Šobrīd Daugavpilī

Par KF projektu Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” Pilsētas ziņas

194
Par KF projektu Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”

Būvniecības darbi būvobjektā „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ir pabeigti, līdz ar to, objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā.

Būvobjekts sastāv no divām kārtām:

  1. kārta, esošo ielu pārbūve, t.sk. rotācijas apļa izbūve un saistīto inženierkomunikāciju pārbūve– 2.070 km (Būvuzņēmējs Ceļu būves firma SIA „BINDERS”). Būvdarbi bija veikti sekojošos ielu posmos:
  • Smilšu iela no Ventspils ielas līdz Varšavas ielai.
  • Pumpura iela no Arodu ielas līdz Valmieras ielai.
  • Arodu iela no A.Pumpura ielas līdz Varšavas ielai.
  • Preču iela no Smiltenes ielas līdz 05000090419.
  • Satiksmes iela no Diķu ielas līdz Smiltenes ielas.
  • Diķu iela no Satiksmes ielas līdz Malu ielai.
  • Smiltenes iela no Malu ielas līdz rotācijas aplim.
  • Malu iela no Diķu ielas līdz 1.Pasažieru ielai.
  1. kārta, Satiksmes pārvada (tilta) būvniecība pār dzelzceļu Smilšu iela– Malu iela un saistīto pieslēgumu izbūve– 0.4 km (Būvuzņēmējs PA „T un KT”).

28.04.2020. Būvniecības valsts kontroles biroja inspektori apsekoja objekta 1.kārtu un veica izpilddokumentācijas pārbaudi. Slēdziens par veiktās pārbaudes rezultātiem tiks saņemts tuvākajā laikā.

Projekta  īstenošanas rezultātā ir izbūvēts satiksmes pārvads pār dzelzceļa mezglu un attiecīgajām TEN-T dzelzceļa līnijām, tādejādi nodrošinot alternatīvu kravu transporta maršrutu.

KF projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” kopējās izmaksas 13,448,451.37  EUR,  no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 12,906,583.00 EUR, t.sk. KF 7,648,420.00 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 3,327,727.64 EUR, valsts budžeta dotācija 1,426,048.36 EUR.

 

1.att. Skats uz izbūvēto objektu.

2.att. Skats uz izbūvēto objektu.

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv