Šobrīd Daugavpilī

„Rīteiropas vērtības”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.01.2022, 17:48

Projekta nosaukums un numurs

 “Rīteiropas vērtības”, Nr. 5.5.1.0/17/I/007

 Projekta partneri 

 • Daugavpils pilsētas pašvaldība (vadošais partneris)
 • Augšdaugavas novada pašvaldība
 • Krāslavas novada pašvaldība
 • Ludzas novada pašvaldība
 • Preiļu novada pašvaldība

Projekta mērķis 

Saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.  

Projekta rezultāti:

Tiks izveidoti 7 jauni pakalpojumi. Salīdzinot ar 2015. gada bāzes vērtību (50 119 apmeklējumi gadā), līdz 2023. gadam ir plānots kāpināt 6 atjaunotās un pilnveidotās nozīmīga kultūras un dabas mantojuma vietās esošo objektu un tur noritošo pasākumu kopējo apmeklējumu skaitu par 57 500 apmeklējumiem gadā. 

Aktivitātes

 • Projekta rezultātā tiks īstenota kultūras mantojuma objekta – Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla ēkas – restaurācijas 1. kārta (vismaz atjaunots jumts, pielāgots Rietumu korpuss muzeja funkcijām), kas atrodas plašākā kultūras mantojuma objekta – Daugavpils cietokšņa – teritorijā un izveidots Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina muzejs „Inženieru arsenāls”. Inženierarsenāla ēkas restaurācija veicinās Daugavpils cietokšņa apmeklētāju kopējā skaita tālāku palielināšanos.
 • Projekta ietvaros ir plānots restaurēt Daugavpils cietokšņa 7. bastiona eskarpa sienu.
 • Augšdaugavas novada Naujenes pagasta Slutišķu sādžā plānota vecticībnieku kultūras mantojuma centra un radošo darbnīcu izveide; ekspozīcijas kompleksa “Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs” ierīkošana restaurētajā lauku sētā “Slutišķi 2”; Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšana.
 • Projekta darbības ietvaros Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā (bijušajos staļļos) tiks veikti rekonstrukcijas darbi, pēc kuru pabeigšanas atjaunotajās telpās tiks izveidota pastāvīgā ekspozīcija “Pi vīna golda”; izveidots daudznacionāla kulinārā mantojuma degustāciju piedāvājums apmeklētāju grupām, kā arī ierīkota gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba. 
 • Projekta ietvaros tiks nodrošināta Ludzas pilsdrupas saglabāšana un atjaunošana, izveidojot pils kompleksu par vērtīgu, atraktīvu un interesantu tūrisma galamērķi. Darbības ietvaros ir plānots veikt pilsdrupu arheoloģiskā un ģeotehniskā izpēti, pilsdrupu konservāciju, objekta labiekārtošanas darbus, gājēju tilta izbūvi, skatu platformas ar kāpnēm izbūvi, tematiskas ekskursijas–priekšnesuma gida pavadībā izveidi.
 • Projekta ietvaros ir plānota Preiļu muižas – Borhu dzimtas rezidences saglabāšana tūristu piesaistes izveidei un tūrisma pakalpojumu dažādošanai pilsētā. Tas sevī ietvers ēkas vizuālā tēla atjaunošanu un pieejamības veicināšanu, pielāgojot to tūrisma funkcijām. Projekta ietvaros paredzēta Preiļu pils ēkas pārbūve veicot ēkas 2. kārtas būvdarbus saskaņā ar izstrādātu būvprojektu. Darbi iekļaus pils ēkas logu un durvju izveidi un ielikšanu, ēkas jumta un sienu siltināšanu.

Partneru mantojuma objekti

    

Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla ēkas restaurācija, iekšējā pagalma labiekārtošana

 

 

 

 

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona eskarpa sienas restaurācija

 

Projekta īstenošanas periods

48 mēneši: 2018. gada marts – 2022. gada marts

Projekta budžets: 6 980 494,59 EUR

 • ERAF finansējums, ņemot vērā snieguma rezervi —  4 971 603,02 EUR; 
 • valsts budžeta dotācija finansējums — 244 538,98 EUR;
 • pašvaldības finansējums — 583 090,96 EUR;
 • privātās attiecināmās izmaksas — 71 241,18 EUR;
 • neattiecināmās izmaksas — 1 110 020,45 EUR;

 Kontakti:

Projekta vadītājs

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 04222, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Kultūras ministrijas informācija par 5.5.1. SAM I kārtu: https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/eiropas-regionalas-attistibas-fonds/2014-2020/5-5-1-sam/i-un-ii-karta

 

PRESES RELĪZES:

 1. Tiek uzsākts Dienvidaustrumu Latgales kultūras mantojuma uzlabošanas projekts
 2. Seminārā ziņoja par Latgales mantojuma atjaunošanas projekta progresu 
 3. Izstrādātās Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācijas projekts
 4. Notiek Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācijas piedāvājuma izvērtēšana
 5. PARAKSTĪTS DAUGAVPILS CIETOKŠŅA INŽENIERU ARSENĀLA RESTAURĀCIJAS BŪVDARBU LĪGUMS
 6. INŽENIERA ARSENĀLA RESTAURĀCIJU UZSĀKS TUVĀKAJĀ LAIKĀ
 7. UZSĀKTI INŽENIERU ARSENĀLA ĒKAS RESTAURĀCIJAS DARBI
 8. KULTŪRAS MINISTRIJĀ NOTIKA PROJEKTA “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS” PARTNERU SANĀKSME
 9. DAUGAVPILS CIETOKSNĪ TURPINĀS BŪVNIECĪBAS UN RESTAURĀCIJAS DARBI
 10. BŪS PAPILDUS FINANSĒJUMS DAUGAVPILS CIETOKŠŅA SAGLABĀŠANAI
 11. IZVEIDOTA JAUNA KULTŪRAS IESTĀDE – TEHNIKAS UN INDUSTRIĀLĀ DIZAINA CENTRS “INŽENIERARSENĀLS”
 12. TURPINĀS INŽENIERU ARSENĀLA ATTĪSTĪBA
 13. TEHNIKAS UN INDUSTRIĀLĀ DIZAINA CENTRĀ NOGĀDĀTS PIRMAIS EKSPONĀTS

 

CITI RAKSTI:

1. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde: Daugavpils cietoksnī notikusi Inženierarsenāla restaurācija (11.01.2022.)

 

DOKUMENTI:

Tehniskie noteikumi būvprojekta izstrādei

Kopīga sadarbības projekta stratēģija

Daugavpils objekta sadarbības stratēģija

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.