Šobrīd Daugavpilī

AICINĀM PIEDALĪTIES PROJEKTA “DEPOPULĀCIJA – REĢIONĀLO CENTRU IZAICINĀJUMS” DECODE NOSLĒGUMA KONFERENCĒ Pilsētas ziņas

1229
AICINĀM PIEDALĪTIES PROJEKTA “DEPOPULĀCIJA – REĢIONĀLO CENTRU IZAICINĀJUMS” DECODE NOSLĒGUMA KONFERENCĒ

Daugavpils pilsētas dome, kā projekta DeCoDe vadošais partneris š.g. 14.-15.novembrī uzņems partnerus no septiņām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Rumānijas, Itālijas, Dānijas un Spānijas. Šī būs projekta noslēguma tikšanās. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”, apakšpasākuma  “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros. Projekta mērķis - izveidot starptautisku, ilgtspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, lai dalītos savā pieredzē par depopulācijas procesiem un to ietekmi, kā arī rastu risinājumus depopulācijas ierobežošanai.

2019.gada 15.novembrī semināru zālē Stacijas ielā 46, Daugavpilī (viesnīcas “SanMari” telpās) notiks projekta noslēguma konference "Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums". Darba valodas – angļu un latviešu (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana). Aicinām visus interesentus reģistrēties konferencei šeit: https://reg.registration.lv/decode

Pasākuma programma atrodama šeit. Konferences ietvaros notiks paneļdiskusijas par Eiropas nākotni, varēs dzirdēt projekta partneru pieredzi par depopulāciju kā reģionālo izaicinājumu, tiks prezentēts projekta ietvaros veiktais pētījums par tematu.

 ES programmas “Eiropa pilsoņiem” mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā – dalībvalstu – līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 01.03.2018.- 01.02.2020.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore J.Reča-Lāže

jolanta.reca-laze@daugavpils.lv

 

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!