Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par KF projektu Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” Pilsētas ziņas

806
Atskaite par KF projektu Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”

Būvniecības darbi būvobjektā „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ir pabeigti. Būvobjekts sastāv no divām kārtām:

  1. kārta, esošo ielu pārbūve, t.sk. rotācijas apļa izbūve un saistīto inženierkomunikāciju pārbūve– 2.070 km. Būvdarbi notiek sekojošos ielu posmos:
  • Smilšu iela no Ventspils ielas līdz Varšavas ielai.
  • Pumpura iela no Arodu ielas līdz Valmieras ielai.
  • Arodu iela no A.Pumpura ielas līdz Varšavas ielai.
  • Preču iela no Smiltenes ielas līdz 05000090419.
  • Satiksmes iela no Diķu ielas līdz Smiltenes ielas.
  • Diķu iela no Satiksmes ielas līdz Malu ielai.
  • Smiltenes iela no Malu ielas līdz rotācijas aplim.
  • Malu iela no Diķu ielas līdz 1.Pasažieru ielai.
  1. kārta, Satiksmes pārvada (tilta) būvniecība pār dzelzceļu Smilšu iela– Malu iela un saistīto pieslēgumu izbūve– 0.4 km.

2019.gada 23.jūlijā būvniecības darbi 2.kārtā bija pabeigti un bija parakstīts būvdarbu pabeigšanas akts, notiek objekta nodošana ekspluatācijā. Savukārt 2019.gada 14.oktobrī bija parakstīts būvdarbu pabeigšanas akts 1.kārtai, notiek atzinumu pieprasīšana no atbildīgajām iestādēm un sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.

 

Dotajā atskaitē ir atspoguļots pabeigts objekts:

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv