz ielām, kā arī pārstrādātās plastmasas apjoma palielināšanai, tādā veidā sekmējot plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanos Baltijas jūras reģionā. BALTIPLAST fokusējas uz atbildīgu resursu izmantošanu, domāšanas veida un patērētāju uzvedības maiņu.

Projekta īstenošana turpināsies līdz pat 2025.gada decembrim. Plānots organizēt apmācības dažādām mērķa grupām, iesaistot iedzīvotājus, skolas un uzņēmumus. Uzzini vairāk par projektu un seko tā aktivitātēm šeit. (https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/baltiplast)

 

Projektu finansē - Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam

Informāciju sagatavoja –

Attīstības departamenta

Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa

attistiba@daugavpils.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!