Šobrīd Daugavpilī

ATSĀKTA DAUGAVPILS CIETOKŠŅA 7. BASTIONA RESTAURĀCIJA Pilsētas ziņas

215
ATSĀKTA DAUGAVPILS CIETOKŠŅA 7. BASTIONA RESTAURĀCIJA

23. maijā celtnieki atjaunojuši būvdarbus Daugavpils cietokšņa 7. bastionā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma.

Daugavpils pilsētas pašvaldība pērn īstenojusi vērienīgus objektus Daugavpils cietoksnī: restaurēts Inženieru arsenāls, pielāgots mākslas izstāžu zālei 7. bastiona Pulvera pagrabs, labiekārtota 7. bastiona pagalma teritorija, izbūvēta 1 km garā krastmala gar cietoksni.

Pagājušā gada jūlijā uzsākta arī 7. bastiona vaļņa restaurācija. Tiek sakārtots aizsargvaļņa posms starp Mihaila un Nikolaja vārtiem 410 m garumā: restaurēta un vietām atjaunota no lieliem granīta akmeņiem mūrētā eskarpa siena; virs akmens sienas tiek atjaunota zudusī hidroizolācija; tiek atjaunota un labiekārtota vaļņa augšējā daļa; restaurēti valnī iebūvētie kazemāti (pazemes nocietinājumi, kas pasargā no artilērijas šāviņiem). Šajos kazemātos speciāli izveidotajos stikla konteineros plānots izstādīt keramikas mākslas darbus no Marka Rotko mākslas centra fondiem.

Ziemas laikā, iestājoties nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, būvdarbi tika pārtraukti. Savukārt pavasarī augsts ūdens līmenis Daugavā un cietokšņa aizsarggrāvī neļāva būvniekiem ātrāk izbeigt tehnoloģisko pārtraukumu, jo celtniecības smagā tehnika varēja iegrimt mitrajā gruntī.

Kazemātu restaurācija tiek finansēta no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta projekta, savukārt bastiona akmens sienas (eskarpa) atjaunošanai piesaistīts finansējums Eiropas Savienības fonda projekta “Rīteiropas vērtības” ietvaros. Šinī projektā jau ir pabeigta Inženierarsenāla restaurācija. Vasaras laikā tiks piegādātas mēbeles un IT iekārtas Tehnikas un industriālā dizaina centra darbības nodrošināšanai un ekspozīcijas ierīkošanai.

Projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 rezultātā Daugavpils cietoksnī tiks sakārtoti divi mantojuma objekti, tiks rādīti divi jaunie tūrisma pakalpojumi, tādējādi veidojot apstākļus apmeklētāju skaita palielināšanai.

Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Papildus informācija par projektu ir atrodama šeit:

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv