PROJEKTS BALTIPLAST PLASTMASAS PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀŠANAI Pilsētas ziņas

676
PROJEKTS BALTIPLAST PLASTMASAS PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀŠANAI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība kopā ar vadošo partneri Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāti (Vācija) Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam ietvaros, uzsākusi projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” (angļu valodā ““Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context””)  BALTIPLAST / nr.#C021 īstenošanu.
Projektā ir iesaistīti 18 partneri no 5 Baltijas jūras reģiona valstīm: Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Projektā piedalās gan pašvaldības (Helsinki, Tallina, Kauņa, Vesterosa, Valmiera, Daugavpils), gan biedrības, gan universitātes. Kā asociētais partneris projektā piedalās arī Daugavpils Universitāte.

Projekta BALTIPLAST mērķis ir informēt sabiedrību par īstenojamajiem pasākumiem vienreizlietojamās plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanai mājsaimniecībās, birojos un uz ielām, kā arī pārstrādātās plastmasas apjoma palielināšanai, tādā veidā sekmējot plastmasas atkritumu daudzuma samazināšanos Baltijas jūras reģionā. BALTIPLAST fokusējas uz atbildīgu resursu izmantošanu, domāšanas veida un patērētāju uzvedības maiņu.

Projekta ietvaros jau ir notikušas vairākas aktivitātes. Projekta partneri tikās gan Rīgā, gan arī Vasterosā (Zviedrija), lai dalītos pieredzē par atkritumu apsaimniekošanu, labajām praksēm vienreizējās plastmasas izmantošanas samazināšanā, kā arī lai kopā darbotos veiksmīgai projekta īstenošanai.

Š.g. aprīlī projekta ietvaros Daugavpilī ieradās Kauņas Tehnoloģiju universitātes pārstāvji, kuri apmeklēja sadzīves atkritumu poligonu “Cinīši”, tikās ar SIA “AADSO”, Komunālās saimniecības pārvaldes, Attīstības departamenta un Daugavpils Universitātes pārstāvjiem, lai diskutētu un dalītos pieredzē. Šogad Kauņas Tehnoloģiju universitāte, sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un SIA “AADSO”, veiks atkritumu, kas nonāk poligonā “Cinīši”, morfoloģisko analīzi.

Projekts BALTIPLAST piedalījās arī “Vides dienas 2023” pasākumā Daugavpilī. Skolēni un skolotāji tika aicināti aizpildīt anketu un pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu. Pasākuma laikā tika aizpildītas 132 anketas un šobrīd ir apkopoti rezultāti, kas izsūtīti dalībniekiem uz e-pastu. Neviens nebija atbildējis pareizi uz pilnīgi visiem jautājumiem. Tika apbalvoti 8 dalībnieki, kuriem bija vismazākais nepareizi sniegto atbilžu skaits. Atkritumu šķirošana ir svarīga veiksmīgai atkritumu apsaimniekošanai. Tieši tāpēc projekta BALTIPLAST ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes gan pareizai atkritumu šķirošanai, gan atbildīgai resursu izmantošanai.

Projekta īstenošana turpināsies līdz pat 2025.gada decembrim. Plānots gan organizēt apmācības, gan veikt dažādus informatīvos pasākumus, kā arī strādāt pie atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas un vienreizlietojamās plastmasas atkritumu samazināšanas visās partnervalstīs, iesaistot iedzīvotājus, skolas un uzņēmumus. Uzzini vairāk par projektu un seko tā aktivitātēm šeit. (https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/baltiplast)

Projektu finansē - Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam

Kopējais budžets – 4.27 miljoni EUR

ES finansējums – 3.42 miljoni EUR

Partneru līdzfinansējums – 1.85 miljoni EUR

Informāciju sagatavoja –

Attīstības departamenta

Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa

attistiba@daugavpils.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!