Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu KF projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ietvaros Pilsētas ziņas

267
Atskaite par būvniecības darbu veikšanu KF projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/008 „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī” ietvaros

Notiek būvniecības darbi būvobjektā „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”. Būvobjekts sastāv no divām kārtām:1. kārta, esošo ielu pārbūve, t.sk. rotācijas apļa izbūve un saistīto inženierkomunikāciju pārbūve– 2.070 km. Būvdarbus plānots veikt sekojošos ielu posmos:

  • Smilšu iela no Ventspils ielas līdz Varšavas ielai.
  • Pumpura iela no Arodu ielas līdz Valmieras ielai.
  • Arodu iela no A.Pumpura ielas līdz Varšavas ielai.
  • Preču iela no Smiltenes ielas līdz 05000090419.
  • Satiksmes iela no Diķu ielas līdz Smiltenes ielas.
  • Diķu iela no Satiksmes ielas līdz Malu ielai.
  • Smiltenes iela no Malu ielas līdz rotācijas aplim.
  • Malu iela no Diķu ielas līdz 1.Pasažieru ielai.
  1. kārta, Satiksmes pārvada (tilta) būvniecība pār dzelzceļu Smilšu iela– Malu iela un saistīto pieslēgumu izbūve– 0.4 km.

Uz doto momentu izpilde 1.kārtai sastāda 73%, savukārt 2.kārtai 62%.

Būvniecības darbi 1.kārtā sākot no 21.decembra ir pārtraukti nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ (ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums). Savukārt 2.kārtas būvniecības darbus nav plānots pārtraukt, satiksmes pārvadu plānots būvēt bez tehnoloģiskā pārtraukuma.

Objektā notiek regulāras pārbaudes, t.sk. būvuzraudzības un autoruzraudzības darbi.

Dotajā atskaite atspoguļoti būvniecības darbi objektā:

1.att. Objekta būvniecībā pielietojamas augstas stiprības skrūves.

2.att. Objekta būvniecībā pielietojamas betona drošības barjeras.

3.att. Kārbveida sijas konstrukcija.

4.att. Kārbveida sijas sagatavošana uzbīdīšanai.

5.att. Uzbīdīšanas process.

6.att. Laiduma betonēšanas process.

7.att. Tērauda siju savienojuma mezgls.

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv