„Rīteiropas vērtības”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.02.2024, 10:37

Projekta nosaukums un numurs

 “Rīteiropas vērtības”, Nr. 5.5.1.0/17/I/007

 Projekta partneri 

 • Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (vadošais partneris)
 • Augšdaugavas novada pašvaldība
 • Krāslavas novada pašvaldība
 • Ludzas novada pašvaldība
 • Preiļu novada pašvaldība

Projekta mērķis 

Saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.  

Projekta rezultāti:

Tika izveidoti 7 jauni pakalpojumi. Salīdzinot ar 2015. gada bāzes vērtību (50 119 apmeklējumi gadā), līdz 2023. gadam bija plānots kāpināt 6 atjaunotās un pilnveidotās nozīmīga kultūras un dabas mantojuma vietās esošo objektu un tur noritošo pasākumu kopējo apmeklējumu skaitu par 57 500 apmeklējumiem gadā. 

Aktivitātes

 • Projekta rezultātā ir īstenota kultūras mantojuma objekta – Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla ēkas – restaurācijas 1. kārta (tika atjaunots jumts, pielāgots Rietumu korpuss muzeja funkcijām), kas atrodas plašākā kultūras mantojuma objekta – Daugavpils cietokšņa – teritorijā un izveidots Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina muzejs „Inženieru arsenāls”. Inženierarsenāla ēkas restaurācija veicinās Daugavpils cietokšņa apmeklētāju kopējā skaita tālāku palielināšanos.
 • Projekta ietvaros ir restaurēta Daugavpils cietokšņa 7. bastiona eskarpa sienu.
 • Augšdaugavas novada Naujenes pagasta Slutišķu sādžā ir izveidots vecticībnieku kultūras mantojuma centrs un radošās darbnīcās; restaurētajā lauku sētā “Slutišķi 2” ierīkots ekspozīcijas komplekss “Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs”; nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība.
 • Projekta darbības ietvaros Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā (bijušajos staļļos) tika veikti rekonstrukcijas darbi, pēc kuru pabeigšanas atjaunotajās telpās tika izveidota pastāvīgā ekspozīcija “Pi vīna golda”; izveidots daudznacionāla kulinārā mantojuma degustāciju piedāvājums apmeklētāju grupām, kā arī ierīkota gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba. 
 • Projekta ietvaros tika nodrošināta Ludzas pilsdrupu saglabāšana un atjaunošana, izveidojot pils kompleksu par vērtīgu, atraktīvu un interesantu tūrisma galamērķi. Darbības ietvaros ir veikta pilsdrupu arheoloģiskā un ģeotehniskā izpēte, pilsdrupu konservācija, objekta labiekārtošanas darbi, gājēju tilta izbūve, skatu platformas ar kāpnēm izbūve, tematiskas ekskursijas–priekšnesuma gida pavadībā izveide.
 • Projekta ietvaros ir veikta Preiļu muižas – Borhu dzimtas rezidences saglabāšana tūristu piesaistei un tūrisma pakalpojumu dažādošanai pilsētā. Tas sevī ietvera ēkas vizuālā tēla atjaunošanu un pieejamības veicināšanu, pielāgojot to tūrisma funkcijām. Projekta ietvaros veikti Preiļu pils ēkas pārbūves 2. kārtas būvdarbi saskaņā ar izstrādātu būvprojektu, kas iekļāva pils ēkas logu un durvju izveidi un ielikšanu, ēkas jumta un sienu siltināšanu.

Partneru mantojuma objekti

    

Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla ēkas restaurācija, iekšējā pagalma labiekārtošana

 

 

 

 

 

 

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona eskarpa sienas restaurācija

 

 

 

Projekta īstenošanas periods

48 mēneši: 2018. gada marts – 2023. gada 31. decembris

Projekta budžets: 6 980 494,59 EUR

 • ERAF finansējums, ņemot vērā snieguma rezervi —  4 971 603,02 EUR; 
 • valsts budžeta dotācija finansējums — 244 538,98 EUR;
 • pašvaldības finansējums — 583 090,96 EUR;
 • privātās attiecināmās izmaksas — 71 241,18 EUR;
 • neattiecināmās izmaksas — 1 110 020,45 EUR;

Kontakti:

Projekta vadītājs

Artjoms Mahļins

e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Kultūras ministrijas informācija par 5.5.1. SAM I kārtu: https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/eiropas-regionalas-attistibas-fonds/2014-2020/5-5-1-sam/i-un-ii-karta

 

PRESES RELĪZES:

 1. Tiek uzsākts Dienvidaustrumu Latgales kultūras mantojuma uzlabošanas projekts
 2. Seminārā ziņoja par Latgales mantojuma atjaunošanas projekta progresu 
 3. Izstrādātās Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācijas projekts
 4. Notiek Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācijas piedāvājuma izvērtēšana
 5. PARAKSTĪTS DAUGAVPILS CIETOKŠŅA INŽENIERU ARSENĀLA RESTAURĀCIJAS BŪVDARBU LĪGUMS
 6. INŽENIERA ARSENĀLA RESTAURĀCIJU UZSĀKS TUVĀKAJĀ LAIKĀ
 7. UZSĀKTI INŽENIERU ARSENĀLA ĒKAS RESTAURĀCIJAS DARBI
 8. KULTŪRAS MINISTRIJĀ NOTIKA PROJEKTA “RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS” PARTNERU SANĀKSME
 9. DAUGAVPILS CIETOKSNĪ TURPINĀS BŪVNIECĪBAS UN RESTAURĀCIJAS DARBI
 10. BŪS PAPILDUS FINANSĒJUMS DAUGAVPILS CIETOKŠŅA SAGLABĀŠANAI
 11. IZVEIDOTA JAUNA KULTŪRAS IESTĀDE – TEHNIKAS UN INDUSTRIĀLĀ DIZAINA CENTRS “INŽENIERARSENĀLS”
 12. TURPINĀS INŽENIERU ARSENĀLA ATTĪSTĪBA
 13. INŽENIERU ARSENĀLA RESTAURĀCIJA VARĒTU NOSLĒGTIES PĒC PUSGADA
 14. TEHNIKAS UN INDUSTRIĀLĀ DIZAINA CENTRĀ NOGĀDĀTS PIRMAIS EKSPONĀTS
 15. INŽENIERU ARSENĀLS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ
 16. ATSĀKTA DAUGAVPILS CIETOKŠŅA 7. BASTIONA RESTAURĀCIJA
 17. INŽENIERU ARSENĀLĀ UZSTĀDĪTAS MĒBELES UN IT APRĪKOJUMS
 18. PABEIGTA DAUGAVPILS CIETOKŠŅA 7. BASTIONA VAĻŅA RESTAURĀCIJA
 19. INŽENIERU ARSENĀLS IEGŪST “GRAND PRIX” BALVU KONKURSĀ “LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVA 2022”
 20. 5. MAIJĀ PLKST. 15.00 DAUGAVPILS TEHNIKAS UN INDUSTRIĀLĀ DIZAINA CENTRĀ “INŽENIERU ARSENĀLS” SĀKS PUKSTĒT MOTORU SIRDS
 21. "INŽENIERU ARSENĀLA" LIELĀ ATKLĀŠANA
 22. INŽENIERU ARSENĀLĀ SĀKA PUKSTĒT MOTORU SIRDS
 23. PIRMAJOS 3 MĒNEŠOS “INŽENIERU ARSENĀLS” UZŅĒMIS VAIRĀK NEKĀ 18 000 APMEKLĒTĀJU

 

CITI RAKSTI:

1. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde: Daugavpils cietoksnī notikusi Inženierarsenāla restaurācija (11.01.2022.)

 

DOKUMENTI:

Tehniskie noteikumi būvprojekta izstrādei

Kopīga sadarbības projekta stratēģija

Daugavpils objekta sadarbības stratēģija

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!