Šobrīd Daugavpilī

Par KF projektu Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” Pilsētas ziņas

242
Par KF projektu Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”

Sakarā ar to, ka būvniecības darbi būvobjektā „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ir pabeigti, drīzumā  objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Būvniecības valsts kontroles biroja inspektori apsekoja objektu un veica izpilddokumentācijas pirmspārbaudi. Būvniecības dokumentācijā tika konstatētas neprecizitātes. Tādējādi tikai pēc visu konstatēto neprecizitāšu novēršanas būvniecības dokumentācija tiks atkārtoti iesniegta izskatīšanai Būvniecības valsts kontroles birojā.  

Projekta  īstenošanas rezultātā ir izbūvēts satiksmes pārvads pār dzelzceļa mezglu un attiecīgajām TEN-T dzelzceļa līnijām, tādejādi nodrošinot alternatīvu kravu transporta maršrutu.

KF projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” kopējās izmaksas 13,448,451.37  EUR,  no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 12,906,583.00 EUR, t.sk. KF 7,648,420.00 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 3,327,727.64 EUR, valsts budžeta dotācija 1,426,048.36 EUR.

1.att. Skats uz izbūvēto objektu.

2.att. Skats uz izbūvēto objektu.

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv