Šobrīd Daugavpilī

Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums DeCoDe (Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.02.2021, 20:29

INFORMĀCIJA  DECODE INFO_TEMPLATE

Projekta “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”) apraksts

Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils, Latvija

Projekta partneri:

1. Kauņa, Lietuva;

2. Lodza, Polija;

3. Magdeburga, Vācija;

4. Oradea, Rumānija;

5. Palermo, Itālija;

6. Vejle, Dānija;

7. Cuenca, Spānija.

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem”programmas 2.sadaļa Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība, apakšpasākums “Pašvaldību tīklojumi”

Projekta īstenošanas termiņš:

01/03/2018 - 01/02/2020

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējais budžets sastāda 90 000 EUR (100% ES programmas “Eiropa pilsoņiem” finansējums)

Avanss 40% – 36 000 EUR

60% 54 000 EUR pēc projekta īstenošanas

Pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums:

Priekšfinansējums – 30 000 EUR 2019. gadā

Projekta starptautiskās mobilitātes:

1.pasākums – Daugavpils, Latvija – projekta atklāšanas tikšanās (kick-off) 05/2018

2.pasākums – Kauņa, Septembris – “Labās prakses piemēri depopulācijas novēršanai” 09/2018

3.pasākums – Palermo, Itālija – “Jauniešu depopulācija – kā to var novērst?” 02/2019

4.pasākums – Lodza, Polija – “Depopulācijas kontroles darbības plāna labās prakses piemēri” 05/2019

5. pasākums - Daugavpils, Latvija – gala rezultātu izplatīšanas konference 11/2019

Projekta mērķis un aktivitātes:

Projekta mērķis ir izveidot starptautisku, ilgtspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, kuras ir reģionālie centri savās valstīs un/vai reģionos, lai varētu dalīties savā pieredzē par depopulācijas un reemigrācijas procesiem un ietekmi. Projekta ietvaros tiks apkopoti priekšlikumi depopulācijas kontrolei, ko pilsētas varēs izmantot un integrēt savos plānošanas dokumentos. Ir paredzēts iekļaut situācijas novērtējumu dalībvalstīs un pilsētās, izstrādāt stingru vietējās ekonomikas struktūru un veicināt iedzīvotāju izpratni par mobilitāti Eiropas pilsētās.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes paredz sadarboties ar projekta partneriem starptautiskā līmenī, piedalīties darba semināros un darba grupās un praktiskās nodarbībās, lai izstrādātu vienotu, ilgtspējīgu tīklu starp dalībpilsētām depopulācijas kontroles jomā.

Projekta īstenošanas laikā Daugavpils pilsētas dome kā vadošais partneris organizēs pirmo starptautisko tikšanos un gala rezultātu izplatīšanas konferenci.

Projekta rezultāti:

- Iegūta pieredze un zināšanas par depopulācijas un reemigrācijas procesiem un ietekmi;

- organizēti 5 starptautiski pasākumi;

- organizēti divi starptautiskie pasākumi Daugavpilī, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus, informētu tos par ES depopulācijas kontroles procesiem, kā arī izvērtētu projektā sasniegto;

- izpildītas pašvaldības darbinieku mobilitātes;

- paaugstināts darbinieku zināšanu un kompetences līmenis, iegūta starptautiska pieredze;

- veicināta iedzīvotāju demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība.

- izstrādāts Depopulācijas Kontroles Rīcības Plāns - skatīt šeit


INFORMATĪVS MATERIĀLS PAR DEPOPULĀCIJU (INFORMATIONAL MATERIAL)

PRESES RELĪZES: