Šobrīd Daugavpilī

Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.07.2021, 00:49

Projekta nosaukums un numurs „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”; Nr. 6.1.4.2/17/I/008

Projekta mērķis ir novērst infrastruktūras pārrāvumu Daugavpils pilsētā un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot to no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām. 

Projekta darbības: 

  1. I kārta Smilšu ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Mālu ielai tsk.rotācijas apļa izbūve un saistīto inženierkomunikāciju pārbūve - 2.070 km;
  2. II kārta Kustības pārvada (tilta) būvniecība pār dzelzceļu Smilšu iela – Malu iela un saistīto pieslēgumu izbūve - 0.4 km;
  3. Projekta publicitātes pasākumi. 

Projekta  īstenošanas rezultātā ir izbūvēts satiksmes pārvads pār dzelzceļa mezglu un attiecīgajām TEN-T dzelzceļa līnijām, tādejādi nodrošinot alternatīvu kravu transporta maršrutu. Pilsētas iedzīvotāji un autovadītāji aktīvi izmanto jaunizbūvēto infrastruktūru, kas būtiski atvieglo piekļuvi starp pilsētas mikrorajoniem, kā arī ir novērsti autotransporta sastrēgumi Smilšu iela – Varšavas iela – Satiksmes iela – Malu iela posmā, kas radās dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas gadījumā.

 Projekta kopējās izmaksas 13 335 327.37 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi   12 793 459,00 EUR, t.sk. KF 10 874 440.15 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 505 341.63 EUR, valsts budžeta dotācija 1 413 677.22 EUR.

Projekta realizācijas termiņš 23.02.2018. – 22.12.2020.

 

PRESES RELĪZES:

1.Atskaite par būvniecības darbu veikšanu KF projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ietvaros  14.11.2018.

2.Parakstītas Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/008 “Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” īstenošanu  26.02.2018.

3.Atskaite par būvniecības darbu veikšanu KF projekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ietvaros 23.05.2018.

8.Par KF projektu Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” 28.01.2020.

9.PAR KF PROJEKTU NR. 6.1.4.2/17/I/008 „SMILTENES IELAS DIVLĪMEŅU PĀRVADA AR PIEVADIEM BŪVNIECĪBA LĪDZ SMILŠU UN KAUŅAS IELU KRUSTOJUMAM DAUGAVPILĪ” 29.04.2020.

10.Būtiski samazinājusies pašvaldības līdzfinansējuma daļa ceļu pārvada projektā  06.07.2020.